Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 Bumi 8 Kematian 9 ali imran 159 10 sabar 11 al mulk ayat 15 12 Al-Hajj ayat 54 13 zina 14 tafsir at-tahrim ayat 3 15 Tafsir surat al kafirun 16 Jika Allah menghendaki 17 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 18 bintang 19 Matahari 20 luqman 21 an nur ayat 2 22 ikhlas 23 ayat tentang penjualan 24 albaqarah ayat 30 25 dunia adalah cobaan 26 pendidikan 27 surah al kahfi ayat 1-2 28 Hujan 29 surat+an+nisa+ayat+20 30 al hajj ayat 54 31 Ar rahman 32 takwa 33 Surat Al Kahfi ayat 66 34 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 35 Al Baqarah ayat 30 36 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 37 al baqarah ayat 16 38 Ibrahim 39 Al-Jaatsiyah AYAT 13 40 hadiah 41 al maidah ayat 8 42 Gempa 43 AKAL 44 al-baqarah ayat 275 45 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 46 Syari’ah Charge Card 47 al ahzab ayat 21 48 Thalut sungai 49 Luqman 13 50 Ibrahim 7 51 al maidah ayat 25 52 Yunus 101 53 an nahl ayat 75 54 Ujian 55 al hujurat ayat 10 56 ibadah 57 al jumuah ayat 9 58 surat al hujurat 59 al quran surat at-taubah 60 Annisa ayat 36 61 QS. An-Nahl Ayat 91 62 al maidah ayat 90 63 al mujadalah ayat 11 64 al imran 104 65 surat Ibrahim/14:7 66 menuntut ilmu 67 ayat kursi 68 jadilah 69 ali imran 191 70 an nahl ayat 97 71 yusuf 111 72 Al Isra ayat 23 73 Quraisy shihab 74 surat al imran 75 Kehidupan 76 Hadits ahmad+26216 77 an nisa ayat 19 78 an+nur+ayat+33 79 Ali Imran 133 80 al maidah ayat 6 81 surat+an+nisa+ayat+21 82 Arrum ayat 54 83 Awan 84 an+nur+ayat+6 85 kekal 86 tafsir surat at-tahrim ayat 3 87 Banjir 88 Ishaq 89 Mujadalah ayat 11 90 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 91 al mudatsir ayat 85 92 Ibrahim 41 93 Al ikhlas 94 Annisa ayat 29 95 hati 96 Al Baqarah ayat 195 97 saba 13 98 Warisan 99 makan 100 surat al jazalah ayat 7-8

Hasil pencarian tentang hati

(Yaitu orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang) tenteram (hati mereka dengan mengingat Allah)...(Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram) yakni hati orang-orang yang beriman
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 63
dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)....Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 28
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah....Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 7
yang (membakar) sampai ke hati.
(dalam menyesatkan kemudian) mereka (tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati...sebagaimana orang-orang yang takwa pun berhati-hati terhadap godaan mereka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 110
Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali...bila hati mereka itu telah hancur.
(Dan sesungguhnya Rabbmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka) maksudnya apa yang...tersimpan di dalam hati mereka (dan apa yang mereka nyatakan) melalui lisan-lisan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
cegahan terhadap perkataan mereka yang demikian itu (sebenarnya telah menodai) telah menutupi (atas hati...mereka) sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu (apa yang selalu mereka usahakan itu) yakni kedurhakaan-kedurhakaan...yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 45
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan...akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati
Mereka mendustakan dan mengingkari mukjizat yang membuktikan kebenaran misi kerasulan Mûsâ, padahal hati...Tapi mereka tidak mau tunduk lantaran sikap tinggi hati mereka dalam kebatilan dan sikap mereka yang...Maka perhatikanlah, Muhammad, nasib orang-orang yang suka membuat kerusakan hingga sampai hati mengingkari
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik...dan munafik, yang dimaksud adalah hati orang Mukmin, maka sesungguhnya imannya itu dapat memberi manfaat
(Sesungguhnya kalian lebih ditakuti) lebih disegani (dalam hati mereka) dalam hati orang-orang munafik
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian....Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati...mereka akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka) dengan kekuasaan-Nya.
(Demikianlah Kami memasukkannya) artinya seperti itulah gambarannya bila Kami memasukkan ke dalam hati...orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan (ke dalam hati orang-orang yang berdosa) yaitu
dilancarkannya itu melalui bisikan (yang biasa bersembunyi) karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati...manusia bila hati manusia ingat kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 89
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 23
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 28
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
(Yang naik) maksudnya panasnya naik membakar (sampai ke hati) lalu membakarnya; rasa sakit yang diakibatkan...memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki pori-pori, lalu membakar hati
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 59
Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 24
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?
(Hati manusia pada waktu itu sangat takut) amat takut dan cemas.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati...Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 57
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 13
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 200
Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.