Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 ar-rum ayat 21 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 ibrahim 11 surat ali' imran ayat 185 12 hujan 13 dosa 14 Ar Rahman 15 sedekah 16 Rezeki 17 Nikah 18 lumpuh dan buta 19 al ikhlas 20 kurban 21 JUAL BELI AYAT 22 ar rahman 19 23 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 24 ali imran 159 25 Maryam 26 zina 27 surat Al-Baqarah ayat 177 28 Gunung 29 al infitar ayat 6 7 30 an nur ayat 35 31 AN NAML AYAT 88 32 al baqarah ayat 256 33 Surah An-Najm ayat 24 34 jual beli 35 miskin 36 ayat kursi 37 al ahzab ayat 70 38 perempuan 39 al baqarah ayat 233 40 Matahari 41 al ahzab ayat 21 42 Nabi Ismail 43 al-mukminun+ayat+34 44 Putra 45 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 46 surat al qasas ayat 77 47 al imran 200 48 surat al imran ayat 185 49 Al-ahzab ayat 70 50 pagi 51 al+anam+ayat+14 52 Aliimram+ayat+105 53 al anbiya ayat 30 54 al imran ayat 47 55 ali imran 134 56 yunus 99 57 surat al jatsiyah ayat 19 58 waris 59 asy+syuara+ayat+181+182+183 60 Allah 61 Al Isra' ayat 1 62 al an'am ayat 71 63 surah al-baqarah ayat 153 64 yunus 44 65 Al ikhlas ayat 1-4 66 al anfal ayat 53 67 buta 68 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 69 Annisa ayat 29 70 Saba 13 71 Yunus 72 tafsir surat al imran ayat 104 73 tolong menolong 74 ASY SYUARA+ayat+222 75 Qs. Maryam 33 76 kesulitan 77 Surah al-imran ayat 77 78 ampunan 79 ali imran : 92 80 Kabar gembira 81 pemahaman hadist abu daud no 332 82 UJIAN 83 ombak 84 ali imran ayat 190 85 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 86 surat al-an'am ayat 59 87 Surat Al-Baqarah Ayat 285 88 ASY+SYUARA+ayat+222 89 Musnad Ahmad 18808 90 saba 15 91 permainan 92 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 93 surah an-nisa ayat 29 94 berlayar 95 AN NISA AYAT 29 96 ali+imran+ayat+191 97 al isro ayat 1 98 adz+dzariyat+ayat+29 99 Surat maryam ayat 33 100 Al-Anam ayat 162

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ


159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah: 159...agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya terdapat Ali...Al Awsath dan para perawinya adalah tsiqah.” Thabari juga menyebutkan hadits ini pada juz 18 hal. 159