Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 jual beli 4 Zina 5 Pendidikan 6 riba 7 yunus 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 surat+al+hajj+ayat+78 10 Akal 11 ilmu 12 surah al maidah ayat 89 13 Mimpi 14 al hujurat ayat 13 15 Zakat 16 yunus+ayat+85-86 17 Surat annisa 18 obat 19 akhlak 20 hadits+surat+an+nahl 21 Pemimpin 22 Menerima harta dengan nafsu serakah 23 al+ikhlas 24 yusuf 3 25 babi 26 Al Maidah ayat 1 27 Al baqarah ayat 30 28 hadits+tentang+menjaga+keturunan 29 al baqarah ayat 2 30 Niat 31 shalat 32 Bekerja 33 syari'ah 34 ali imran 104 35 Ali imran 45 36 Surat+Ali+Imran+ayat+190 37 ali imran 145 38 sakit 39 Yunus 57 40 ali imran 159 41 tafsir+ar-rum+ayat+41 42 Almaidah ayat 2 43 yunus 5 44 al an'am ayat 38 45 al baqarah ayat 282 46 hujan 47 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 48 al maidah ayat 87-88 49 At tahrim ayat 6 50 Cahaya 51 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 52 yusuf 21 53 AL+BAQARAH+AYAT+26 54 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 55 perpindahan tempat 56 Penyakit 57 al imran 186 58 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 59 Sholat 60 al maidah ayat 2 61 hud ayat 6 62 al hijr 22 63 Murka alloh 64 AL MUJADALAH AYAT 11 65 Jelas 66 ibrahim 7 67 Al Baqarah ayat 1 68 ibrahim ayat 28 69 tipu daya 70 al mu'minun ayat 99-100 71 al maidah ayat 8 72 hutang 73 An Nisa ayat 3 74 at-thariq+ayat+5-7 75 surat+alkahfi+150 76 neraka 77 PEMBERI ILMU 78 pohon 79 al imran ayat 191 80 an nisa ayat 29 81 al baqarah ayat 256 82 al fushilat ayat 11 83 al maidah ayat 3 84 At-taubah+ayat+103 85 qaf ayat 16 86 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 87 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 88 hadits hutang 89 al ikhlas 90 ali+imran+198 91 Lisan 92 Munafik 93 thaha ayat 105 94 Surat+Ali+Imran+ayat+159 95 Maryam+96 96 at taubah ayat 71 97 an nisa ayat 58 98 perumpamaan 99 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 100 Kafir

Hasil pencarian tentang Yunus+57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ


57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah
memuat 111 ayat yang semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus