Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 zakat 3 niat 4 sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 al maidah ayat 2 7 Akhlak 8 al maidah ayat 8 9 al hasyr ayat 7 10 al maidah ayat 3 11 matahari 12 Hujan 13 Ali Imran 159 14 kiamat 15 Haji 16 al-baqarah+ayat+2 17 Surga 18 khamar 19 QS. Ali Imran Ayat 64 20 Berbakti kepada Orang Tua 21 surah+al-zumar+ayat+68 22 Hadits muslim no 97 23 At taubah ayat 71 24 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 25 al maidah ayat 90 26 Isi+kandungan+ayat+19 27 an nisa ayat 29 28 Idris 29 al imran 30 Takwa 31 Melahirkan 32 QS. Al-A’raaf (7):179 33 al maidah ayat 32 34 ali imran 31 35 ibrahim 7 36 kelahiran 37 Al+hujurat+ayat+12 38 panas 39 qaaf 16 40 An Nisa ayat 35 41 adam 42 ayat alquran sembelih halal 43 Ali Imran 110 44 alam semesta 45 an nisa ayat 5 46 al+zalzalah+ayat+7-8 47 an nahl ayat 125 48 ali imran 102 49 at taubah ayat 30 50 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 51 an nisa ayat 9 52 al maidah ayat 6 53 al+hujurat+ayat+13 54 An Nisa ayat 59 55 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 56 an nisa ayat 24 57 Tidur 58 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 59 Keanekaragaman tumbuhan 60 Hadis tentang kelautan 61 al maidah ayat 1 62 an nur ayat 3 63 al-baqarah ayat 153 64 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 65 Ali Imran 18 66 Al baqarah ayat 229 67 Sapi 68 Al hajj ayat 18 69 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 70 Surat Al-A'raf Ayat 31 71 Hamil 72 surat al baqarah ayat 183 73 al baqarah ayat 222 74 an-nisa ayat 29 75 Akhlak jus 12 76 Hadits surat annisa 77 Al+kahfi+ayat+7 78 Surah al qashash ayat 47 79 Tidaklah seorang pezina 80 ayat tentang syariat 81 Makanan haram 82 ali imran 103 83 surah al maidah ayat 3 84 ali+imran+190 85 Ar rum ayat 21 86 Al baqarah ayat 23 87 Menggunakan akal 88 Bunuh 89 menghargai pendapat 90 fathir ayat 29 91 Ali+Imran+:+133 92 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 93 surat al anam ayat 162 94 Ali Imran ayat 104 95 ali imran 200 96 Al Mumtahanah ayat 8 97 surat tentang sejarah 98 surat+thaha+ayat+146 99 luqman 13 100 “Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa`:4)

Hasil pencarian tentang Ibrahim

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").