Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 AL IKHLAS 4 Zina 5 yunus 84 6 Al+imran+191 7 Ibrahim 8 niat 9 kami 10 al maidah ayat 90 11 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 12 An nasr ayat 2 13 yusuf 14 al mulk ayat 30 15 Kiamat 16 obat 17 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 18 ali imran 159 19 Al baqarah ayat 2 20 MAKAN 21 ali imran 14 22 ali imran 130 23 An nisa ayat 58 24 dalil+kitab+injil 25 Al-Hujurat Ayat 13 26 al ahzab ayat 21 27 ali imran 190 28 luqman ayat 14 29 dalil+kitab+zabur 30 Al quran 31 Al hajj ayat 7 32 dosa 33 wanita 34 Perangilah 35 al maidah ayat 44 36 jual beli 37 al+luqman+9 38 al hijr ayat 9 39 Zabur 40 ar rum ayat 21 41 al+luqman+8 42 menuntut ilmu 43 Latin dan arab 44 al+hujurat+ayat+12 45 Solawat nabi 46 an nisa ayat 59 47 Al maidah ayat 6 48 al hadid ayat 22 49 An nisa ayat 136 50 aurat 51 Surga 52 Ar Rahman 53 kitab 54 Nabi palsu 55 Alam 56 yunus 57 al+maidah+ayat+9 58 Asy syura ayat 11 59 ilmu 60 al-maidah ayat 3 61 An-Nisa Ayat 58 62 Yusuf 87 63 Al-Baqarah Ayat 282 64 maryam 65 Al+waqi'ah+ayat+68 66 al-baqarah ayat 148 67 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 68 menutup mulut 69 Sholat 70 al quraisy 71 Ar+rum+ayat+31 72 Surat Al kahfi 73 Al-luqman+ayat+13-17 74 Surah Al Maidah Ayat 90 75 Ibrahim ayat 7 76 9 surat al-hadid ayat 3 77 al qamar ayat 49 78 rusaknya iman 79 Jujur 80 yusuf+101 81 as syuro ayat 38 82 Al hijr 83 Hukum tajwid 84 Kandungan asy Syura ayat 11 85 Al-Maidah ayat 32 86 sakit 87 an nisa ayat 172 88 ali imran 92 89 Al+Baqarah+ayat+287 90 Yusuf 101 91 hadis rusaknya iman 92 Pahala baca quran 93 Tentang kejujuran 94 surat al fatihah 95 Al-Baqarah ayat 197 96 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 97 Peradaban islam 98 hadist+al-hujurat+ayat+12 99 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba