Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 tumbuhan 4 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 5 Berfikir 6 al hujurat ayat 13 7 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 8 Bidadari 9 al ikhlas 10 Mencuri 11 ali imran 12 amanat 13 Bintang 14 al imran 31 15 ikhlas 16 Luqman 17 surah an najmu ayat 3-4 18 Surga 19 al ahzab ayat 21 20 Zina 21 Surat-ad-dahr-ayat-23 22 al maidah ayat 8 23 Ali Imran ayat 159 24 q.s yunus 105 25 Ilmu 26 al imran 159 27 surat al anbiya ayat 30 28 Surat Luqman Ayat 14 29 Luqman ayat 20 30 ibrahim 52 31 Surat Al Baqarah ayat 267 32 tolong menolong 33 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 34 istri 35 al maidah ayat 2 36 hutang 37 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 38 Al Luqman ayat 14 39 al isra ayat 55 40 Surat+At+Takatsur+ayat+1 41 Syariat 42 hadits abu daud 43 Hari kebangkitan 44 Surat+At+Takatsur+ayat+2 45 yusuf 111 46 luqman 18 47 an+nur+ayat+59 48 Tanah 49 malu 50 ridha 51 Surat+At+Takatsur+ayat+3 52 Al-Hujurat ayat 11 53 al maidah ayat 6 54 AL HIJR 9 55 Ibrahim ayat 7 56 al-baqarah ayat 188 57 Gempa 58 yunus 57 59 al alaq ayat 1-5 60 rezeki 61 Ar Rahman 62 Ali imran 104 63 Surat+Al+An+am+152 64 at-taubah+ayat 3 65 Al-Baqarah ayat 247 66 An Nahl ayat 97 67 surah+yusuf ayat 87 68 yunus 69 an+nur+ayat+58 70 islam 71 ali+imran+ayat+159 72 al baqarah ayat 61 73 surat al furqon ayat 63 74 Hujan 75 surat yunus ayat 57 76 PEREMPUAN 77 nikah 78 ali imran 159 79 Surat al luqman ayat 14 80 Pemimpin 81 pasangan 82 ali imran 31 83 an nur ayat 4 84 penciptaan manusia dan jin 85 quraisy 86 al imran 87 al baqarah ayat 163 88 an-nur ayat 32 89 al a'raf ayat 172 90 cinta 91 Surat Al Baqarah 282 92 dzat 93 surah an nisa ayat 29 94 an-nur ayat 43 95 al ahzab ayat 49 96 ali imran 134 97 surah yusuf 67 98 an nisa ayat 29 99 surat+al+baqarah+ayat+275 100 Tanya

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba