Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 3 ALI+IMRAN+191 4 riba 5 Nabi meninggal 6 surat+AL-A'la+ayat+14 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 11 al ankabut ayat 2 12 rezeki 13 Jibril 14 sedekah 15 bidara 16 al isra ayat 23 17 harga diri 18 ALLAH 19 Berkah 20 ar rum ayat 30 21 Sholat iedul fitri 22 hari raya 23 ali imran 190 24 mati 25 ali imran ayat 92 26 banjir 27 surat al maidah ayat 1 28 ali imran 102 29 Kiblat 30 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 31 surat yusuf 32 Aisyah 33 surat At-Taubah:34 34 hijrah 35 At taubah ayat 34-35 36 Al isra ayat 49 37 al ikhlas 38 almujadalah+ayat+11 39 surah+yusuf+ayat+12 40 Ali+Imran+193 41 zakat 42 Sikap muslim yerhadap yahudi 43 Hadits Muslim Nomor 1164 44 memaafkan 45 al imran 134 46 Maryam 47 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 48 Sembilan puluh sembilan nama 49 ALI+IMRAN+190 50 al maidah ayat 3 51 Maut 52 Ghuluw dalam beragama uzair 53 Ali imran 54 Sebaikbaik hadiah adalah doa 55 al imran 56 al-alaq ayat 1-5 57 kurma 58 ikhlas 59 Melata 60 luqman 13 61 Yunus+25 62 Ibrahim 63 Ibrahim :7 64 majusi 65 Kiamat 66 Ali+Imran+85 67 Al Ahqaaf 20 68 Takwa 69 Surah yunus 92 70 Hadist tentang hukum menyambung rambut 71 tolaklah keburukan dengan kebaikan 72 Puasa 73 Surat Al-A’raaf ayat 180 74 Al+jatsiyah+ayat 75 Perangilah 76 mukmin bagaikan satu bangunan 77 perempuan yang meratakan gigi atau mengikir 78 dosa 79 Tidak diterima amalan 80 ali imran 159 81 doa sebelum membaca asmaul husna 82 al+imran+134 83 Al+jumuah+ayat+29 84 ain itu benar benar ada 85 ilmu 86 Ali Imran 10 87 al baqoroh ayat 153 88 pikiran 89 Ar rahman ayat 26 - 27 90 ali+imran+45 91 janji 92 Allah maha besar 93 berfikir 94 an-Nahl ayat 78 95 ali imran ayat 190 96 Ali+imran+54 97 Orang+yang+akan+dapat+syafaat+di+hari+kiamat 98 70 kali 99 iman 100 quran

Hasil pencarian tentang Yunus+57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ


57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah
memuat 111 ayat yang semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus