Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Dengki 6 Quran 7 Takdir 8 at+taubah+ayat+128 9 keistimewaan berpikir 10 al maidah ayat 3 11 distribusi 12 binatang+melahirkan 13 ali imran 133 14 luqman 15 Al iklash halaman berapa 16 anak 17 Kontrol diri 18 ali imran 159 19 Yunus 62-63 20 Adam 21 QS Al Araf ayat 200 22 ali imran 104 23 Kaya 24 Surat Yasin ayat 36 25 al-Tagabun ayat 2 26 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 27 al-baqarah+ayat+24 28 surah+al-alaq+ayat+1-5 29 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 30 ali+imran+134 31 Al Maidah ayat 6 32 Zina 33 Kiamat 34 ali+imran+135 35 musuh yang nyata 36 ali+imran+136 37 Al-Baqarah ayat 143 38 an-nahl ayat 91 39 Imran 40 al insyirah ayat 7 41 al ahzab ayat 21 42 qs al isra ayat 32 43 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 44 Murka Allah 45 al-Maidah ayat 6 46 an-nisa-ayat-11 47 Surah Al Ikhlas 48 hadits tentang utang 49 Cinta 50 Surat at takasur 51 QS.+Luqman:+12 52 maryam 53 ali imran 190 54 zakat 55 surat al hujurat ayat 11 56 ala'raf ayat 17 57 mencuri 58 at+taubah+ayat+32 59 ar rum ayat 21 60 surah+al+ikhlas 61 Al+furqan+ayat+36 62 al ikhlas 63 ar rum ayat 39 64 Hadis muslim 2459 65 an-nur yang buruk untuk yang buruk 66 Demi masa 67 tafsir al araf ayat 200 68 surat al maidah ayat 2 69 riba 70 Ali Imran 71 surat+ali imran ayat 164 72 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 73 menghapus amal 74 Al maidah ayat 6 -10 75 at+taubah+ayat+129 76 Umur 40 tahun 77 Al-Kahfi ayat 110 78 Luqman+ayat+33 79 Sabar 80 surat an nisa 81 ghafir ayat 60 82 taubat 83 hadits imam malik 1298 84 Zabur,+Injil,+taurat,+furqan 85 Tumbuhan+ obat 86 tafsir al a'raf ayat 200 87 Al-Hujurat ayat 15 88 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 89 al isra ayat 7 90 Rezeki 91 surat as saff ayat 11 92 sikap dermawan 93 dosa 94 padang mahsyar 95 surat+ali+imran+ayat+159 96 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 97 Al-Hijr ayat 49-50 98 surah Al-Mu'minun ayat 70 99 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 100 ayat qs al a'raaf (7) :179

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini terkandung beberapa hal:

-deskripsi"> Ayat di atas menerangkan bahwa puasa...Puasa merupakan tameng bagi seseorang dari perbuatan maksiat, karena ia dapat melemahkan syahwat yang...Di dalam puasa terkandung nilai-nilai ketakwaan, di antaranya:

Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat ihsan kepada manusia, dzikrullah
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
Dan kata "kebaikan" di sini mencakup semua amalan fardhu maupun sunat, baik berupa shalat, puasa, zakat...mengandung perintah untuk segera melaksanakan kewajiban seperti shalat di awal waktu, segera membayar hutang puasa
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
hamba merupakan amanah, sehingga seorang hamba wajib melaksanakannya, seperti shalat lima waktu, zakat, puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa
diperintahkan untuk dikerjakan adalah mengerjakan ibadah badaniyyah (badan) seperti mengerjakan shalat, puasa
tafsir-deskripsi"> Yakni di dunia, kami sama seperti kamu mengucapkan Laailaahaillallah, kami shalat, kami puasa
apa yang diperintahkan Allah yang terkait dengan amalan zahir (tampak) adalah seperti shalat, zakat, puasa
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
, kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan karena amal mereka ketika di dunia, seperti shalat, zakat, puasa
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
Misalnya shalat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, dzikr seperti ucapan “Subhaanallah wal hamdulillah