Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 AL HAJJ AYAT 7 4 Al+imran+191 5 al ikhlas 6 Ali imran 159 7 niat 8 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 9 kami 10 sholat 11 Luqman ayat 14 12 Menuntut ilmu 13 An nasr ayat 2 14 makan 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 yusuf 17 al quran 18 ayat kursi 19 Ibrahim 20 yusuf 87 21 An nisa ayat 58 22 Maryam 23 Al baqarah ayat 2 24 Al-Hujurat Ayat 13 25 ali imran 130 26 kiamat 27 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 28 obat 29 Ar+rum+ayat+31 30 Solawat nabi 31 akal 32 al+maidah+ayat+9 33 Latin dan arab 34 Al-Baqarah Ayat 282 35 Muhammad 19 36 al+luqman+9 37 dalil+kitab+zabur 38 Alam 39 al-maidah ayat 3 40 dalil+kitab+injil 41 al+luqman+8 42 Perangilah 43 al maidah ayat 44 44 yunus 45 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 46 al mulk ayat 30 47 Surga 48 jual beli 49 dosa 50 Nikah 51 Al+waqi'ah+ayat+68 52 Surah Al Maidah Ayat 90 53 9 surat al-hadid ayat 3 54 ilmu 55 al+hujurat+ayat+12 56 menutup mulut 57 Surat Al kahfi 58 zabur 59 ar rum ayat 21 60 sabar 61 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 62 al maidah ayat 90 63 al-baqarah ayat 275 64 petunjuk 65 an nahl ayat 90 66 ali imran 103 67 al ahzab ayat 21 68 al anfal ayat 11 69 Ibrahim ayat 7 70 dalil+kitab+taurat 71 Zina 72 al maidah ayat 8 73 Banjir 74 luqman+ayat+13 75 surah Al-Baqarah ayat 155 76 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 77 ali imron ayat 130 78 Zikir 79 Pahala baca quran 80 al imran 81 ali imran 18 82 An nisa ayat 141 83 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 84 Al Baqarah ayat 30 85 ali imran 180 86 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 87 Hadits kitab taurat 88 Musa mariam isa 89 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 90 al-A’raaf:157 91 Sakit 92 rukun iman 93 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 94 al alaq ayat 1-5 95 Asy syura ayat 11 96 ibrahim 7 97 Berbuat kebaikan dan etos kerja 98 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 99 yunus 61 100 Ali Imran ayat 9

Hasil pencarian tentang tanah

(Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan demikian pula tanah...yang belum kalian injak) sebelumnya, yaitu tanah Khaibar, yang direbut sesudah Quraizhah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan...mengeluarkan suara berdenting (seperti tembikar) seperti tanah liat yang dibakar.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah
(Yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar) yakni tanah liat yang dibakar.
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut...tanah-tanah yang belum pernah terjamah kaki.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...) dan hama' (tanah lumpur) adalah jenis tanah yang memiliki komponen yang sama dengan manusia....Secara kimiawi, jenis tanah itu terdiri atas unsur-unsur debu dan air, dua unsur yang membentuk manusia
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat...kering yang apabila diketuk akan terdengar daripadanya suara melenting (yang berasal dari lumpur hitam) tanah
Dari tanah bumi ini, Allah menciptakan Adam dan anak-cucunya....Ke dalam tanah itu pula Allah mengembalikan mereka setelah mati untuk mengubur jasad mereka....Dan dari tanah itu juga Allah mengeluarkan mereka hidup kembali untuk dibangkitkan dan diberi balasan
(Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata) merata...dengan tanah (lagi tandus) kering tidak subur.
ke bawah) malaikat Jibril mengangkatnya ke langit kemudian menjatuhkannya dalam keadaan terbalik ke tanah...(dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras) yaitu tanah liat yang dibakar dengan api.
Tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah....Dan tanah yang tidak subur, tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Bukti untuk mereka bahwa Kami Mahakuasa membangkitkan dan mengumpulkan adalah tanah kering- kerontang...Lalu, dari tanah itu, Kami keluarkan biji-bijian yang kemudian dapat mereka makan.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 33
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 17
Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 58
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur,
ketika Sang Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah...Tanah itu dapat berubah-ubah warnanya.
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 4
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
Allah berfirman kepada Mûsâ, "Lemparkan tongkat itu ke atas tanah."
ada di antara keduanya) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah...) yaitu lapisan tanah yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh,...karena lapisan bumi yang berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 12
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 128
Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 71
Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
Sebab Engkau telah menciptakanku dari api sedangkan dia dari tanah....Dan api lebih mulia daripada tanah."
Apakah kamu merelakan dirimu mengingkari Tuhan yang telah menciptakan moyangmu, Adam, dari segumpal tanah...bangga dengan harta dan pengikut-pengikutmu, maka ingatlah Tuhan yang telah menciptakan dirimu dari tanah
Masuklah kamu ke tanah suci) yang disucikan (yang telah ditetapkan Allah bagi kamu) telah dititahkan-Nya...untuk memasukinya yaitu tanah Syam (dan janganlah kamu lari ke belakang) berbalik surut karena takut
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 41
atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi".
Ingatlah (ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah
(Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras) yang dibakar oleh api.