Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 hewan 9 Maryam 10 riba 11 al ankabut ayat 45 12 Ali Imran 13 Al maidah ayat 2 14 al hujurat ayat 13 15 surah yunus ayat 57 16 Tidak dapat berkata apa-apa 17 Hadits Muslim Nomor 3444 18 YUNUS 19 al imron+ayat+110 20 Luqman 21 belajar 22 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 23 an nahl ayat 125 24 Al ahzab ayat 21 25 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 26 Tuhan 27 surat an-nisa 28 Al Maidah ayat 8 29 Menuntut ilmu 30 Yusuf 31 adz zariyat ayat 49 32 mimpi 33 Peristiwa dimasa lalu 34 zakat 35 Ahmad 36 Surat Ar-Rad ayat 11 37 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 38 Ali Imran 110 39 hadits mencatat transaksi 40 berfikir 41 qs al-a'raaf 7:172 42 hadist tentang kesadaran lingkungan 43 Ibrahim 44 Darah manusia 45 AL MAIDAH AYAT 38 46 Ilmu 47 An nisa ayat 58 48 an nahl ayat 43 49 bekerja 50 al+baqarah+ayat+69 51 al alaq ayat 2 52 ali imran 159 53 al+baqarah+ayat+70 54 at taubah ayat 105 55 Ali Imran ayat 26. 56 hadits abu Daud 1378 57 ra'd ayat 2 58 Surat Al antabul ayat 20 59 al jumuah ayat 10 60 al+insyirah+ayat+5 61 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 62 +surat+at+taubah+ayat+24 63 Al imran 64 Yunus 59 65 al+insyirah+ayat+6 66 Ali imran 104 67 pikun dan beruban 68 al baqarah ayat 198 69 quraisy ayat 2 70 dalil sumpah 71 sabar 72 Bergelimang dosa 73 Kisah nabi 74 tauhid sifat 75 Surat Al-Insyirah 76 cahaya 77 as shaf 4 78 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 79 keuntungan 80 Hadist+ahmad+16245 81 Surat Yunus+40+tafsir+ 82 Surat annahl 83 Musa 84 surat al-imran ayat 103 85 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 86 Zina 87 Hadis tentang qord 88 Q.S+Al-Baqarah+ayat+267 89 Surat+Luqman 90 An-Nahl ayat 125 91 surah at-talaq ayat 2-3 92 Al-imran 93 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 94 Gunung sebagai pasak 95 Mengatakan datangnya dari allah 96 Al-Jaatsiyah ayat 13 97 ali imran 14 98 an nisa ayat 101 99 Berlebih-lebihan 100 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com

Hasil pencarian tentang Muhammad+1

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ


1. Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)
perlu merasa takut, karena rasul-rasul Kami tidak memiliki rasa takut saat Kami berbicara dengan mereka(1).... (1) Lebih dari satu kali al-Qur'ân menuturkan kisah Mûsâ....Semua itu ada kaitannya dengan proses pewahyuannya kepada Muhammad, Rasulullah saw....Pada bagian ini kisah itu dituturkan untuk menhilangkan rasa heran Nabi Muhammad saat menerima wahyu
Sampaikanlah, wahai Muhammad, kisah Dâwûd dan Sulaymân....Kami Maha Mengetahui keputusan yang mereka berdua ambil dalam masalah itu (1). (1) Cerita lengkapnya
Syariat Muhammad yang diturunkan bertugas menggantikan risalah para nabi sebelumnya telah menetapkan...kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. (1) {(1) Sejarah mencatat bahwa perpindahan kiblat dari Bayt al-Maqdis
Wahai Muhammad, kamu pasti menyangka bahwa gunung-gunung itu diam tak bergerak....Dan Allah akan memberikan balasan pada amal perbuatan itu(1). (1) Ayat ini memberikan penjelasan bahwa...Yunani telah menulis tentang rotasi bumi, tulisannya itu belum sampai kepada kalangan Arab pada masa Muhammad...Penyampaian fakta ilmiah ini melalui Muhammad saw. sebelum ia sendiri tahu tentang hal itu, adalah bukti
Mintalah ampunan untukmu dan untuk umatmu, karena Dia, memang, sunguh Maha Penerima tobat hamba-Nya(1).... (1) Surat ini menunjuk kepada peristiwa pembebasan kota Mekah....Begitulah, Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang amat besar dalam sejarah penyebaran Islam tanpa terjadi
Engkau Maha Mendengar doa kami dan Mahatahu ketulusan niat kami. (1) {(1) Ka'bah atau Bayt Allâh, yang...Ibrâhîm dan Ismâ'îl hingga diperbaiki oleh Qushayy bin Kilâb, kakek kelima Nabi dari bangsa Arab yaitu Muhammad
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Tidak! Bahkan hari kiamat itu pasti datang....atau lebih besar dari atom, semuanya tertulis dalam sebuah buku yang menjelaskannya secara sempurna(1).... (1) Kata "dzarrah" dalam bahasa Arab menunjuk pada suatu benda amat kecil, seukuran anak semut atau
Dan akhirnya,(1) lemahlah kekuatan orang-orang kafir dan menanglah agama Allah....sehingga tidak akan terkalahkan, dan Mahabijaksana, sehingga tidak akan timpang dalam memelihara. (1)...Gua tempat Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya bersembunyi terleatak di bukit Tsûr, sebuah bukit yang
rasa takut kepada musuh atau kepada Rasulullah benar-benar telah datang, mereka akan memandangimu, Muhammad...Sungguh pekerjaan yang demikian itu bukan hal yang sukar bagi Allah(1). (1) Ayat ini menunjukkan satu
Dengan terperanjat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Saya tidak dapat membaca.” Beliau...hingga merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil disuruh membacanya sekali lagi, “Bacalah.” Tetapi Muhammad...Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk.
Suatu kaum bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan sabit, yang mulanya tampak tipis seperti benang...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Berulang-ulangnya kemunculan bulan sabit dan perubahan yang terjadi...keseharianmu, ia juga menentukan waktu pelaksanaan haji yang merupakan salah satu sokoguru agamamu. (1)...mohonlah perkenan Allah, takutlah akan siksa-Nya dan mintalah keselamatan dari siksa api neraka." {(1)
Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian....sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang dapat membawa kemanfaatan dan maslahat dunia dan akhirat. (1)...(1) Ayat ini menegaskan bahwa khamar (minuman keras: miras), dan perjudian mengandung manfaat dan dosa
Musa ‘alaihis salam di beberapa tempat yang dikisahkan-Nya itu tidak lepas dari dua kemungkinan: (1)...Beliau (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam) hadir dan menyaksikan lalu Beliau mempelajarinya...Dengan demikian, jelaslah bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang rasul dan kita
ini juga menggugah manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad...saw (1). (1) Ayat-ayat 1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah...orang-orang muslim--karena orang-orang Romawi adalah Ahl al-Kitâb sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad...Ahl al-Kitâb seperti orang-orang musyrik--maka Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas ini kepada Nabi Muhammad
Namun Muhammad bin Syuraik Al Makkiy menyelisihi Sufyan bin Uyainah; Muhammad meriwayatkan dari 'Amr...Dalam sebagian naskah tertulis "Muhammad bin Syuraik" sebagai ganti "Syuraik", sedangkan Muhammad bin...menyebutkan beberapa jalan yang lain dalam Al Ishabah pada bagian biografi Janda' bin Dhamurah juz 1
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...Di samping itu, juga ajakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. yang benar. (1) Al-A'râf adalah pembatas
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....

-deskripsi"> Yakni mereka tidak lebih dari 1/3 meskipun jumlahnya lebih dari dua....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...Hal itu, karena Allah menyandarkan 1/3 kepada saudara/i seibu, jika sekiranya saudara-saudara sekandung...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan ternak(1)...(1) Yaitu unta, domba dan sapi.
Yaitu ketika mereka dikelilingi oleh siksaan, baik dari atas maupun dari bawah mereka. (1) Malaikat yang...ditugaskan menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada
Tidakkah kamu lihat, wahai Muhammad, bahwa Allah menggiring awan melalui angin....Dari kumpulan awan tebal yang menyerupai gunung,(1) Allah menurunkan embun....fenomena alam tersebut adalah bukti kekuasaan Allah yang membuat manusia harus beriman kepada-Nya(2). (1)
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1)...Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam arwah', "alam
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Cukuplah Kami sebagai penghitung, maka tak seorang pun akan dirugikan(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan...Dengan demikian, berat satu butir biji moster hanya sekitar satu per seribu gram, atau ± 1 mg., dan merupakan
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.