Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 baik 6 lebih 7 rezeki 8 al maidah ayat 2 9 AL-Baqarah ayat 185 10 Ibrahim 11 Ilmu 12 menuntut ilmu 13 saba 13 14 sedekah 15 An nisa ayat 29 16 riba 17 al baqarah ayat 275 18 al fushilat ayat 33 19 laut 20 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 21 ghaib 22 az zumar ayat 53 23 zakat 24 surga 25 An nisa ayat 4 26 Sholat 27 Al-Baqarah ayat 4 28 al maidah ayat 1 29 Al Hijr 99 30 banjir 31 nikah 32 Ar Rahman 33 Al maidah ayat 90 34 Ali imran 14 35 luqman 36 ali imran 191 37 ar rahman 33 38 Al imran 39 sedih 40 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 41 Hujan 42 Yusuf 43 akhlak 44 al maidah ayat 8 45 surah annisa ayat 3 46 niat 47 suraT Al-Maidah AYAT 38 48 al-isro ayat 26 49 ali imran 133 50 al-baqarah ayat 275 51 Langit 52 Soal sholat taraweh 53 Surat 19 ayat 12 54 haji 55 ali imran 56 Al-Baqarah Ayat 165 57 al+ma'arij+ayat+24-25 58 sabar 59 Al isra ayat 23 60 al ikhlas 61 al baqarah ayat 282 62 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 63 Minyak+bumi+pertambangan 64 luqman ayat 15 65 yusuf 87 66 bersyukur 67 Pemimpin 68 Surat Al -insyirah 69 Al mujadalah ayat 11 70 bumi 71 teman 72 berjihad 73 nikmat 74 Muhammad 7 75 perempuan 76 Ayat sedekah 77 hewan dan tumbuhan 78 an nahl ayat 114 79 al hujurat ayat 13 80 an-nisa ayat 29 81 al baqarah ayat 30 82 ali imran 31 83 kurma 84 al maidah ayat 3 85 shalat 86 iman 87 Al Imran 104 88 pendidikan 89 kebaikan 90 surat an nahl ayat 32 91 Surat an Nahl ayat 5 92 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 93 Manusia 94 sungai 95 Imran 96 Al Hujurat ayat 12 97 an nisa ayat 36 98 ali imran 159 99 al+imran+ayat+110 100 Ikhlas

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba