Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 baik 6 lebih 7 rezeki 8 al maidah ayat 2 9 AL-Baqarah ayat 185 10 Ilmu 11 sedekah 12 Ibrahim 13 menuntut ilmu 14 saba 13 15 An nisa ayat 29 16 laut 17 riba 18 al baqarah ayat 275 19 al fushilat ayat 33 20 nikah 21 banjir 22 ghaib 23 An nisa ayat 4 24 Sholat 25 surga 26 zakat 27 al maidah ayat 1 28 Al-Baqarah ayat 4 29 Al Hijr 99 30 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 31 az zumar ayat 53 32 Hujan 33 surah annisa ayat 3 34 ali imran 191 35 suraT Al-Maidah AYAT 38 36 al-isro ayat 26 37 Yusuf 38 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 39 Ali imran 14 40 ali imran 133 41 akhlak 42 al maidah ayat 8 43 Al maidah ayat 90 44 Ar Rahman 45 ar rahman 33 46 Al imran 47 niat 48 sedih 49 al-baqarah ayat 275 50 luqman 51 Minyak+bumi+pertambangan 52 Surat Al -insyirah 53 hewan dan tumbuhan 54 ali imran 55 haji 56 Muhammad 7 57 Ayat sedekah 58 Pemimpin 59 al baqarah ayat 282 60 kurma 61 perempuan 62 yusuf 87 63 al hujurat ayat 13 64 iman 65 Langit 66 shalat 67 al+ma'arij+ayat+24-25 68 Al-Baqarah Ayat 165 69 Al Imran 104 70 Soal sholat taraweh 71 sabar 72 Al isra ayat 23 73 al ikhlas 74 an nahl ayat 114 75 al baqarah ayat 30 76 bersyukur 77 ali imran 31 78 al maidah ayat 3 79 Surat 19 ayat 12 80 an-nisa ayat 29 81 Al mujadalah ayat 11 82 teman 83 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 84 berjihad 85 bumi 86 nikmat 87 luqman ayat 15 88 luqman ayat 20 89 surat Al-Baqarah ayat 2 90 Yunus 16 91 surat Asy syura ayat30 92 sungai 93 nya]+yg+terkandung+pada+surar+yunus+ayat+56 94 al isra ayat 70 95 surat annur 31 96 ali imran 159 97 al+imran+ayat+110 98 Surat al-hasyr ayat 7 99 Syarat hadis tentang Teladan nabi dalam mengerjakan tugas domestik 100 mulia

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari