Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ali+imran+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 hujan 12 yusuf 13 hewan 14 huud+40 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Ibrahim ayat 7 17 dunia 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 Aman 20 Urusan 21 al-baqarah ayat 168 22 al-maidah ayat 3 23 an-nur+ayat+36 24 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 25 al-insyirah ayat 5 26 Al+hijr+ayat+48 27 Surga 28 ar rum ayat 21 29 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 30 Memohon ampun 31 an nisa ayat 59 32 al baqarah ayat 124 33 menghindari perkelahian 34 An nahl ayat 120 35 kemuliaan 36 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 37 Anjing 38 petunjuk 39 al baqarah ayat 261 40 mengharapkan pertemuan 41 AL+AHZAB+AYAT+70 42 al ahzab ayat 70 43 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 44 orang tua 45 ikhlas 46 ali imran ayat 26 47 ibrahim 32 48 Bersyukur 49 ali imran ayat 185 50 al bayyinah ayat 8 51 surat Al furqan ayat 20 52 QS.Al imran ayat 79 53 lukman+ayat+15 54 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 55 surat al baqarah ayat 11 56 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 57 al-maidah ayat 48 58 Surat al maidah ayat 48 59 surat Al furqan ayat 9 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 surah al-an’am ayat 136 62 Quran tentang negara aman 63 malaikat taat kepada Allah 64 Ayat keras hati 65 Nafas 66 Q.S Al-Maidah ayat 48: 67 Surat Al ikhlas 68 huud+42 69 Faedah hadits At tarmizi no 2292 70 LUKMAN+AYAT+16 71 al an am ayat 32 72 keluarga 73 yasin ayat 80 74 al haj ayat 41 75 SURAT 2 AYAT 168 76 al-an’am ayat 121 77 contoh waqaf la waqafu fih 78 LUKMAN+AYAT+17 79 AL BAQARAH AYAT 43 80 al fatihah ayat 1 81 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 82 Surat AlBaqarah ayat 27 83 al a'raf ayat 20 84 menjaga diri 85 rumah 86 al anfal ayat 17 87 bertakwa 88 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 89 huud+39 90 munafik 91 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 92 LUKMAN+AYAT+18 93 Ar Rahman ayat 33 94 al+fatihah+ayat+2 95 Zakat fitrah 96 Cinta 97 ali+imran+147 98 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 99 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 100 hutang

Hasil pencarian tentang Sakit

(Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit") maksudnya, aku akan mengalami sakit.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Atau makna yang dimaksud ialah saling bertaut antara sakit berpisah dengan dunia dan sakit menghadapi
puluh hari atau setelah empat puluh hari sejak ia ditelan ikan besar itu (sedangkan ia dalam keadaan sakit...) yakni kurus kering dan sakit bagaikan anak ayam yang terserang penyakit kok.
Mereka yang menyaksikan saling bertanya, "Adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya?...Rasa sakit pun semakin memuncak. Maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut.
Mereka yang menyaksikan saling bertanya, "Adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya?...Rasa sakit pun semakin memuncak. Maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut.
Mereka yang menyaksikan saling bertanya, "Adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya?...Rasa sakit pun semakin memuncak. Maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut.
Mereka yang menyaksikan saling bertanya, "Adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya?...Rasa sakit pun semakin memuncak. Maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut.
Mereka yang menyaksikan saling bertanya, "Adakah yang dapat menyembuhkan rasa sakit yang dideritanya?...Rasa sakit pun semakin memuncak. Maka bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut.
Sesungguhnya pada baju itu terdapat bau surga, dan tidak sekali-kali ia diusapkan kepada orang yang sakit...melainkan orang sakit itu akan sembuh dengan seketika (lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia
-deskripsi"> Maryam merasakan rasa sakit melahirkan, rasa lapar tidak ada makanan dan...minuman, ditambah rasa sakit hatinya terhadap kata-kata dan tuduhan manusia terhadapnya serta khawatir
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 89
Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 80
dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
(Dan apabila aku sakit. Dialah yang menyembuhkan aku).
(Tiada dosa atas orang-orang yang lemah) yakni orang-orang jompo (atas orang-orang yang sakit) seperti...orang buta dan orang yang sakit parah yang tak sembuh-sembuh (dan atas orang-orang yang tidak memperoleh
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 145
Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
Bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah
Kami benar-benar mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan
ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya setan telah menimpakan kepadaku kepayahan dan rasa sakit
Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Tetapi apabila dia ditimpa kesusahan, seperti sakit, kemiskinan, dsb. ia berputus asa dari kebaikan atau...nikmat, ia tunduk kepada Tuhannya, mensyukuri nikmat-Nya, sedangkan ketika mendapat kesusahan seperti sakit
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 34
menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit
Di situ mereka bernafas dengan disertai rintihan sakit ketika menghirup dan mengeluarkan nafas dari dada
Kalau mereka menyembunyikan rasa sakit mereka, maka neraka adalah akhir dan tempat tinggal mereka yang
Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku terserang penyakit
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya
mampu (dalam mengejar musuh) yakni orang-orang kafir yang kamu perangi (karena jika kamu menderita sakit...) disebabkan karena luka misalnya (maka sesungguhnya mereka menderita sakit pula sebagaimana kamu menderitakannya
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Adapun mereka yang tidak mampu berpuasa kecuali dengan susah payah--bukan karena alasan sakit atau bepergian
Keluarlah bersama kami.” Lalu Nabi Ibrahim memandang sekilas ke bintang dan berkata, “Sesungguhnya aku sakit...keadaan; dua di antaranya dilakukan karena Allah ‘Azza wa Jalla, yaitu ucapannya, “Sesungguhnya saya sakit
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 23
Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai
dan malapetaka, aman dari maut, tidak lelah dan letih, kenikmatannya tidak pernah putus, tidak pernah sakit