Paling Sering Dicari

1 hutang 2 al mujadalah ayat 11 3 kemudahan 4 syirik 5 al baqarah ayat 275 6 ali imran 7 rumah 8 al+kautsar+ayat+1-2 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 manusia 11 kurban 12 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 13 Ruhul 14 ibrahim 37 15 Makanan 16 al quran adalah petunjuk 17 luqman 18 Jihad 19 Dua masa 20 Iman 21 al hasyr ayat 7 22 musibah 23 Disebabkan 24 MARYAM 25 AL HUJURAT AYAT 13 26 harun 27 Surah+Al+A'raf+ayat+ 28 al waqiah ayat 63 29 Al-Imran (3 : 130) 30 cemas 31 surat+al+imranayat+110 32 Ta ha+ayat+14 33 azab 34 Al-Imran ayat 130 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 an nisa ayat 29 37 Hati 38 al ahzab ayat 70 39 al imran 40 ibrahim 41 Surga 42 Haji 43 ali imran 104 44 al imran 159 45 al isra ayat 36 46 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 47 hadist tentang perilaku konsumen 48 Sholat 49 mendidik anak sesuai zaman 50 al hujurat ayat 12 51 Al Isra ayat 73 52 bala' 53 al ikhlas 54 Ilmu 55 surah al-maidah ayat 8 56 sumber daya alam 57 Berdebat 58 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 59 ibrahim ayat 7 60 ikhlas 61 Muslim 62 Yusuf 63 Jahe 64 surat abasa 65 ALI IMRAN 14 66 Jika allah menganugerahi rahmat 67 Albaqarah ayat 16 68 Surah+Al+A raf+ayat 69 surah ali imran ayt 92 70 AL IMRAN AYAT 3 71 ali imran 29 72 yusuf 72 73 Makan 74 almaidah ayat 2 75 al+imran+27 76 komunikasi dengan diri sendiri 77 zikir 78 Surat+Al-An'am+Ayat+114 79 puasa 80 Al hasyr ayat 21 81 surah al hadid ayat 57:3 82 as-saffat ayat 103 83 munafik 84 surat yunus ayat 54 85 Menggunakan Akal 86 Al anfal ayat 2 87 dalil mensyukuri nikmat 88 surah yusuf 65 89 al-imron ayat 110 90 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 91 Surat Ali imran ayat 64 92 meninggalkan 93 an nahl ayat 79 94 an nisa ayat 63 95 surat an nazi'at 96 Al-Muzammil ayat 20 97 Al-Ankabut ayat 57 98 an+nur+ayat+31 99 Kotor 100 al+imran+26

Hasil pencarian tentang Yunus+57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ


57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
Ar Ruum: 57)