Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 anak 5 darah 6 riba 7 Ali Imran 8 al maidah ayat 2 9 Yunus 10 Yusuf 11 al baqarah ayat 198 12 Menuntut ilmu 13 al jumuah ayat 10 14 haji 15 al ankabut ayat 45 16 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 17 maryam 18 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 19 al maidah ayat 8 20 surah yunus ayat 57 21 Hadits Muslim Nomor 3444 22 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 23 ali imran 67 24 al imron+ayat+110 25 al baqarah ayat 43 26 pikun dan beruban 27 Al ahzab ayat 21 28 ali imran 159 29 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 30 ali imran 134 31 sabar 32 an nisa ayat 5 33 Surat Al antabul ayat 20 34 hewan 35 qs al-a'raaf 7:172 36 an nisa ayat 58-59 37 Ali Imran ayat 185 38 Asy-syu'ara+ayat+8 39 mimpi 40 quraisy ayat 2 41 Putus asa 42 al insyirah ayat 5 43 belajar 44 hadist tentang kesadaran lingkungan 45 berfikir 46 al alaq ayat 2 47 surat al-a'la 48 az zumar ayat 53 49 +surat+at+taubah+ayat+24 50 Peristiwa dimasa lalu 51 dalil sumpah 52 QS. Ali Imran (3): 67 53 quran 54 al hujurat ayat 13 55 Al Hajj ayat 54 56 Ibrahim 57 Kisah nabi 58 bekerja 59 zakat 60 AL IKHLAS 61 Surat Ar-Ra’d 62 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 63 1. Jangan mudah mengobral sumpah 64 cinta 65 Al maidah ayat 18 66 ali imran 14 67 akhlak 68 surat An-Nisa 69 luqman 70 al baqarah ayat 111 71 Ali Imran ayat 26. 72 an nisa ayat 59 73 al+kahfi+ayat++4 74 Darah manusia 75 al mujadilah ayat 11 76 Surat Ar-Rad ayat 11 77 hadits mencatat transaksi 78 Ar rahman 79 al+insyirah+ayat+5 80 al+baqarah+ayat+69 81 al imron ayat 198 82 al+insyirah+ayat+6 83 al+baqarah+ayat+70 84 al baqarah ayat 195 85 al maidah ayat 90 86 Pembaruan Islam 87 Tuhan 88 al+imron+ayat+198 89 al fajr ayat 27 90 ali imran 104 91 taha ayat 53 92 Musa 93 al baqarah ayat 286 94 surah fatir ayat 29 95 Surat ali imron 103 96 Ar+rahman ayat 19 97 al-Hujarat ayat 10 98 gunung 99 H.R. Ahmad No. 19415] 100 Hadis tentang qord

Hasil pencarian tentang kasih+sayang

Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan karuniakanlah aku kasih...sayang-Mu, karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mengingatkan, "Sesungguhnya Tuhan yang harus kalian percayai dan ikuti ketentuan-ketentuan-Nya itu, memiliki kasih...sayang amat luas bagi orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak takut kepada-Nya....Kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menakuti-Nya itu berbentuk penundaan hukuman....Namun demikian, para pendusta itu tidak boleh terlena oleh keluasan kasih sayang Allah, sebab siksa-Nya
suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan dan kasih...sayang-Nya....Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih...sayang) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi dan Allah swt.
Dialah yang telah berjanji memberikan kelembutan dan kasih sayang-Nya, sementara para malaikat-Nya memohonkan...Kasih sayang Allah amat besar pada orang-orang yang beriman.
kepada siksa Allah dan teguhlah dalam beriman kepada Rasul- Nya niscaya Dia akan memberi dua bagian dari kasih...sayang-Nya, memberi kalian cahaya sebagai pelita, dan mengampuni dosa-dosa yang kalian perbuat....Ampunan Allah amat luas dan kasih sayang-Nya begitu banyak.
Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan berilah kami kasih...sayang-Mu....Engkau adalah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang."
Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki,...Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka.
Hal itu Kami lakukan sebagai wujud kasih sayang Kami kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang...lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti dia.
(Dan Aku telah melimpahkan) sesudah Firaun mengambil anakmu darimu (kepadamu kasih sayang yang datang...daripada-Ku) supaya semua orang merasa kasih sayang kepadamu, lalu Firaun akan merasa sayang kepadamu
Aku beri kabar gembira tentang kasih sayang yang Allah wajibkan kepada diri-Nya....Suatu kasih sayang yang mengharuskan bahwa bila seseorang di antara kalian berbuat kejahatan karena tidak
Ia masih terus berharap menanti kasih sayang Allah sementara keluarganya masih terus berburuk sangka...Ya'qûb mengarahkan pikiran mereka kepada apa yang ia tekankan tadi bahwa ia mendapat kasih sayang Allah
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 1
musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih...sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir...Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang.
Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu telah menetapkan) telah memastikan (Tuhanmu atas diri-Nya kasih...sayang, yaitu bahwasanya) yakni perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu...Menurut qiraat lainnya dibaca dengan fatah; artinya maka Dialah yang memberi ampunan dan kasih sayang
Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
menjadi golongan orang-orang yang beriman, yang saling menasihati di antara mereka dengan kesabaran dan kasih...sayang.
Jangan berputus asa terhadap sifat kasih sayang Allah yang pasti akan mengembalikan mereka kepada kita...Sebab, sesungguhnya yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang ingkar dan
Dalam menerangkan kasih sayang-Ku dan siksa-Ku di dunia, ceritakanlah kepada mereka kisah beberapa malaikat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 96
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih...sayang.
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan kasih...sayang di dunia dan akhirat.
Dialah satu-satunya Tuhan yang melimpahkan kebaikan dan yang kasih sayang-Nya amat besar.
Maka yakinlah dengan kasih sayang Kami, karena sesungguhnya kesulitan itu selalu disertai dengan banyak
Akan tetapi Kami tidak menenggelamkan mereka karena kasih sayang Kami.
Kasih sayang Rasulullah pada mereka melebihi kasih sayang mereka pada diri mereka sendiri.
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
Mereka juga Kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Kami, dan benar-benar
bahwa jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih...sayang Allah Swt.
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya.