Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Bumi 7 sabar 8 al baqarah ayat 111 9 Kematian 10 ali imran 159 11 tafsir at-tahrim ayat 3 12 zina 13 Matahari 14 Tafsir surat al kafirun 15 Al-Hajj ayat 54 16 luqman 17 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 18 bintang 19 al mulk ayat 15 20 Jika Allah menghendaki 21 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 22 Al Baqarah ayat 30 23 surah al kahfi ayat 1-2 24 albaqarah ayat 30 25 takwa 26 pendidikan 27 Ibrahim 28 Al-Jaatsiyah AYAT 13 29 AKAL 30 an nur ayat 2 31 hadiah 32 Hujan 33 al-baqarah ayat 275 34 dunia adalah cobaan 35 al maidah ayat 8 36 Gempa 37 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 38 ikhlas 39 Syari’ah Charge Card 40 al ahzab ayat 21 41 Surat Al Kahfi ayat 66 42 ayat tentang penjualan 43 al baqarah ayat 16 44 Ar rahman 45 al hajj ayat 54 46 surat+an+nisa+ayat+20 47 al imran 104 48 menuntut ilmu 49 Arrum ayat 54 50 surat al jazalah ayat 7-8 51 Hadits ahmad+26216 52 surat al imran 53 an+nur+ayat+33 54 QS. An-Nahl Ayat 91 55 ali imran 191 56 surat+an+nisa+ayat+21 57 makan 58 Kehidupan 59 al maidah ayat 90 60 an nisa ayat 19 61 kekal 62 tafsir surat at-tahrim ayat 3 63 al maidah ayat 6 64 al mudatsir ayat 85 65 ayat kursi 66 Ishaq 67 saba 13 68 Annisa ayat 29 69 Iman 70 Al ikhlas 71 al-alaq+ayat+2 72 Al Baqarah ayat 195 73 Banjir 74 yusuf 111 75 Warisan 76 Ali Imran 26 77 an nahl ayat 90 78 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 79 hati 80 al mujadalah ayat 11 81 al quran surat at-taubah 82 Surah Ibrahim 83 an+nur+ayat+6 84 al maidah ayat 25 85 agama 86 Luqman 13 87 Ibrahim 7 88 Ujian 89 al jumuah ayat 9 90 Ali Imran 133 91 Awan 92 an nahl ayat 75 93 QS HUD AYAT 54 94 surat Ibrahim/14:7 95 Thalut sungai 96 sakit hati 97 surat al hujurat 98 Mujadalah ayat 11 99 ibadah 100 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu.

Hasil pencarian tentang Yunus+57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ


57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah
memuat 111 ayat yang semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus