Paling Sering Dicari

1 Ilmu 2 jual beli 3 Hadis Shohih tentang solat 4 Riba 5 surat ghafir 6 siksa+neraka 7 Surat al ahjab ayat 10 8 al hujurat ayat 13 9 al baqarah ayat 275 10 Ar rahman 11 Atom 12 niat 13 al maidah ayat 2 14 Kiamat 15 Lebah 16 Makanan 17 Langit 18 al ikhlas 19 LUQMAN AYAT 14 20 Haji 21 Surah yusuf ayat 47 22 kesejahteraan sosial 23 an nisa ayat 9 24 Tafsir Al maidah ayat 73 25 surah+yusuf+ayat+47 26 Akhlak 27 sholat 28 adam 29 waris 30 Al-isra' ayat 82 31 ali imran 32 iman 33 Ar Rum ayat 21 34 Al-luqman+ayat+13-17 35 fatir ayat 10 36 An-Nisa Ayat 58 37 al maidah ayat 3 38 annisa ayat 29 39 Tajwid+surat+al+anbiya 40 Enngan masuk surga 41 Talak 42 sabar 43 takdir 44 quraisy ayat 1 45 Alquran di jelaskan secara terperinci oleh yang maha teliti 46 manusia paling berat ujiannya 47 al ahzab ayat 49 48 nikah 49 muhammad+9 50 Al hujurat ayat 12 51 ali imran 159 52 al baqarah ayat 30 53 surah an nisa ayat 71 54 as+saba+ayat+3 55 Kenapa alquran tidak ditulis dengan bahasa lain selain arab 56 Bahasa 57 surat+an-nisa+ayat+83 58 Dunia 59 ali imran 173 60 annur ayat 2 61 al+fatihah+ayat+6 62 Luqman 19 63 Kejahatan mahluk 64 yunus+61 65 surah al-mukminun ayat 51 66 hutang 67 Krnapa alquran tidak diturubkan dengan bahasa lain selain arab 68 yunus 5 69 an nisa ayat 29 70 panas 71 Al Hajj ayat 5 72 ar rum ayat 41 73 yusuf 74 ali-imran 75 Pendidikan anak 76 Luqman 14 77 hadis bukhari tentang bab amalan soleh 78 menuntut ilmu 79 an-nisa ayat 29 80 yunus 81 Al+mu'min+ayat+14 82 Bunuhlah 83 surah yusuf 84 penciptaan manusia 85 Yusuf 87 86 Surat+83 ayat 10 87 madu 88 ar rum ayat 30 89 Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ring 90 Takwa 91 Quraisy ayat 2 92 Ibnu majah 1771 93 surga 94 al baqarah ayat 279 95 LINGKUNGAN KELUARGA 96 Surat Al-A’raf Ayat 174 Diskusi 97 al+maidah+ayat+48 98 Surat Al Baqarah 99 Matahari 100 al baqarah ayat 7

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba