Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 Zakat 9 Aisyah 10 hutang 11 makanan 12 Al isra ayat 23 13 ikhlas 14 Mendatangi neraka 15 ALI IMRAN 102 16 al+baqarah+ayat+21 17 penyakit 18 kesedihan 19 sabar 20 puasa 21 Kiamat 22 pengusiran 23 nikah 24 Menyesatkan 25 riba 26 neraka 27 zabur 28 injil 29 Iblis 30 ali imran 159 31 hadits Muslim Nomor 1688 32 al ankabut ayat 2 33 Berkah 34 Sholat iedul fitri 35 annisa ayat 22 36 Puasa syawal 37 Al Baqarah ayat 275 38 kawin 39 Penerus nabi Muhammad Saw 40 ALLAH 41 Bahasa 42 Ibrahim 43 Sholat 44 Surat Al kafirun 45 yusuf+105 46 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 47 Al Baqarah ayat 245 48 al ikhlas 49 al imran 104 50 luqman 14 51 Surat Al-A’raaf ayat 180 52 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 53 Karun 54 al+baqarah+ayat+168-169 55 Tafsir alfatihah ayat 5 56 Surat+hud+Ayat+32 57 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 58 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 59 waris 60 Makan 61 Lupa alquran 62 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 63 al-hujurat ayat 13 64 At taubah ayat 34-35 65 maaf 66 Baqarah+ayat+163 67 Ali imran 191 68 cahaya 69 malaikat menangis 70 Ayat+194+Albaqarah+ 71 perempuan 72 sihir 73 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 74 Surat Al-Fatihah Ayat 5 75 memaafkan 76 Sembilan puluh sembilan nama 77 arra'du ayat 11 78 bacalah 79 al hijr 28 80 ali imran 81 Surat Al bayinah ayat 4-5 82 Al maidah ayat 2 83 al hujurat ayat 11 84 Al-Baqarah Ayat 43 85 Ali imran 104 86 surat At-Taubah:34 87 Al+Anfal+ayat+1 88 yunus 57 89 Al hadid ayat 11 90 Takwa 91 ar+rum+ayat+21 92 Qs albaqarah ayat 62 93 akhlak 94 Ali imran 10 95 Ramadhan 96 surat al maidah ayat 1 97 Surah yunus 92 98 pinjaman 99 Al+baqoroh+ayat+32 100 manfaat

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari