Paling Sering Dicari

1 Al+kahfi+ayat+5 2 jual beli 3 sabar 4 Surat ali imran ayat 5 5 ALI IMRAN AYAT 103 6 al ikhlas 7 an nisa ayat 29 8 AT TAUBAH AYAT 60 9 At Taubah ayat 119 10 Ali Imran 103 11 ali+imran+190 12 al hujurat ayat 13 13 al baqarah ayat 222 14 ali+imran+191 15 Q.S At-Taubah ayat 105 16 al maidah ayat 3 17 adil 18 solat musafir 19 al maidah ayat 8 20 Ali Imran 97 21 al hujurat ayat 10 22 al maidah ayat 6 23 Azab kubur 24 al hijr 94 25 Al Baqarah ayat 43 26 Riba 27 surat+al-+mujadalah+ayat+33 28 menuntut ilmu 29 Iman 30 wanita memakai wewangian 31 Al+kahfi+ayat+35 32 Mimpi 33 Hari akhir 34 al maidah ayat 2 35 muhammad 19 36 Ar-Rad ayat 11 37 Al Mujadilah ayat 11 38 At tahrim ayat 6 39 Apakah orang tua masih menanggung dosa anak perempuan walau sudah beristri 40 Arti perkata surat maryam ayat 7 41 ar rahman ayat1 - 50 42 surat+al-+mujadilah+ayat+33 43 Al Hijr ayat 9 44 al baqarah ayat 155 45 taubat 46 Sholat 47 ilmu 48 surat Al Baqarah ayat 183 49 al baqarah ayat 24 50 Ayah 51 zina 52 ali imran ayat 19 53 al baqarah ayat 2 54 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 55 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 56 ujian 57 Al Kahfi ayat 29 58 ali imran 110 59 an nahl ayat 90 60 saba' 158 61 An Nisa ayat 19 62 Jujur 63 ali+imran+134 64 thaha+ayat+8 65 al baqarah ayat 256 66 Surat Al-Rum ayat 21 67 al anfal ayat 72 68 Megajarkan manusia bertutur kata baik adalah qs 69 Al Mujadalah ayat 11 70 al hujurat ayat 6 71 istri 72 al ahzab ayat 59 73 maryam 41 74 manusia baik 75 Hadist+aisyah+no+4460 76 al ahzab ayat 70 77 Al+insyirah ayat 5 dan 6 78 kontrol diri 79 Al+maidah+ayat 94 80 An nisa ayat 1 81 ali imran 190 82 An nisa ayat 174 83 Berfikir 84 yusuf 108 85 Al baqarah ayat 275 86 Rasul 87 surga merindukan 4 golongan 88 Penjelasan/tapsiran surat alhadid ayat 11 89 sapi 90 al ikhlas ayat 1 91 Ridha 92 nikmat kubur 93 al+alaq+ayat+5 94 manusia 95 adam 96 aurat wanita 97 al-Imran+ayat+52 98 luqman 14 99 beban 100 al-anbiyaa+ayat+90

Hasil pencarian tentang sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah