Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 akal 4 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 5 al maidah ayat 6 6 Luqman 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Riba 9 YUNUS 10 an nisa ayat 58 11 al baqarah ayat 30 12 al baqarah ayat 2 13 perjanjian 14 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 15 ali imran 104 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 ali imran 19 ali imran 159 20 Shalat 21 ilmu 22 yunus+ayat+85-86 23 SYAITAN 24 Al imran 103 25 Menerima harta dengan nafsu serakah 26 belajar 27 hadits+surat+an+nahl 28 ali imran 19 29 al maidah ayat 2 30 yusuf 3 31 yunus 5 32 al maidah ayat 3 33 hadits+tentang+menjaga+keturunan 34 yunus 57 35 perpindahan tempat 36 sehat 37 pentingnya akal 38 an nisa ayat 29 39 surat an naba 40 kiamat 41 Surat annisa 42 penyayang 43 an nisa ayat 11 44 Tajjwid qs al anfal ayat 30 45 Cahaya 46 ali imran 54 47 pembunuhan 48 Ali imran 103 49 Keutamaan islam 50 ali imran 110 51 al maidah ayat 8 52 ALI+IMRAN+159 53 Sholat 54 akhlak 55 harta 56 ali imran 145 57 maha pengasih 58 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 59 Masjid 60 Al Baqarah ayat 1 61 al hijr 22 62 tafsir+ar-rum+ayat+41 63 al ahzab ayat 72 64 al maidah ayat 87-88 65 Al anbiya ayat 30 66 Pemimpin 67 Zakat 68 almuminun+ayat+99-100. 69 Jalan keluar 70 ibrahim ayat 28 71 ali+imran+139 72 yusuf 21 73 al maidah ayat 1 74 islam 75 ali+imran+198 76 an nahl ayat 78 77 Hadis menuntut ilmu 78 Orang tua 79 jujur 80 AL+BAQARAH+AYAT+26 81 al mu'minun ayat 99-100 82 al baqarah ayat 282 83 maryam+93 84 al kahfi ayat 110 85 tipu daya 86 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 87 Al-Hujarat ayat 12 88 luqman 15 89 mujadalah ayat 11 90 Surat al araf 96beserta latinya 91 at-thariq+ayat+5-7 92 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 93 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 94 Maryam+96 95 al hujarat ayat 13 96 ayat kursi 97 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 98 ar+rahman+ayat+3 99 at-+thur+16 100 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian

Hasil pencarian tentang Ibrahim

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").