Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Surat an nahl ayat 44 6 Penyakit 7 Injil 8 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 9 dalil+kitab+injil 10 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 11 An nisa ayat 58 12 at taubah ayat 105 13 Al Maidah ayat 2 14 ali imran 159 15 membunuh 16 berlomba 17 Zakat 18 Sabar 19 Surat Al-A’raf Ayat 144 20 Hikmah 21 at taubah ayat 60 22 maryam 16 23 yusuf ayat 111 24 lokasi yang memudahkan 25 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 26 dalil+kitab+zabur 27 Al maidah ayat 48 28 al+lail+ayat+1-2 29 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 30 Berfikir+positif 31 menyelam 32 Cinta+tanah+air+ 33 al+ikhlas 34 at+talaq+ayat+3 35 saba 16 36 maryam+17 37 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 38 al hujurat ayat 13 39 anjing 40 Zina 41 Jibril 42 Hadis kitab zabur 43 Samiri 44 Lalai 45 hadist+al-hujurat+ayat+12 46 Hujan 47 hadits kitab taurat 48 riba 49 yusuf 69 50 Hadist kitab Zabur 51 AS+SAJADAH+AYAT+6 52 YUNUS 53 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 54 Al bayyinah ayat 1 55 Tajwid+surat+al+anbiya 56 al-A’raf+ayat+204 57 al imran 103 58 Berpikir 59 kitab+zabur 60 al+hijr+22 61 saba 13 62 Surat Al alaq 63 Alankabut ayat 10 64 Almaidah ayat 48 65 Pengertian dalil kitab 66 Al Hijr 74 67 Ar-Rum Ayat 41 68 Taurat 69 hr+muslim+288 70 Muhammad 71 at tahrim ayat 6 72 al baqarah ayat 282 73 Ali Imran 92 74 ali+imran+134 75 yunus ayat 5 76 Hadits Abu Daud Nomor 2936 77 Maryam+ayat+18 78 Jihad 79 al-mujadilah ayat 11 80 Tenggelamkan 81 katakanlah 82 annisa+ayat+20 sampai 21 83 Tafsir surah az zumar ayat 5 84 Pemimpin 85 al imran ayat 190 86 al ikhlas 87 Al Baqarah ayat 2 88 Surah As-Syam Ayat 7 89 Seribu malaikat 90 maryam+18 91 Surat Al-Zalzalah ayat 1-2 92 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 93 Al anbiya ayat 30 94 takut 95 muhammad 31 96 HR Ibnu majah 149 97 Ali Imran ayat 159 98 fangqolibu bini mati 99 al baqoroh ayat 247 100 Dan kami menciptakan awan

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari