Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 hutang 7 Al isra ayat 23 8 Menghalangi masjid 9 hari raya 10 makanan 11 Aisyah 12 Zakat 13 Riba 14 Mendatangi neraka 15 ALI IMRAN 102 16 penyakit 17 pengusiran 18 Al ikhlas 19 sabar 20 puasa 21 al+baqarah+ayat+21 22 nikah 23 Kiamat 24 kesedihan 25 Surat Al An'aam ayat 141 26 ikhlas 27 Menyesatkan 28 kawin 29 Al Baqarah ayat 275 30 Iblis 31 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 32 annisa ayat 22 33 hadits Muslim Nomor 1688 34 Sholat 35 Injil 36 Ibrahim 37 yusuf+105 38 Penerus nabi Muhammad Saw 39 neraka 40 al ankabut ayat 2 41 Al Baqarah ayat 245 42 Bahasa 43 zabur 44 Surat Al kafirun 45 Berkah 46 Puasa syawal 47 Sholat iedul fitri 48 ALLAH 49 ali imran 159 50 Baqarah+ayat+163 51 al hujurat ayat 11 52 waris 53 Al-Baqarah Ayat 43 54 al+hujurat+ayat+13 55 Al maidah ayat 2 56 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 57 Surat Al-Fatihah Ayat 5 58 Ali imran 104 59 Surat+hud+Ayat+32 60 al hijr 28 61 Surah yunus 92 62 Qs albaqarah ayat 62 63 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 64 surat al maidah ayat 1 65 ali imran 66 malaikat menangis 67 cahaya 68 Al hadid ayat 11 69 Ibrahim :7 70 alam nasyroh 71 perempuan 72 Ramadhan 73 akhlak 74 arra'du ayat 11 75 manfaat 76 Al+Anfal+ayat+1 77 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 78 dzikir allah...allah 79 yunus 57 80 pinjaman 81 hud+ayat+117 82 Surat Al-A’raaf ayat 180 83 Takwa 84 ar+rum+ayat+21 85 Ali imran 10 86 At taubah ayat 34-35 87 maaf 88 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 89 Makan 90 al+hikmah 91 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 92 Al+baqoroh+ayat+32 93 Tafsir alfatihah ayat 5 94 al imran 104 95 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 96 Apa yg di maksut dengan alamat email 97 Lupa alquran 98 memaafkan 99 Sembilan puluh sembilan nama 100 al+baqarah+ayat+168-169

Hasil pencarian tentang Iblis

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 95
dan bala tentara iblis semuanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba (iblis...menggoda mereka, maka niscaya mereka akan mengikutinya (lalu mereka mengikutinya) maka benarlah dugaan iblis...itu atau nyata benarlah apa yang diduga oleh iblis itu (kecuali) tetapi (sebagian dari orang-orang yang...beriman) yang benar-benar beriman, tidak mau mengikuti iblis.
Tidak ada alasan yang membenarkan untuk tunduk kepada Iblis, musuh leluhur mereka, karena Iblis adalah...Bagaimana kalian menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai penolong selain Allah, setelah kalian mengerti...bahwa Iblis itu adalah musuh kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 14
Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 82
Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
(Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 31
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 79
Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 74
kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 36
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan
sebagai tanda penghormatan kepadanya, bukan dengan cara meletakkan kening (maka sujudlah mereka kecuali iblis..., dia adalah segolongan dari jin) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa iblis itu adalah sejenis malaikat...Berdasarkan pengertian ini maka iblis adalah biang jin, ia mempunyai keturunan yang telah disebutkan...sebelumnya, sedangkan Malaikat tidak mempunyai keturunan (maka ia mendurhakai perintah Rabbnya) artinya, iblis...(Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang lalim) yakni iblis dan keturunannya
telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan Adam dengan Iblis...Mereka pun langsung bersujud kepadanya, kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepadanya....Dengan ingkar, Iblis berkata, "Bagaimana aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah,
(Berkata iblis, "Ya Rabbku!
(Iblis berkata, "Ya Rabbku!
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 32
Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali iblis
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 76
Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
(Dan bala tentara iblis) yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan
(Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 20
Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya
(Dan Dia menciptakan jin) yakni bapak moyang jin, yaitu iblis (dari nyala api) yaitu nyala api yang tidak
(Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka) maksudnya iblis tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 16
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 50
ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis...Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
., dia adalah iblis yang menganjurkan manusia untuk menyembah dan taat kepada perintahnya (maka orang...itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikianlah) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada iblis
Iblis berhasil mewujudkan rayuannya pada diri mereka, sehingga mereka mengikuti jejak langkahnya.
Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, (maka mereka pun sujud, kecuali Iblis...tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam (dan Iblis
Maka mereka sujud kecuali iblis) dia adalah bapaknya jin, dia dahulu berteman dengan para Malaikat dan...tidak mau sujud kepada Nabi Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis
(Kecuali iblis) dia adalah biangnya jin yang dahulu hidup di antara para malaikat (ia enggan) menolak