Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 penganiayaan 3 hari kiamat 4 hari+kiamat 5 al+qasas+ayat+79+-82 6 Ayat+201 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 hadist+al-hujurat+ayat+10 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 sombong 11 Ali imran 159 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 ilmu 14 dalil+kitab+injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 17 Al sajdah ayat 29 18 Al imran 19 ali+imran+191 20 Ibrahim ayat 7 21 Surat Al sajdah ayat 29 22 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 23 al hadid ayat 22 24 an-nisa' ayat 100 25 jujur 26 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 27 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 28 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 29 Nikah 30 Zina 31 BOHONG 32 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 33 an nisa 1 sampai 3 34 ali+imran+190-191 35 Al hadid ayat 3 36 kontrol diri 37 Membunuh Rasul 38 Menyesatkan 39 at taubah ayat 105 40 niat 41 al ikhlas 42 Al isra ayat 13 43 Cintailah arab 44 Al an'am ayat 82 45 al hijr ayat 9 46 ali imran 103 47 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 48 Menerangkan kejadian alam semesta 49 yusuf 111 50 al-baqarah ayat 2 51 Amal tanpa ilmu 52 Al isra ayat 55 53 Ali imran ayat 9 54 injil 55 dalil+kitab+taurat 56 riba 57 Al kahfi ayat 109 58 Hukum bacaanya 59 beriman pada hari kiamat 60 Surah taha ayat 15 61 Makan 62 kebijaksanaan 63 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 64 kontrol+diri 65 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 66 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 67 An nisa ayat 125 68 al bayyinah ayat 5 69 Yusuf 70 annahl ayat 90 71 Al baqarah ayat 2 72 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 73 Surat annaShr 74 ibrahim 7 75 at Taubah ayat 103 76 Ali imran ayat 138 77 hadist+al-hujurat+ayat+12 78 Az zumar ayat 62 79 an nisa ayat 34 80 al ahzab ayat 59 81 harta 82 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 83 an-najiah ayat 17 84 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 85 Al-Maidah+ayat+2 86 Luqman+ayat+15 87 Yasin+ayat+12 sampai 14 88 yasin+ayat+38-40 89 Tanda-tanda bagi 90 al baqarah ayat 282 91 dalil kitab Injil 92 anjing 93 Al hasyr ayat 23 94 Hadist surah al mujadalah ayat 11 95 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 96 Surat Alfatihah 97 Surga 98 Luqman+ayat+14 99 al isra ayat 7 100 an nur ayat 2

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari