Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 ALI+IMRAN+191 3 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 4 surat+AL-A'la+ayat+14 5 riba 6 Nabi meninggal 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 al isra ayat 23 11 ALLAH 12 Berkah 13 Sholat iedul fitri 14 Jibril 15 ar rum ayat 30 16 hari raya 17 al ankabut ayat 2 18 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 19 rezeki 20 bidara 21 sedekah 22 harga diri 23 At taubah ayat 34-35 24 al ikhlas 25 al maidah ayat 3 26 Ghuluw dalam beragama uzair 27 zakat 28 Sebaikbaik hadiah adalah doa 29 al imran 30 al-alaq ayat 1-5 31 Melata 32 memaafkan 33 Maryam 34 luqman 13 35 Sembilan puluh sembilan nama 36 ikhlas 37 al imran 134 38 ALI+IMRAN+190 39 Al Ahqaaf 20 40 Maut 41 Ali imran 42 Ali+Imran+85 43 kurma 44 tolaklah keburukan dengan kebaikan 45 Yunus+25 46 Ibrahim 47 Ibrahim :7 48 Kiamat 49 ali imran ayat 92 50 majusi 51 mati 52 Takwa 53 Kiblat 54 Surah yunus 92 55 Puasa 56 Surat Al-A’raaf ayat 180 57 surat yusuf 58 Hadist tentang hukum menyambung rambut 59 ali imran 190 60 hijrah 61 Al isra ayat 49 62 surat al maidah ayat 1 63 ali imran 102 64 surah+yusuf+ayat+12 65 Ali+Imran+193 66 banjir 67 almujadalah+ayat+11 68 Sikap muslim yerhadap yahudi 69 Hadits Muslim Nomor 1164 70 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 71 Aisyah 72 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 73 surat At-Taubah:34 74 Muslim 1164 75 Hadist tentang perkemahan anak pramuka dan api unggun 76 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat 28+28 77 Allah menjelaskan 78 Sombong 79 Hadits muslim nomer 1164 80 iblis 81 SURAT AL ANAM 59 82 hadits+Muslim+Nomor+1496+ 83 al isra ayat 2 84 hadits zakat 85 BERBARIS 86 Perkawinan aisyah 87 potong tangan 88 hadits mimpi 89 kitab iman 90 ridho allah ridho orang tua 91 Ar+rum+ayat+3 92 annisa ayat 59 93 kehidupan dunia 94 makan buta 95 penghuni neraka meminta kepada penghuni surga utk tinggaatau mencicipi surga 96 hadits+surat+an+nahl 97 al imran 104 98 al-baqarah ayat 186 99 Pemimpin+berlepas+dari 100 ali+imran+27

Hasil pencarian tentang sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah