Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 ali+imran+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 al furqan ayat 67 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 yusuf 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 hewan 15 hujan 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 huud+40 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 Aman 20 Ibrahim ayat 7 21 al-baqarah ayat 168 22 Urusan 23 dunia 24 al-maidah ayat 3 25 an-nur+ayat+36 26 al-insyirah ayat 5 27 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 28 ali imran ayat 185 29 ibrahim 32 30 surat Al furqan ayat 9 31 QS.Al imran ayat 79 32 Al+Anbiyâ+ayat+73 33 an nisa ayat 59 34 al baqarah ayat 124 35 Al+hijr+ayat+48 36 ar rum ayat 21 37 Al furqon ayat 67 38 An nahl ayat 120 39 Surga 40 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 41 Memohon ampun 42 menghindari perkelahian 43 al ahzab ayat 70 44 Saba 13 45 petunjuk 46 kemuliaan 47 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 48 AL+AHZAB+AYAT+70 49 Anjing 50 al baqarah ayat 261 51 mengharapkan pertemuan 52 ikhlas 53 orang tua 54 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 55 ali imran ayat 26 56 Bersyukur 57 Surat al maidah ayat 48 58 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 59 al bayyinah ayat 8 60 surat Al furqan ayat 20 61 al-maidah ayat 48 62 lukman+ayat+15 63 surat al baqarah ayat 11 64 Niat 65 an-nisa ayat 36 66 surat+Asy+syuara+ayat+157 67 surah yunus ayat 57 68 pendidikan 69 Kitab belakang 70 Hidup sederhana 71 Asy-Syu’araa ayat 181-183 72 bermain 73 al-baqarah+ayat+66 74 SURAT 2 AYAT 168 75 terjemahan surat al mulk 76 ali imran ayat 159 77 al-an’am ayat 121 78 al-baqarah ayat 245 79 LUKMAN AYAT 12 80 Diamlah 81 Surat at-taubah 104 82 Faedah hadits At tarmizi no 2292 83 Perang 84 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 85 Ibrahim ayat 43 86 Sedikit sekali berterimakasih 87 Ayat keras hati 88 al haj ayat 41 89 luqman 90 Surat+Al+-+Baqarah : 269 91 LUKMAN+AYAT+13 92 ali+imran+147 93 ibrahim ayat 33 94 AL BAQARAH AYAT 43 95 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 96 yasin ayat 80 97 haram 98 malaikat taat kepada Allah 99 Memaafkan 100 hadist ali imran ayat 190-191

Hasil pencarian tentang hujan

(Dan Kami hujani mereka dengan hujan) batu sebagai alat untuk membinasakan mereka (maka amat jeleklah...hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu) sejelek-jelek hujan adalah hujan yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami meniupkan angin untuk membawa hujan dan bibit-bibit tanaman....Dari air hujan itu Kami menyirami kalian. Itu semua tunduk di bawah kehendak Kami....yang ada di dalam awan, merupakan komponen utama air hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya...Itu semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan....Selain itu, ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari siklus perputaran air.
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka....Dan hujan ini--yang merupakan bentuk penghancuran terdahsyat--adalah hujan terburuk yang menimpa orang-orang
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya...hujan (dan menyebarkan rahmat-Nya) maksudnya, menyebarkan hujan yang diturunkan-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 58
Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang
Dan Kami menurunkan dari awan--di saat hujan–air yang tercurah dengan deras(1). (1) Hujan adalah sumber...Sebenarnya, hujan merupakan hasil kumpulan uap-uap air lautan dan samudera yang membentuk awan dan kemudian...Uap-uap air yang terkumpul tadi akan tercurah dalam bentuk hujan atau embun.
(Dan Kami turunkan hujan atas mereka) berupa batu dari sijjil, maka binasalah mereka (maka amat buruklah...) seburuk-buruk (hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu) yaitu hujan azab
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan..., "Kami di beri hujan oleh bintang anu".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 265
untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan...Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 57
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan);...apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan...di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Apakah kamu tiada melihat) tidak mengetahui (bahwasanya Allah menurunkan air dari langit) yakni hujan...benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan...itu (lagi Maha Waspada) terhadap apa yang ada dalam hati mereka, di kala hujan datang terlambat.
yang memperlihatkan kilat kepada kalian yang membuat kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan...Atau sebaliknya, kilat yang membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian...Dialah pula yang membentuk gumpalan awan yang penuh dengan air hujan.
sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya) yakni terpencar-pencar sebelum datangnya hujan...ialah basyiirun (sehingga apabila angin itu membawa) maksudnya meniupkan (mendung yang tebal) yaitu hujan...(Kami halau mendung itu) mega yang mengandung air hujan itu....tidak ada tetumbuhannya guna menyuburkannya (lalu Kami turunkan di daerah itu) di kawasan tersebut (hujan..., maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 173
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah
(Dan demi awan yang mengandung) awan yang membawa air (hujan) yakni beban berupa air hujan, berkedudukan
(Dan Kami turunkan kepada mereka hujan) yakni hujan batu dari neraka Sijjiil kemudian membinasakan mereka
Lalu Kami menurunkan hujan siksaan dan bencana....Sungguh merupakan hujan yang buruk dan menghancurkan siapa saja yang tidak mengindahkan peringatan akan
Dari langit itu, Kami menurunkan hujan dengan hikmah dan kadar yang telah Kami tentukan....Untuk memudahkan pemanfaatannya, air hujan itu Kami simpan di dalam dan di atas permukaan bumi....Oleh karena itu, berimanlah dan bersyukurlah kepada Pencipta hujan itu(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan...Proses penguapan air laut dan samudera akan membentuk awan yang kemudian menurunkan hujan sebagai sumber...Akan tetapi, di antara air hujan itu ada yang meresap ke dalam perut bumi untuk kemudian berpindah dari
(Niscaya Dia akan mengirimkan hujan) pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu...lama tidak ada hujan (kepada kalian dengan lebat) dengan deras.
) berkelompok-kelompok dan berpencar-pencar; dapat dibaca kisafan atau kisfan (lalu kamu lihat air) hujan...(keluar dari celah-celahnya) dari celah-celah awan yang tebal itu (maka apabila hujan itu turun) (mengenai...hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira) mereka bergembira dengan turunnya hujan
kebun) atau taman (di sebuah rabwah) atau rubwah, artinya suatu dataran yang tinggi rata (ditimpa oleh hujan...(Jika tidak disiram oleh hujan lebat, maka oleh hujan gerimis) yang memadai disebabkan letaknya yang...Tegasnya ia tetap berbuah dengan lebatnya, biar hujan yang menimpanya lebat atau rintik-rintik.
-deskripsi"> Seburuk-buruk hujan adalah hujan mereka dan seburuk-buruk azab adalah azab
siang) yaitu datang dan perginya kedua waktu itu (dan rezeki yang diturunkan Allah dari langit) berupa hujan..., dikatakan rezeki karena hujan itu merupakan penyebab rezeki (lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu
(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'....Untuk terjadinya hujan diperlukan keadaan cuaca tertentu yang berada di luar kemampuan manusia, seperti...Adapun hujan buatan yang kita kenal itu sampai saat ini masih merupakan percobaan yang persentase keberhasilannya
(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'....Untuk terjadinya hujan diperlukan keadaan cuaca tertentu yang berada di luar kemampuan manusia, seperti...Adapun hujan buatan yang kita kenal itu sampai saat ini masih merupakan percobaan yang persentase keberhasilannya
(Dan sesungguhnya) sungguh (sebelum hujan diturunkan kepada mereka) lafal min qablihi yang kedua ini...makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus asa) putus harapan akan turunnya hujan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 40
sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan...yang sejelek-jeleknya (hujan batu).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan...air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
Kami menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman....Dengan hujan itu, tanah yang tadinya kering dan mati menjadi hidup.