Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 hari kiamat 3 minyak bumi 4 dalil+kitab+Injil 5 sabar 6 Hadis tentang asmaul husna al wakil 7 Injil 8 bekerja 9 Surat fatir ayat 3 10 asmaul husna 11 al-baqarah ayat 216 12 surat an nas 13 Ali+imran+ayat+134 14 Keuntungan+jual+beli 15 dalil+kitab+zabur 16 Al-Baqarah ayat 155 17 Al isra ayat 32 18 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 19 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 20 Al-Isro ayat 26-27 21 Ibrahim 7 22 dalil+kitab+Al Quran 23 hijrah 24 ali imran 185 25 Obat 26 Wasiat 27 an nisa ayat 59 28 Surat Ali Imran ayat 159 29 hutang 30 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 31 al hijr ayat 9 32 pendidikan 33 Jinn 34 Ali imran 110 35 An nahl ayat 125 36 ilmu 37 Hadits kitab injil 38 az zumar ayat 53 39 Hadist tentang taat kepada allah 40 al imran 41 Saba 42 niat 43 Seratus 44 at taubah ayat 105 45 al hasyr ayat 18 46 ali imran 47 maryam 58 48 Al ikhlas 49 pakaian 50 Sihir 51 QS+An-Nisa+ayat+29 52 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia 53 lalat 54 Al-Baqarah ayat 201 55 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 56 Wanita keji 57 ali imran 159 58 Kebajikan 59 Hadis berfikir kritis 60 berkembang 61 An Naml ayat 87 62 ibrahim 63 al hujurat ayat 13 64 surat yusuf ayat 42 65 putus amal 66 al maidah ayat 2 67 luqman+14 68 assyura ayat 38 69 yang belajar al quran dan mengamalkannya 70 Umur 71 tepat waktu 72 Berobat dengan yang halal 73 riba 74 ali imran 31 75 luqman 33 76 menuntut ilmu 77 Al Mujaadilah ayat 13 78 al-hujurat ayat 13 79 al mu'minun ayat 5-7 80 an-nisa+ayat+21 81 hadis tentang manusia 82 ayat kursi 83 shalat 84 Hadits tentang kitab taurat 85 Zakat 86 hadist+al-hujurat+ayat+12 87 jenazah 88 Al Baqarah ayat 30 89 al jin ayat 26 90 An najm ayat 39 91 Melihat 92 Peristiwa+hari+kiamat 93 wanita 94 an nahl ayat 97 95 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 96 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 97 Memaafkan 98 al baqarah ayat 2 99 sholat 100 zabur

Hasil pencarian tentang hujan

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 58
Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami hujani mereka dengan hujan) batu sebagai alat untuk membinasakan mereka (maka amat jeleklah...hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu) sejelek-jelek hujan adalah hujan yang
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka....Dan hujan ini--yang merupakan bentuk penghancuran terdahsyat--adalah hujan terburuk yang menimpa orang-orang
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya...hujan (dan menyebarkan rahmat-Nya) maksudnya, menyebarkan hujan yang diturunkan-Nya.
(Dan Kami turunkan hujan atas mereka) berupa batu dari sijjil, maka binasalah mereka (maka amat buruklah...) seburuk-buruk (hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu) yaitu hujan azab
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan..., "Kami di beri hujan oleh bintang anu".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 173
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah
(Dan demi awan yang mengandung) awan yang membawa air (hujan) yakni beban berupa air hujan, berkedudukan
(Dan Kami turunkan kepada mereka hujan) yakni hujan batu dari neraka Sijjiil kemudian membinasakan mereka
Lalu Kami menurunkan hujan siksaan dan bencana....Sungguh merupakan hujan yang buruk dan menghancurkan siapa saja yang tidak mengindahkan peringatan akan
(Niscaya Dia akan mengirimkan hujan) pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu...lama tidak ada hujan (kepada kalian dengan lebat) dengan deras.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 11
Demi langit yang mengandung hujan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 2
dan awan yang mengandung hujan,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 11
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 265
untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan...Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).
(Dan sesungguhnya) sungguh (sebelum hujan diturunkan kepada mereka) lafal min qablihi yang kedua ini...makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus asa) putus harapan akan turunnya hujan
Kami meniupkan angin untuk membawa hujan dan bibit-bibit tanaman....Dari air hujan itu Kami menyirami kalian. Itu semua tunduk di bawah kehendak Kami....yang ada di dalam awan, merupakan komponen utama air hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya...Itu semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan....Selain itu, ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari siklus perputaran air.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 57
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan);...apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan...di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 40
sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan...yang sejelek-jeleknya (hujan batu).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan...air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
Kami menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman....Dengan hujan itu, tanah yang tadinya kering dan mati menjadi hidup.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
(Apakah kamu tiada melihat) tidak mengetahui (bahwasanya Allah menurunkan air dari langit) yakni hujan...benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan...itu (lagi Maha Waspada) terhadap apa yang ada dalam hati mereka, di kala hujan datang terlambat.
yang memperlihatkan kilat kepada kalian yang membuat kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan...Atau sebaliknya, kilat yang membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian...Dialah pula yang membentuk gumpalan awan yang penuh dengan air hujan.
Padahal mereka sungguh dalam keadaan putus asa dan bingung sebelum turunnya hujan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan...Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
setelah itu akan datang) yaitu sesudah tujuh tahun musim paceklik itu (tahun yang padanya manusia diberi hujan...) yakni hujan yang cukup (dan di masa itu mereka memeras anggur.") dapat memeras anggur dan buah-buahan
sedang musafir disebabkan suara halilintar (dan harapan) bagi orang yang bermukim terhadap turunnya hujan...(dan Dia mengadakan) menciptakan (awan yang tebal) karena mengandung air hujan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan...dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan