Paling Sering Dicari

1 dalil+kitab+injil 2 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 3 sedekah 4 ilmu 5 berfikir kritis 6 hari kiamat 7 Cari t Opik dmn 8 Tafsir Quraish Shihab dan halalnya mengenai QS.an Nisa ayat 136 9 Nikah 10 muslim 151 11 ibrahim 12 an nisa ayat 59 13 surat ibrahim 14 Ali imran ayat 159 15 dalil+kitab+zabur 16 niat 17 hutang 18 minyak bumi 19 surat hud 20 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 21 Ali imran 190 22 al ikhlas 23 qs yusuf 24 Ali imran 152 25 Nuh+ayat+12 26 Surat+Ghafir+ayat+64 27 Ishaq 28 ali imran 159 29 Surat at tin 30 Asmaul husna 31 at taubah ayat 105 32 Tajwid+surat+al+anbiya 33 hadits tentang shalat tahajjud 34 Yunus 57 35 Aisha menyusukan salim 36 Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. 37 (فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَذۡرَؤُكُمۡ فِیهِۚ لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡءࣱۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ) [Surat Asy-Syura 11] 38 al+baqarah+ayat+231 39 Al furqan ayat 20 40 ibrahim+26 41 Nuh+ayat+11 42 kayu india 43 Melihat 44 hadist tentang hari akhir 45 al+isra+ayat+23 46 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 47 Cerita hikmah 48 injil 49 tujuh perkara membinasakan 50 ali imran ayat 31 51 dalil+naqli+kitab+injil 52 al maidah ayat 32 53 zabur 54 al quran 55 thaha ayat 44 56 Al hadid ayat 25 57 gunung qaf 58 Surat+an+nisa+ayat+78+-+79 59 rasul rasul 60 Al-Maidah ayat 6 61 maryam 29 62 an nisa ayat 9 63 ali imran 133 64 Berobat dengan yang halal 65 tafsir al maraghi surat al anfal ayat 72 66 Musibah 67 Ar Rahman 68 al hujurat ayat 10 69 Hadist nabi tentang tumbuhan 70 maryam 71 Hadis minyak+bumi 72 al anfal ayat 33 73 adil 74 Surat Ali Imran ayat 146 75 yunus ayat 41 76 ali+imran+ayat+159 77 Hadits+kitab+zabur 78 Hadits yang berkaitan dengan Q.s Ali Imran ayat 159 79 an-Najm ayat 39-42 80 an-nisa ayat 9 81 Tuliskan tafsir Quraish Shihab dan Jalalalyn mengenai Q.S An Nisa ayat 136! 82 Ali+imran+191 83 Tajwid+surat+al+anbiya ayat 105 84 Akhlak 85 al mulk ayat 2 86 IBRAHIM 7 87 an nahl ayat 125 88 tentang tawassul 89 lalat 90 Cari nadzwa 91 turunnya zabur untuk nabi daud 92 fussilat ayat 9 93 Al-imran 94 turunnya injil untuk nabi isa 95 Kiamat 96 Bekerja 97 al isra' ayat 26 98 Az zumar ayat 53 99 al imran 139 100 surat ali imran ayat 159

Hasil pencarian tentang sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah