Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 9 Adam 10 ar-rum ayat 21 11 maryam 12 surat ali' imran ayat 185 13 cinta 14 Nikah 15 al mujadalah ayat 11 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 dosa 18 matahari 19 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 20 al ahzab ayat 21 21 Nabi Ismail 22 Ikhlas 23 Berdebat 24 al-mukminun+ayat+34 25 iman 26 AL Baqarah ayat 286 27 Aliimram+ayat+105 28 al+anam+ayat+14 29 ibrahim ayat 7 30 al isra ayat 7 31 AN NAML AYAT 88 32 ayat kursi 33 al imran 200 34 surat+al+imranayat+110 35 Ta ha+ayat+14 36 Hadits Muslim Nomor 3035 37 surat al imran ayat 185 38 al infitar ayat 6 7 39 al isra ayat 36 40 Saba 13 41 sabar 42 Ar Rahman 43 Hadits ahmad jauhi kufur 44 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 45 al+bakarah+ayat+41 46 ali imran 47 Nabi Ibrahim 48 Bersyukur 49 Surat Al-Baqarah Ayat 256 50 al anbiya ayat 30 51 surat al-an'am ayat 59 52 Gelap 53 Surat al mujadalah ayat 11 54 ar rum ayat 56 55 Tentang kematian 56 surah yusuf 65 57 al bayyinah ayat 5 58 saba 15 59 surat ar rum 21 60 Surat yunus+ayat+8 61 jujur 62 Hud ayat 5 tema apa 63 waktu 64 Al Jasiyah ayat 18 65 al-mujadalah ayat 11 66 Surah Az-zummar ayat 9 : 67 Fajar 68 Sebaik baik penolong dan pelindung 69 maryam+ayat+30-35 70 hutang 71 kurma 72 aL IMRAN AYAT 2 73 Hadist ibnu majah 2172 74 Jika allah menganugerahi rahmat 75 empat puluh tahun 76 yusuf 77 al-baqarah ayat 164 78 Surah al-imran ayat 77 79 ali imran 159 80 Al Hijr 26 81 Q.S AL A'RAF AYAT 56 82 Hadits Muslim Nomor 2314 83 arah 84 ar rum ayat 21 85 ayat tentang serakah 86 al qashash ayat 77 87 surah al hadid ayat 57:3 88 Qs. Maryam 33 89 ali imran : 92 90 al+anam+ayat+15 91 al imran 92 Dimana dia akan mati 93 tafsir surat al imran ayat 104 94 atap terpelihara 95 Al-Muzammil ayat 20 96 al jumuah ayat 10 97 al+anam+ayat+16 98 Yusuf 84 99 surah al maidah ayat 96 100 Yusuf ayat 103

Hasil pencarian tentang yunus+38

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ


38. Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya". Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus