Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 ibrahim 10 ar-rum ayat 21 11 surat ali' imran ayat 185 12 hujan 13 Zina 14 Kurban 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Nikah 17 lumpuh dan buta 18 Maryam 19 Rezeki 20 Ar Rahman 21 JUAL BELI AYAT 22 ar rahman 19 23 ali imran 159 24 al ikhlas 25 dosa 26 sedekah 27 Nabi Ismail 28 Gunung 29 al-mukminun+ayat+34 30 AN NAML AYAT 88 31 Putra 32 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 33 miskin 34 ayat kursi 35 al imran 200 36 pagi 37 al+anam+ayat+14 38 surat al imran ayat 185 39 Al-ahzab ayat 70 40 perempuan 41 Matahari 42 al ahzab ayat 21 43 al anbiya ayat 30 44 al imran ayat 47 45 ali imran 134 46 yunus 99 47 surat Al-Baqarah ayat 177 48 al infitar ayat 6 7 49 an nur ayat 35 50 Aliimram+ayat+105 51 al baqarah ayat 256 52 Surah An-Najm ayat 24 53 jual beli 54 al ahzab ayat 70 55 al baqarah ayat 233 56 surat al qasas ayat 77 57 al+bakarah+ayat+41 58 Surat maryam ayat 33 59 Al-Anam ayat 162 60 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 61 ayat+menyembunyikan+ilmu 62 balasan sedekah 63 Iman 64 Surah tentang tulang 65 al baqarah ayat 195 66 surah+al-kafirun+ayat+1-6 67 ayat qursi 68 Tafsir Surat an nahl ayat 97 69 ali imran 70 adil 71 surat al isra ayat 23 72 uzair 73 surah an-nisa ayat 29 74 Ditanya 75 lima 76 aL-AHZAB AYAT 21 77 Laut 78 albaqarah ayat 26 79 surah al baqarah ayat 30 80 yusuf ayat 47-48 81 Al-A'râf ayat 20 82 buta 83 al hasyir ayat 7 84 Surah Az-zummar ayat 9 : 85 tafsir surat al imran ayat 104 86 Hud ayat 5 tema apa 87 Matahari mengelilingi bumi 88 maryam ayat 12 89 waris 90 delapan puluh 91 al hujurat ayat 10 92 Surah Taha ayat 5 93 pelestarian alam 94 ATTAKASUR AYAT 1-2 95 Al furqaan 27 96 Qs. Maryam 33 97 ali imran : 92 98 maryam+ayat+30-35 99 Sediakanlah potongan besi 100 sholat

Hasil pencarian tentang ar+rahman+ayat+33

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ


33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...™id bin Jubair berkata, “Allah merubah penyembahan mereka kepada berhala menjadi menyembah kepada Ar...Rahman, yang sebelumnya memerangi kaum muslimin menjadi memerangi orang-orang musyrik dan Allah merubah
Bisa juga maksud “salam” di ayat ini adalah selamatnya ucapan dari setiap cacat, seperti ucapan dzikrullah...ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb....janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan (pula) merendahkannya,” ia berkata, “Ayat...jalan tengah di antara kedua itu.”

-deskripsi"> Maksudnya janganlah membaca ayat
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
-deskripsi"> Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah...al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...kita untuk menyembah dua tuhan sedangkan dia sendiri menyeru tuhan lain di samping-Nya," maka turunlah ayat...berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman) artinya namailah...artinya mana saja di antara kedua nama itu (kamu seru) maka ia adalah baik; makna ini dijelaskan oleh ayat...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa pengecualian di ayat ini adalah pengecualian...="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman....Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk menjadikan setan sebagai musuh dan menyebutkan alasan mengapa
Ar Rahmaan: 33) Pada hari itu, segala tipu daya dan usaha mereka sia-sia dan mereka menyerah kepada azab

-deskripsi"> Karena takut dan khawatir sambil menunggu keputusan Ar Rahman....Ini salah satu tafsir ayat tesebut, dan tafsir ini benar....Al Jaatsiyah: 15) Bisa jadi kedua tafsir ini merupakamn maksud ayat tersebut....Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya di ayat selanjutnya, “(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan...Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya lagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan secara rinci tindakan

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31..., 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.