Paling Sering Dicari

1 Niat 2 asmaul husna 3 nikah 4 puasa 5 Hud ayat 1 6 ibrahim 7 7 ali+imran+ayat+16 8 An Naml ayat 6 9 ibrahim 10 iman 11 Al-Maidah ayat 2 12 Annisa ayat 1 13 haji 14 zina 15 al maidah ayat 8 16 an-nahl ayat 90 17 an nisa ayat 4 18 Al baqarah ayat 275 19 ali imran 110 20 surat alzalzalqh 21 Berangsur 22 ali+imran+ayat+17 23 SEDEKAH 24 Tulislah 25 Al+maidah+ayat+90 26 ibadah 27 al hujurat ayat 6 28 surat at tahrim ayat 6 29 AN NISA AYAT 3 30 at taubah ayat 105 31 Takwa 32 Ayat Alquran tentang filsafat 33 an nisa ayat 29 34 marah 35 Ar Rahman 36 ali+Imran+ayat+102 37 al ikhlas 38 Al anfal ayat 9 39 ali imran ayat 77 40 Ibrahim ayat 24 41 Budak 42 yasin+ayat+30-38 43 Babi 44 al maidah ayat 1 45 ALI IMRAN 46 Surat 17 ayat 23 47 Hutang 48 ali imran ayat 15 49 Ibrahim ayat 7 50 Az Zukhruf ayat 4 51 SURAT AL KAFIRUN 52 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 53 Kedengkian 54 an nahl ayat 90 55 Al-Mutaffifin+ayat+2 56 surah yusuf 57 Bahwa seorang laki-laki mendengar 58 at tauriq ayat 3 59 Tidak membeda-bedakan 60 gunung meletus 61 surat+thaha+ayat+125 62 banjir 63 Ikan 64 An Nuur ayat 35 65 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 66 Ali Imran 159 67 Dalil+kitab+al quran 68 an Nisa ayat 36 69 ali imran 104 70 anak 71 Al hijr 9 72 Fathir ayat 31 73 Zaitun 74 Puasa tiga hari 75 al an'am ayat 165 76 al+muthaffifin+ayat+1-17 77 Al+Maidah+ayat+101 78 al maidah ayat 5 79 Makna surat al baqarah ayat 234 80 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 81 Surah aRum+ayat+21 82 al anfal ayat 75 83 at thalaq ayat 2 84 jual beli 85 Taubat 86 zakat 87 asy syura ayat 20 88 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 89 imran 61 90 Al-Mu'minun Ayat 19 91 al kitab 92 aL FATHIR AYAT 44 93 surat albaqarah ayat 3 94 Munafik 95 Dalam kubur berputus asa 96 jahim 97 Rambut 98 yusuf 101 99 Buta akhirat 100 Albaqoroh ayat 25

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba