Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Almaidah ayat 48 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 SABAR 12 yusuf 13 al-maidah ayat 3 14 Aman 15 orang tua 16 Ibrahim ayat 7 17 dunia 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 hujan 20 an-nur+ayat+36 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 al-baqarah ayat 168 23 al maidah ayat 2 24 huud+40 25 Urusan 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 al-maidah ayat 48 28 ar rum ayat 21 29 Surat al maidah ayat 48 30 mengharapkan pertemuan 31 al ahzab ayat 70 32 Anjing 33 ibrahim 32 34 al maidah ayat 16 35 Memohon ampun 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 Menumbuhkan kebiasaan menegur 38 al bayyinah ayat 8 39 ali imran ayat 185 40 surat al baqarah ayat 11 41 Al furqon ayat 67 42 ali imran 159 43 Surga 44 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 45 menghindari perkelahian 46 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 47 Saba 13 48 Al+hijr+ayat+48 49 QS.Al imran ayat 79 50 kemuliaan 51 Membunuh 52 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 53 Hewan 54 Al+Anbiyâ+ayat+73 55 al baqarah ayat 261 56 Makanan 57 AL+AHZAB+AYAT+70 58 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 59 petunjuk 60 golongan 61 anak sapi 62 contoh waqaf la waqafu fih 63 Ayat tentang toleransi 64 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 65 Al mu'minun ayat 51 66 ali imran 139 67 Al+waqiah+ayat+37 68 ummul kitab 69 ali imran+191 70 Cinta 71 menjaga lisan 72 yusuf 18 73 al anfal ayat 17 74 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 75 al-baqarah ayat 43 76 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 77 ISLAM KONTOL 78 penjelasan+surat+anisa+ayat+163 79 wahai jiwa 80 Keras hati 81 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 82 Surat Al ikhlas 83 Ibnu Katsir 84 Tafsir surat alkafirun 85 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 86 AL HAJJ AYAT 5 87 ali-imran ayat 43 88 Asy-Syu’araa ayat 181-183 89 Al+ikhlas 90 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 91 al-an’am ayat 121 92 bohong 93 Permadani 94 surat al maun 95 muhammad 96 an+nur+ayat+62 97 Sungai 98 Ikhlas 99 SURAT 2 AYAT 168 100 terjemahan surat al mulk

Hasil pencarian tentang puasa

mengundangkan hukum kisas dan wasiat demi kebaikan sosial sebuah masyarakat dan keluarga, Kami mewajibkan puasa...Dengan puasa itu Kami bermaksud menanamkan jiwa ketakwaan, menguatkan daya inderawi dan mendidik jiwa...{(1) Di samping hikmah spiritual-edukatif, ilmu kedokteran modern banyak menyinggung manfaat medis puasa...Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...Puasa mampu memperbaiki sistem pencernaan, mencegah infeksi persendian dan memberi kesempatan pada jaringan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ayat ini terkandung beberapa hal:

-deskripsi"> Ayat di atas menerangkan bahwa puasa...Puasa merupakan tameng bagi seseorang dari perbuatan maksiat, karena ia dapat melemahkan syahwat yang...Di dalam puasa terkandung nilai-nilai ketakwaan, di antaranya:

Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa
Allah telah menghalalkan bagi kamu sekalian menggauli istri pada malam hari di bulan puasa sebagai suatu...kalian sebelumnya merasa bersalah dan, karenanya, kalian mengharamkan menggauli istri pada malam hari puasa...Apabila fajar terbit, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa itu hingga matahari terbenam....Dalam puasa dan iktikaf itu ada batas-batas yang telah Allah syariatkan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat ihsan kepada manusia, dzikrullah
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka...berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa...(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya
sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa
menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain utnuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa...Sebab puasa itu merupakan perisai."
Ayat ini diturunkan tatkala ada suatu kaum dari kalangan para sahabat yang bertekad menetapi puasa dan
jalan Allah, merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa
Sedangkan bagi orang yang tidak menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan
Dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 89
Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.
Dan kata "kebaikan" di sini mencakup semua amalan fardhu maupun sunat, baik berupa shalat, puasa, zakat...mengandung perintah untuk segera melaksanakan kewajiban seperti shalat di awal waktu, segera membayar hutang puasa
Allah dalam semua kondisi (yang melawat) makna yang dimaksud adalah mereka selalu mengerjakan shaum/puasa
salat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa tidak mampu melakukan puasa
Islam (yang taat) mereka taat (yang bertobat, rajin beribadat, rajin berpuasa) yakni gemar melakukan puasa
hamba merupakan amanah, sehingga seorang hamba wajib melaksanakannya, seperti shalat lima waktu, zakat, puasa
Maka siapa yang tidak mampu) melakukan puasa (memberi makan enam puluh orang miskin) diwajibkan atasnya
jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa
diperintahkan untuk dikerjakan adalah mengerjakan ibadah badaniyyah (badan) seperti mengerjakan shalat, puasa
tafsir-deskripsi"> Yakni di dunia, kami sama seperti kamu mengucapkan Laailaahaillallah, kami shalat, kami puasa
apa yang diperintahkan Allah yang terkait dengan amalan zahir (tampak) adalah seperti shalat, zakat, puasa
Akhirnya Musa bersiwak dan Allah swt. memerintahkannya agar melakukan puasa sepuluh hari lagi agar ia
, kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan karena amal mereka ketika di dunia, seperti shalat, zakat, puasa
Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
kamu cukupkan) ada yang membaca 'tukmiluu' dan ada pula 'tukammiluu' (bilangan) maksudnya bilangan puasa
Misalnya shalat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, dzikr seperti ucapan “Subhaanallah wal hamdulillah