Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 dalil+kitab+zabur 7 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 8 unta 9 Ali imran 10 Al Isra ayat 26-27 11 gunung 12 Injil 13 ibrahim 7 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Nomor surat 16 zabur 17 Sabar 18 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 19 Hadis at taubah ayat 105 20 hijrah 21 saba 16 22 Dalil+tentang+judi 23 riba 24 yunus 25 dalil+kitab+taurat 26 zina 27 tauhid 28 surat+al-baqarah+ayat+155-157 29 al hujurat ayat 13 30 Al maidah ayat 48 31 dalil+kitab+Al quran 32 puasa 33 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 34 Ibadah 35 anggur 36 Tuhan 37 Kitab+injil+alisra 38 ibrahim 32 39 pertengkaran 40 jus berapa surat al an am ayat 59 41 Kayu 42 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 43 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 44 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 45 jihad 46 Al imran 47 al an,am ayat 1 48 an nisa ayat 19 49 Al-Baqarah ayat 72 50 Pintu+rezeki 51 al hijr 22 52 lalat 53 rayap 54 hujan 55 Tajwid+surat+al+anbiya 56 An-nur ayat 43 57 bermegah 58 Kesengsaraan dan kemelaratan 59 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 60 QS. Ali Imran ayat 104 61 ali imran 190 62 kebahagiaan 63 nafsu 64 Ganti 65 berbahagia 66 ular 67 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 68 yusuf 69 Ayat tentang niat 70 saba+16 71 almaidah ayat 3 72 Surah al ikhlas 73 Al+anfal+ayat+82 74 Yunus 101 75 ali imran ayat 159 76 at taubah ayat 36 77 luqman 78 Minuman keras 79 At Taubah ayat 105 80 Surat+ghafir+ayat+52 81 ar rahman 19 82 domba 83 akal 84 yunus ayat 57 85 Ali imran 130 86 Al imran 130 87 al-baqarah ayat 275 88 kurma 89 sapi 90 Al isra ayat 110 91 al jumuah ayat 10 92 kerusakan 93 Hadits Ibnu Majah Nomor 2422 94 gagak 95 surat al-baqarah ayat 155-157 96 QS. Maryam ayat 30 97 surat ibrahim ayat 7 98 al+ankabut+ayat45&46+beserta+hukum+bacaan 99 Derajat manusia 100 al+mu'min+ayat+46

Hasil pencarian tentang ali+imran+159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ


159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta