Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 Riba 8 Luqman 9 YUNUS 10 al baqarah ayat 2 11 an nisa ayat 58 12 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 13 ilmu 14 perjanjian 15 al baqarah ayat 30 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 ali imran 159 18 almuminun+ayat+gg-100 19 yunus 5 20 Shalat 21 ali imran 104 22 ali imran 23 yunus+ayat+85-86 24 belajar 25 ali imran 19 26 al maidah ayat 2 27 hadits+tentang+menjaga+keturunan 28 Al imran 103 29 yusuf 3 30 Menerima harta dengan nafsu serakah 31 hadits+surat+an+nahl 32 al maidah ayat 3 33 SYAITAN 34 Tajjwid qs al anfal ayat 30 35 Al Baqarah ayat 1 36 perpindahan tempat 37 al maidah ayat 8 38 Bekerja 39 tafsir+ar-rum+ayat+41 40 al hijr 22 41 ali imran 110 42 Surat annisa 43 pentingnya akal 44 akhlak 45 Jalan keluar 46 an nisa ayat 29 47 ali imran 145 48 almuminun+ayat+99-100. 49 penyayang 50 Masjid 51 an nisa ayat 11 52 Keutamaan islam 53 yunus 57 54 surat an naba 55 sehat 56 ibrahim ayat 28 57 ALI+IMRAN+159 58 Haram 59 ali imran 54 60 al maidah ayat 87-88 61 al ahzab ayat 72 62 Ali imran 103 63 Pemimpin 64 harta 65 Cahaya 66 kiamat 67 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 68 Sholat 69 surat yunus 70 mujadalah ayat 11 71 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 72 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 73 Hadits ahmad 74 Al Maidah ayat 90 75 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 76 ad duhkan ayat 15 77 al baqarah ayat 282 78 surat+maryam+ayat+86 79 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 80 bidadari 81 Sujud 82 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 83 surat Al-Hasyr Ayat 7 84 ali+imran+139 85 ayat kursi 86 Penyembuhan penyakit 87 Orang tua 88 luqman 15 89 al hijr 21 90 hutang 91 Hadits menggauli istrinya 92 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 93 perumpamaan 94 yusuf 21 95 Al+maidah+ayat+135 96 an nisa ayat 59 97 Al-Hujarat ayat 12 98 bersikap merasa paling bisa segalanya 99 ayat 118 100 teliti

Hasil pencarian tentang Iblis

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 95
dan bala tentara iblis semuanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba (iblis...menggoda mereka, maka niscaya mereka akan mengikutinya (lalu mereka mengikutinya) maka benarlah dugaan iblis...itu atau nyata benarlah apa yang diduga oleh iblis itu (kecuali) tetapi (sebagian dari orang-orang yang...beriman) yang benar-benar beriman, tidak mau mengikuti iblis.
Tidak ada alasan yang membenarkan untuk tunduk kepada Iblis, musuh leluhur mereka, karena Iblis adalah...Bagaimana kalian menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai penolong selain Allah, setelah kalian mengerti...bahwa Iblis itu adalah musuh kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 14
Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 82
Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
(Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 31
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 79
Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 74
kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 36
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan
sebagai tanda penghormatan kepadanya, bukan dengan cara meletakkan kening (maka sujudlah mereka kecuali iblis..., dia adalah segolongan dari jin) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa iblis itu adalah sejenis malaikat...Berdasarkan pengertian ini maka iblis adalah biang jin, ia mempunyai keturunan yang telah disebutkan...sebelumnya, sedangkan Malaikat tidak mempunyai keturunan (maka ia mendurhakai perintah Rabbnya) artinya, iblis...(Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang lalim) yakni iblis dan keturunannya
telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan Adam dengan Iblis...Mereka pun langsung bersujud kepadanya, kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepadanya....Dengan ingkar, Iblis berkata, "Bagaimana aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah,
(Berkata iblis, "Ya Rabbku!
(Iblis berkata, "Ya Rabbku!
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 32
Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali iblis
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 76
Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
(Dan bala tentara iblis) yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan
(Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 20
Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya
(Dan Dia menciptakan jin) yakni bapak moyang jin, yaitu iblis (dari nyala api) yaitu nyala api yang tidak
(Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka) maksudnya iblis tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 16
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 50
ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis...Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
., dia adalah iblis yang menganjurkan manusia untuk menyembah dan taat kepada perintahnya (maka orang...itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikianlah) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada iblis
Iblis berhasil mewujudkan rayuannya pada diri mereka, sehingga mereka mengikuti jejak langkahnya.
Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, (maka mereka pun sujud, kecuali Iblis...tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam (dan Iblis
Maka mereka sujud kecuali iblis) dia adalah bapaknya jin, dia dahulu berteman dengan para Malaikat dan...tidak mau sujud kepada Nabi Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis
(Kecuali iblis) dia adalah biangnya jin yang dahulu hidup di antara para malaikat (ia enggan) menolak