Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 wasiat 5 An Naml ayat 6 6 ali imran ayat 19 7 riba 8 niat 9 kiamat 10 Ali imran 130 11 Berangsur 12 surah fatir ayat 34 13 ibrahim ayat 7 14 Dalam kubur berputus asa 15 an nur ayat 32 16 surat at tahrim ayat 6 17 ibadah 18 An nisa ayat 29 19 al baqarah ayat 30 20 al hujurat ayat 6 21 ali imran 159 22 al maidah ayat 1 23 al imran 24 Al-Maidah ayat 2 25 al+Ali-Imran: 190 26 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 27 Ali imran 110 28 Ayat Alquran tentang filsafat 29 Takwa 30 nikah 31 an nisa ayat 4 32 Sedekah 33 gunung meletus 34 Annisa ayat 1 35 al maidah ayat 8 36 banjir 37 Haji 38 An nisa ayat 1 39 Ibrahim 35 40 al+baqarah+ayat+261 41 luqman ayat 13 42 An Nuur ayat 35 43 Al Baqarah ayat 275 44 surat ar rum ayat 21 45 Al-Mutaffifin+ayat+2 46 surat al kahfi ayat 110 47 Sajian+nenek moyang 48 Kedengkian 49 At Taubah ayat 105 50 berat 51 An-Nisa Ayat 9 52 at tauriq ayat 3 53 Babi 54 al baqarah ayat 20 55 Jiwa 56 sungai 57 Tidak membeda-bedakan 58 as syura ayat 38 59 an nisa ayat 7 60 dari 61 yasin+ayat+30-38 62 tulisan assalamualaikum arab 63 ali imran ayat 77 64 az zumar ayat 3 65 tenggelam+bumi 66 an nahl ayat 90 67 Fathir ayat 31 68 Sabar 69 an-nahl ayat 90 70 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 71 al an'am ayat 165 72 al imran 192 73 Sapi 74 Hidangan 75 Ibrahim ayat 24 76 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 77 Annajm ayat 39 78 Al-Baqarah ayat 233 79 zina 80 anak berkebutuhan khusus 81 ilmu 82 ali imran 103 83 jual beli 84 Ibnu katsir 85 Sajian 86 Munafik 87 Al anfal ayat 9 88 Makna surat al baqarah ayat 234 89 AL MAIDAH AYAT 5 90 Al-Mu'minun Ayat 19 91 Membela diri sesudah teraniaya 92 SURAT AL KAFIRUN 93 At tahrim ayat 6 94 Zaitun 95 waris 96 Az Zukhruf ayat 4 97 luqman 13 98 ali+imran+134 99 zakat 100 Al+Maidah+ayat+101

Hasil pencarian tentang mati

(akan mati dan mereka akan mati pula) kelak kamu akan mati dan mereka kelak akan mati pula, maka tidak...usah ditunggu-tunggu datangnya mati itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 30
Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).
"Tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan dunia ini, di mana kita menyaksikan hidup dan mati datang...Hari ini ada bayi lahir, esok ada orang mati. Kita tidak akan dibangkitkan setelah kita mati.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 56
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian
(Sampai kalian masuk ke dalam kubur) hingga kalian mati dikubur di dalam tanah; atau hingga kalian menghitung-hitung...banyaknya orang yang telah mati.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu dan mereka semua akan mati....Kemudian, setelah mati dan setelah dibangkitkan kembali, kalian akan saling bermusuhan di hadapan Allah
Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu dan mereka semua akan mati....Kemudian, setelah mati dan setelah dibangkitkan kembali, kalian akan saling bermusuhan di hadapan Allah
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 58
Maka apakah kita tidak akan mati?,
(Maka apakah kita tidak akan mati.)
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 19
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan
melainkan satu teriakan saja) malaikat Jibril berteriak keras kepada mereka (maka tiba-tiba mereka semuanya mati...) tak bergerak lagi, mati semuanya.
Apakah kita akan kekal dalam kenikmatan surga dan selamanya tidak akan mati selain mati yang pertama
Apakah kita akan kekal dalam kenikmatan surga dan selamanya tidak akan mati selain mati yang pertama
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 26
orang-orang hidup dan orang-orang mati?
Bahwa Dia menghidupkan kembali manusia setelah mati.
Bagaimana Allah menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan setelah sebelumnya gersang bagaikan orang mati...Sesungguhnya yang mampu menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati, pasti mampu pula untuk menghidupkan...orang-orang mati.
Kami mengetahui siapa yang hidup dan mati lebih dahulu, dan siapa pula yang hidup dan mati kemudian.
(Dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang lalim itu lalu mereka mati bergelimpangan...di tempat tinggal mereka) dalam keadaan bersimpuh pada lutut mereka padahal mereka telah mati semuanya
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 8
Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 15
Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 40
Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
(Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 84
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah...Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 50
Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati....Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati
Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan kafir dan menemui Allah sebagai pelaku kejahatan, maka balasannya...Ia tidak mati di dalamnya hingga terbebas dari siksaan, dan tidak pula hidup hingga dapat merasakan kenikmatan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 59
Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 13
Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.