Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 ali imran 159 8 sabar 9 Kematian 10 Bumi 11 luqman 12 al hajj ayat 54 13 Al-Hajj ayat 54 14 zina 15 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 16 bintang 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 al mulk ayat 15 19 Jika Allah menghendaki 20 Matahari 21 Tafsir surat al kafirun 22 pendidikan 23 an nur ayat 2 24 Surat Al Kahfi ayat 66 25 AKAL 26 dunia adalah cobaan 27 ayat tentang penjualan 28 takwa 29 Saba 13 30 al-baqarah ayat 275 31 Ar rahman 32 al ahzab ayat 21 33 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 34 surat+an+nisa+ayat+20 35 al baqarah ayat 16 36 al maidah ayat 8 37 Gempa 38 Al Baqarah ayat 30 39 Al-Jaatsiyah AYAT 13 40 hadiah 41 Ibrahim 42 Hujan 43 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 44 Syari’ah Charge Card 45 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 46 ikhlas 47 albaqarah ayat 30 48 surah al kahfi ayat 1-2 49 al hujurat ayat 10 50 al maidah ayat 90 51 an nahl ayat 75 52 surat al hujurat 53 ibadah 54 an+nur+ayat+6 55 Mujadalah ayat 11 56 al-alaq+ayat+2 57 surat Ibrahim/14:7 58 Iman 59 Al qasas ayat 26 60 al mujadalah ayat 11 61 menuntut ilmu 62 yusuf 111 63 Thalut sungai 64 al jumuah ayat 9 65 Luqman 13 66 surat al imran 67 Ibrahim 7 68 al maidah ayat 25 69 Warisan 70 an nisa ayat 19 71 jadilah 72 Al Isra ayat 23 73 an+nur+ayat+33 74 Ali Imran 133 75 Banjir 76 al maidah ayat 6 77 Ujian 78 QS HUD AYAT 54 79 hati 80 sakit hati 81 Ibrahim 41 82 kekal 83 al imran 104 84 Annisa ayat 36 85 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 86 an nahl ayat 97 87 Hadits ahmad+26216 88 ali imran 191 89 Al ikhlas 90 Annisa ayat 29 91 Quraisy shihab 92 ayat kursi 93 makan 94 surat al jazalah ayat 7-8 95 Surat Ali Imran 96 Arrum ayat 54 97 surat+an+nisa+ayat+21 98 QS. An-Nahl Ayat 91 99 tafsir surat at-tahrim ayat 3 100 al mudatsir ayat 85

Hasil pencarian tentang Kematian

terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 35
"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Wahai kiranya kematian itulah) kematian di dunia (yang menyelesaikan segala sesuatu.)
("Tidak ada kematian) yang sesudahnya ada kehidupan lagi (selain kematian di dunia ini) sewaktu mereka...(Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan) tidak akan dihidupkan kembali sesudah kematian yang pertama
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 6
membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian..., sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, "Tidak ada kematian selain kematian
(Hingga datang kepada kami kematian") ajal kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 27
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
khusus di sisi Allah) hanya untuk kamu (bukan untuk orang lain) seperti pengakuanmu (maka inginilah kematian...Dalam mengingini kematian itu bergantung dua syarat dengan ketentuan; yang pertama dikaitkan pada yang...kebiasaan, seseorang ingin segera menemukan miliknya itu dan jalan untuk mendapatkan tiada lain hanya kematian..., maka inginilah segera kematian itu olehmu!
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 16
Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau...pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 8
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui
sesudah nyata) sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka pasti menang (seolah-olah mereka dihalau kepada kematian...sedang mereka melihat) kematian itu secara terang-terangan yang membuat mereka tidak senang kepadanya
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Kami telah menentukan kematian di antara kalian....Kematian itu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kalian hindari itu tidak akan dapat terelakkan....Kematian itu pasti akan menemui kalian.
Maka jika demikian halnya, terimalah kematian kamu sekalian di medan perang, agar kesyirikan itu menjauh...Dan kematian itu tidak lain akibat kekufuran kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 60
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Kemudian kalian, wahai anak cucu Adam, setelah itu semua akan menuju kepada kematian yang pasti.
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
Jika kalian benar-benar mengimani apa yang kalian katakan itu, jadikanlah kematian sebagai sesuatu yang...Mintalah kematian, agar nikmat yang kalian kira ini akan segera datang.
Ia terpelihara dan terlindung dari bahaya pada hari kelahiran, kematian dan hari ia dibangkitkan hidup
Aduhai kiranya kematian yang pernah kualami menjadi batas pemisah dalam urusanku sehingga aku tidak dibangkitkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 59
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini
memperoleh keamanan dari Allah pada hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku kembali dari kematian
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang...kematian Shâlih dan keluarganya.
mereka) biarkanlah orang-orang kafir Mekah itu (dalam kesesatannya) (sampai suatu waktu) hingga saat kematian
(Padahal kalian) hai orang-orang yang menghadiri saat kematian (ketika itu melihat) kapada orang yang
keyakinan bahwa mereka akan kekal dalam kenikmatan yang ada, serta terhindar dari azab, kepunahan dan kematian
(Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar