Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Bencana 3 al hujurat ayat 13 4 luqman 5 ali imran 6 ali imran 92 7 Sabar 8 AL BAQARAH AYAT 195 9 Bintang 10 Surah+Saba+28 11 an-nur ayat 36 12 AN NAHL AYAT 90 13 an nisa ayat 58 14 an nisa ayat 1 15 ali imran 195 16 Al maidah ayat 6 17 Thalut sungai 18 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 19 albaqarah ayat 30 20 ali imran 97 21 tafsir at-tahrim ayat 3 22 luqman 13 23 yunus ayat 72 24 ali imran 190 25 an nur ayat 2 26 Al maidah ayat 67 27 ali imran 159 28 dunia adalah cobaan 29 ar rum ayat 21 30 ali imran 26 31 Agama 32 Al Baqarah ayat 30 33 ayat tentang penjualan 34 Meski kau inginkan 35 Rezeki 36 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 37 al-baqarah ayat 275 38 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 39 ar rahman 40 al baqarah ayat 16 41 hadiah 42 banjir 43 Saba 13 44 al baqarah ayat 111 45 akhlak 46 Gempa 47 ALI IMRAN 104 48 al mujadalah ayat 11 49 Ujian 50 ALI IMRAN 191 51 Surat Al Kahfi ayat 66 52 Syari’ah Charge Card 53 an nisa ayat 29 54 Al-Jaatsiyah ayat 13 55 takwa 56 yunus 101 57 surah al kahfi ayat 1-2 58 Al qasas ayat 26 59 surah an-nisa ayat 59 60 surat Ibrahim/14:7 61 tafsir surat at-tahrim ayat 3 62 surat al jazalah ayat 7-8 63 langit 64 ibrahim ayat 7 65 ikhlas 66 Matahari 67 manusia 68 al mumtahanah ayat 8 69 haji 70 Kematian 71 Yunus 72 Ayat 89 73 an Nur ayat 22 74 Hadits Muslim Nomor 4802 75 an nahl ayat 125 76 Al imran 103 77 hr.muslim:3447 78 iman 79 ibadah 80 harta 81 surat Al-Insyirah 82 an+nur+ayat+33 83 al imran 173 84 belajar 85 al maidah ayat 3 86 Al hujurat ayat 11 87 ali+imran+159 88 sejarah+islam 89 Ibrahim 41 90 Hujan 91 Bumi 92 an nisa ayat 105 93 al-hajj ayat 54 94 Hadits ahmad+26216 95 Surat+24+ayat+7 96 an nisa ayat 59 97 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 98 Taubat 99 al+baqarah+ayat+30 100 al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
dalam keadaan darurat, antara lain boleh mengkasar salat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa
berlimpah disebabkan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia, yaitu berupa amal salat, amal zakat, amal puasa
kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa
tiga hari) sebagai ganti kafaratnya; menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini tidak disyaratkan puasa
atau) ia harus membayarnya (dengan yang seimbang) seperti (jumlah itu) dalam bentuk makanan (berupa puasa
Beberapa prinsip kebajikan juga dijelaskan dalam surat ini, seperti hukum puasa, wasiat, larangan memakan
Begitu juga bahwa jurasi malam, waktu-waktu salat dan puasa ditentukan berdasarkan posisi bola matahari