Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Kematian 7 ali imran 159 8 al baqarah ayat 111 9 Bumi 10 sabar 11 luqman 12 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 13 bintang 14 Matahari 15 al mulk ayat 15 16 zina 17 Al-Hajj ayat 54 18 Tafsir surat al kafirun 19 tafsir at-tahrim ayat 3 20 Jika Allah menghendaki 21 Ar rahman 22 Ibrahim 23 Gempa 24 Al-Jaatsiyah AYAT 13 25 ayat tentang penjualan 26 Surat Al Kahfi ayat 66 27 albaqarah ayat 30 28 Syari’ah Charge Card 29 al ahzab ayat 21 30 pendidikan 31 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 32 surat+an+nisa+ayat+20 33 an nur ayat 2 34 surah al kahfi ayat 1-2 35 dunia adalah cobaan 36 hadiah 37 al-baqarah ayat 275 38 al hajj ayat 54 39 AKAL 40 takwa 41 ikhlas 42 al baqarah ayat 16 43 al maidah ayat 8 44 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 45 Al Baqarah ayat 30 46 Hujan 47 Annisa ayat 29 48 Warisan 49 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 50 tafsir surat at-tahrim ayat 3 51 Surah Ibrahim 52 surat Ibrahim/14:7 53 QS HUD AYAT 54 54 Thalut sungai 55 an+nur+ayat+33 56 agama 57 Awan 58 surat al jazalah ayat 7-8 59 al quran surat at-taubah 60 Mujadalah ayat 11 61 Ibrahim 41 62 QS. An-Nahl Ayat 91 63 Kehidupan 64 surat al hujurat 65 Surat Ali Imran 66 jadilah 67 an nahl ayat 97 68 al imran 104 69 Al ikhlas 70 Yunus 101 71 makan 72 al hujurat ayat 10 73 ali imran 191 74 yusuf 111 75 Hadits ahmad+26216 76 surat+an+nisa+ayat+21 77 Arrum ayat 54 78 Ibrahim 7 79 kekal 80 al maidah ayat 90 81 al maidah ayat 25 82 Luqman 13 83 surat al imran 84 Ishaq 85 menuntut ilmu 86 an nahl ayat 75 87 al mudatsir ayat 85 88 al jumuah ayat 9 89 Al Isra ayat 23 90 al mujadalah ayat 11 91 ayat kursi 92 saba 13 93 an nisa ayat 19 94 al maidah ayat 6 95 Annisa ayat 36 96 Banjir 97 Ali Imran 133 98 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 99 Quraisy shihab 100 al-alaq+ayat+2

Hasil pencarian tentang kasih+sayang

Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan karuniakanlah aku kasih...sayang-Mu, karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan dan kasih...sayang-Nya....Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih...sayang) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi dan Allah swt.
Dialah yang telah berjanji memberikan kelembutan dan kasih sayang-Nya, sementara para malaikat-Nya memohonkan...Kasih sayang Allah amat besar pada orang-orang yang beriman.
Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam
kepada siksa Allah dan teguhlah dalam beriman kepada Rasul- Nya niscaya Dia akan memberi dua bagian dari kasih...sayang-Nya, memberi kalian cahaya sebagai pelita, dan mengampuni dosa-dosa yang kalian perbuat....Ampunan Allah amat luas dan kasih sayang-Nya begitu banyak.
Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan berilah kami kasih...sayang-Mu....Engkau adalah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang."
Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki,...Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
mengingatkan, "Sesungguhnya Tuhan yang harus kalian percayai dan ikuti ketentuan-ketentuan-Nya itu, memiliki kasih...sayang amat luas bagi orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak takut kepada-Nya....Kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menakuti-Nya itu berbentuk penundaan hukuman....Namun demikian, para pendusta itu tidak boleh terlena oleh keluasan kasih sayang Allah, sebab siksa-Nya
Hal itu Kami lakukan sebagai wujud kasih sayang Kami kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang...lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti dia.
Dalam menerangkan kasih sayang-Ku dan siksa-Ku di dunia, ceritakanlah kepada mereka kisah beberapa malaikat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 96
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih...sayang.
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan kasih...sayang di dunia dan akhirat.
Dialah satu-satunya Tuhan yang melimpahkan kebaikan dan yang kasih sayang-Nya amat besar.
Akan tetapi Kami tidak menenggelamkan mereka karena kasih sayang Kami.
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
Mereka juga Kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Kami, dan benar-benar
bahwa jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih...sayang Allah Swt.
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya.
Kamu terusir dari naungan kasih sayang-Ku dan dari tempat yang terhormat.
Oleh karena itu, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. '
kepastian, dan terus meragukan al-Qur'ân hingga mati atau didatangi azab hari kiamat yang tidak memberikan kasih...sayang kepada mereka.
Mereka akan diusir dari kasih sayang dan akan mendapat tempat tinggal yang buruk.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 7
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka
Setan itu sendiri telah diusir Allah dari naungan kasih sayang-Nya dan berada di jalan kesesatan.
Sampaikan pula bahwa kasih sayang-Ku amat luas.
Aku beri kabar gembira tentang kasih sayang yang Allah wajibkan kepada diri-Nya....Suatu kasih sayang yang mengharuskan bahwa bila seseorang di antara kalian berbuat kejahatan karena tidak
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah.