Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Penyakit 3 al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 6 al hujurat ayat 13 7 al maidah ayat 6 8 maryam 9 al hujurat ayat 12 10 surah luqman ayat 12-19 11 Obat 12 sabar 13 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 14 Ali Imran 159 15 jual beli 16 Kandungan surat Al baqarah 168-169 17 al baqarah ayat 2 18 an nisa ayat 59 19 Penyakit menular 20 akhlak 21 al maidah ayat 90 22 al hujurat ayat 49 23 al ahzab ayat 33 24 al baqarah ayat 30 25 zina 26 al-maidah ayat 3 27 Surat al jumuah ayat 9-11 28 dalil rukun iman 29 an nur ayat 2 30 al bayyinah ayat 5 31 Taubat 32 An najm ayat 39-42 33 ali imran 134 34 luqman ayat 13 35 Al maidah ayat 8 36 SEDEKAH 37 kiamat 38 puasa 39 Kandungan surah al maun ayat 4 40 at tahrim ayat 6 41 Musibah 42 Ali imran 191 43 Isi kandungannya 44 al isra ayat 32 45 al mujadalah ayat 11 46 Al hujurat AYAT 15 47 ali imran ayat 92 48 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 49 Ali Imran 190 50 surah maidah ayat 33 51 muhammad 52 al hujurat ayat 11-12 53 an nisa ayat 36 54 Apa yang dimaksud sedekah 55 at taubah ayat 35 56 Al maidah ayat 1 57 az zumar ayat 53 58 Yunus 41 59 Al baqarah ayat 275 60 An nisa ayat 4 61 sholat 62 al zalzalah ayat 7-8 63 Yasin ayat 52 64 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 65 luqman ayat 14 66 Rasulullah menggambarkan persaudaraan umat islam seperti 67 al ikhlas 68 ilmu 69 Surat an najm ayat 39-42 70 al maidah ayat 32 71 Al-ghafir ayat 7 72 1. Al-Baqarah ayat 148, 73 al maidah ayat 5 74 ali imran ayat 190 75 al maidah ayat 48 76 al isra ayat 1 77 menghormati guru 78 at taubah ayat 60 79 ali imran ayat 3 80 at taubah ayat 34 81 Al Furqan ayat 63 82 AN NISA ayat 9 83 Ali imran 84 Al Isra ayat 26 85 Arti dari hurrimat 86 Harta 87 surat maidah ayat 8 88 yusuf ayat 87 89 iman 90 al baqarah ayat 282 91 al baqarah ayat 43 92 al jumuah ayat 10 93 an nisa ayat 29 94 al mujadilah ayat 11 95 Al ahzab ayat 21 96 surat yunus ayat 40 97 Al Baqarah ayat 83 98 Yunus ayat 40 99 ilham 100 al-maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba