Paling Sering Dicari

1 zakat 2 ramadhan 3 Sabar 4 Sedekah 5 puasa 6 pemimpin 7 Al maidah Ayat 6 8 ibrahim 9 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 10 yunus 11 Lelaki baik 12 ali imran 13 ali imran 190 14 Surat 17 ayat 99 15 Berpikir 16 ampunan 17 zakat fitrah 18 Menuntut ilmu 19 YUSUF 20 ali+imran+191 21 riba 22 Al baqarah ayat 183 23 ali imran 110 24 al maidah ayat 3 25 ar rahman 26 Al Ikhlas 27 Al mujadalah ayat 11 28 luqman 13 29 Haji 30 an nahl ayat 125 31 Yahudi 32 Luqman 14 33 Sihir 34 Surat Al Baqarah ayat 150 35 surat An-Nisaa’ayat12 36 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 37 larangan menipu 38 hujan 39 Luqman 40 Al-Ahzab ayat 21 41 al-baqarah ayat 185 42 Surat al mulk 43 muhammad 44 Al baqarah ayat 256 45 matahari 46 shalat 47 malam 48 az zumar ayat 21 49 al-fatir+ayat+10 50 Muhammad 24 51 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 52 Obat 53 al maidah ayat 1 54 Harun 55 at tahrim ayat 6 56 Hari kiamat 57 Q.S. Luqman/31: 13 58 ilmu 59 gempa bumi 60 seribu bulan 61 Abdi masyarakat 62 An-Nisa' ayat 1 63 akal 64 qs yunus 101 65 Ali imran 130 66 Surat an nisa 58-59 67 Yunus 5 68 ibrahim 7 69 Yatim 70 Allah 71 bagi hasil 72 kasih+sayang+ 73 Tidur 74 al anbiya ayat 80 75 hadits tentang malu 76 Ujian iman 77 Surat An-Nisa' Ayat 34 78 al maidah ayat 8 79 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat 80 Pasangan 81 maidah+ayat+105 82 Malaikat 83 al baqarah ayat 275 84 Mahar 85 Timbangan 86 Q.S Al Mulk ayat 2 87 Ali imran ayat 159 88 Mati 89 ali imran 173 90 Al Baqarah ayat 233 91 ayat alquran tentang matahari da fungsinya bagi tanaman 92 syariat 93 al ahzab ayat 21 94 berdusta 95 Al-baqarah ayat 282 96 al kahfi ayat 66 97 upah 98 Halal dan haram 99 Cinta 100 an-nisaa ayat 59

Hasil pencarian tentang Ibrahim

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").