Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 sabar 7 ali imran 159 8 Bumi 9 Kematian 10 al baqarah ayat 111 11 Matahari 12 Al-Hajj ayat 54 13 tafsir at-tahrim ayat 3 14 luqman 15 al hajj ayat 54 16 al mulk ayat 15 17 Tafsir surat al kafirun 18 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 19 bintang 20 zina 21 Jika Allah menghendaki 22 albaqarah ayat 30 23 surah al kahfi ayat 1-2 24 AKAL 25 Ibrahim 26 dunia adalah cobaan 27 pendidikan 28 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 29 Al-Jaatsiyah AYAT 13 30 hadiah 31 ikhlas 32 Al Baqarah ayat 30 33 surat+an+nisa+ayat+20 34 al ahzab ayat 21 35 takwa 36 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 37 ayat tentang penjualan 38 al-baqarah ayat 275 39 Ar rahman 40 Hujan 41 Saba 13 42 al baqarah ayat 16 43 al maidah ayat 8 44 Gempa 45 Surat Al Kahfi ayat 66 46 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 47 Syari’ah Charge Card 48 an nur ayat 2 49 Iman 50 al maidah ayat 90 51 al hujurat ayat 10 52 Al Baqarah ayat 195 53 sakit hati 54 al jumuah ayat 9 55 Warisan 56 Ali Imran 26 57 Annisa ayat 36 58 QS HUD AYAT 54 59 al quran surat at-taubah 60 al mujadalah ayat 11 61 surat Ibrahim/14:7 62 an nahl ayat 90 63 Quraisy shihab 64 menuntut ilmu 65 yusuf 111 66 Ujian 67 surat al imran 68 Ali Imran 133 69 Surah Ibrahim 70 an nisa ayat 19 71 Banjir 72 al maidah ayat 6 73 agama 74 Al qasas ayat 26 75 an nahl ayat 97 76 tafsir surat at-tahrim ayat 3 77 hati 78 QS. An-Nahl Ayat 91 79 Thalut sungai 80 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 81 Ibrahim 41 82 surat+an+nisa+ayat+21 83 Kehidupan 84 surat al hujurat 85 Arrum ayat 54 86 ibadah 87 al mudatsir ayat 85 88 Al Isra ayat 23 89 surat al jazalah ayat 7-8 90 Ishaq 91 makan 92 jadilah 93 an+nur+ayat+33 94 al imran 104 95 an+nur+ayat+6 96 ali imran 191 97 Awan 98 Hadits ahmad+26216 99 an nahl ayat 75 100 kekal

Hasil pencarian tentang yunus+38

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ


38. Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya". Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
Al-Qashash, 38) Jarak antara kedua perkataan yang telah dikatakannya itu empat puluh tahun.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih yaitu siksa api neraka(1). (1) Pada ayat ini dan ayat 38
[[47 ~ MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD) Pendahuluan: Madaniyyah, 38 ayat ~ Di awal surat ini dijelaskan bahwa
[[38 ~ SHAD (HURUF SHAD) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat yang diturunkan di Mekah dan berisikan
Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat ke-38
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus