Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Urusan 14 al-baqarah ayat 168 15 al-maidah ayat 3 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-insyirah ayat 5 19 hewan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 al ahzab ayat 70 27 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 28 orang tua 29 ikhlas 30 QS.Al imran ayat 79 31 ibrahim 32 32 ali imran ayat 26 33 Bersyukur 34 ali imran ayat 185 35 al bayyinah ayat 8 36 surat Al furqan ayat 20 37 lukman+ayat+15 38 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 39 surat al baqarah ayat 11 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 al-maidah ayat 48 42 Surat al maidah ayat 48 43 Al+Anbiyâ+ayat+73 44 surat Al furqan ayat 9 45 Al+hijr+ayat+48 46 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 47 ar rum ayat 21 48 Memohon ampun 49 Surga 50 an nisa ayat 59 51 al baqarah ayat 124 52 menghindari perkelahian 53 An nahl ayat 120 54 Anjing 55 petunjuk 56 kemuliaan 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 AL+AHZAB+AYAT+70 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 62 Al-Israa’ ayat 24 63 muhammad+ayat+23 64 8 malaikat 65 al-baqarah ayat 43 66 Ayat menuntut ilmu 67 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 68 lisan 69 Ayat tentang toleransi 70 Surat annisa ayat 56 71 ali imran 139 72 golongan 73 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 74 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 75 zakat qardh 76 Tafsir surat alkafirun 77 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 78 SURAT AL KAHFI AYAT 19 79 wahai jiwa 80 Muslim 81 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 82 Kitab sunan ibnu majah 83 nuh ayat 25 84 ali imran 190-191 85 ummul kitab 86 al furqan ayat 67 87 ali-imran ayat 43 88 al an'am ayat 38 89 ali imran 64 90 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 91 bohong 92 pendidikan 93 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 94 bermain 95 an nisa ayat 1 96 an nisa ayat 58 97 Riba 98 an-nisa+ayat+29 99 al qadar ayat 1-5 100 olah raga

Hasil pencarian tentang Yunus+58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ


58. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus