Paling Sering Dicari

1 belajar 2 Pasar 3 Qs Yusuf ayat 87 4 yunus 99 5 ali imran 110 6 Al-hasyr ayat 7 7 sabar 8 Surah+An+Nisa+Ayat+26 9 Nenek 10 al maidah ayat 2 11 prestasi belajar 12 ikhlas 13 utang 14 Ali Imran 64 15 QS Az-Zumar ayat 9 16 al maidah ayat 8 17 al baqarah ayat 2 18 ali imran ayat 159 19 riba 20 hutang 21 ibrahim 7 22 surat+al+a'rof+ayat+31 23 Al ikhlas 24 yusuf 25 Haji 26 Ali imran 104 27 Hadits Abu Daud Nomor 1754 28 ali imran 97 29 Hari kebangkitan 30 an nisa ayat 58 31 annisa ayat 1 32 Yunus+100 33 al-ikhlas 34 Ali Imran ayat 139 35 al baqoroh ayat 30 36 ali imran 31 37 Yusuf 30 38 QS Al an'am ayat 141 39 al imran 145 40 luth 41 al baqarah ayat 23 42 Kebencian 43 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 44 sedekah 45 Babi 46 Kebahagiaan 47 Ibnu katsir 48 Bercerai berai 49 al maidah ayat 1 50 surat+al+humazah+ayat+1 51 Al-Maidah ayat 2 52 al baqarah ayat 188 53 Maryam 54 yunus 107 55 yusuf 47-49 56 Al-isra ayat 100 57 Langit bumi 58 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 59 perempuan 60 al-baqarah ayat 45 61 Dari bumi itu pula kamu dibangkitkan 62 Al Isra ayat 7 63 Hadits Muslim Nomor 2970 64 Ibrahim 65 Beriman dengan sebahagian kuru 66 al baqarah ayat 30 67 perdagangan 68 al hijr 9 69 al araf ayat 96 70 qs yunus 101 71 al mumtahanah ayat 8 72 As-Sajadah ayat 19 73 Surah al bayyinah ayat 5 74 Menciptakan manusia 75 al hadid ayat 11 76 ali+imran+185 77 al-maidah ayat 90 78 yusuf 2 79 al ikhlas 4 80 Kaum yang hampir tidak mengerti bahasa 81 ARRUM AYAT 41 82 ali imran 102 83 kitab ini 84 Kaki dan perempuan 85 ali+imran+134 86 Surah An Nisa Ayat 26 87 Hud ayat 120 88 AR RAHMAN 55 89 surat nuh 90 pendidikan 91 al maidahh ayat 64] 92 Surat yasin 93 al-maidah+ayat+91 94 ali imran 190 95 q.s al-insyirah ayat 5-6 96 az-zumar ayat 9 97 Kami mudahkan alqur'an 98 laut 99 Laki+dan+perempuan 100 surat+hud+ayat+107

Hasil pencarian tentang sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah