Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 al furqan ayat 67 13 an-nur+ayat+36 14 al-insyirah ayat 5 15 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 al-baqarah ayat 168 18 hewan 19 Urusan 20 hujan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 Aman 25 Ibrahim ayat 7 26 dunia 27 al-maidah ayat 3 28 orang tua 29 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 30 al bayyinah ayat 8 31 surat Al furqan ayat 20 32 Bersyukur 33 surat al baqarah ayat 11 34 lukman+ayat+15 35 surat Al furqan ayat 9 36 ali imran ayat 185 37 ibrahim 32 38 QS.Al imran ayat 79 39 an nisa ayat 59 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 Surat al maidah ayat 48 42 Al+hijr+ayat+48 43 Al+Anbiyâ+ayat+73 44 al baqarah ayat 124 45 al-maidah ayat 48 46 ar rum ayat 21 47 An nahl ayat 120 48 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 49 Memohon ampun 50 Surga 51 al ahzab ayat 70 52 menghindari perkelahian 53 Saba 13 54 Anjing 55 petunjuk 56 kemuliaan 57 ikhlas 58 AL+AHZAB+AYAT+70 59 ali imran ayat 26 60 Al furqon ayat 67 61 al baqarah ayat 261 62 mengharapkan pertemuan 63 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 64 Ayat menuntut ilmu 65 lisan 66 surat al-ahzab ayat 5 67 al imran 96 68 al baqarah ayat 30 69 golongan 70 Al-Israa’ ayat 24 71 8 malaikat 72 MARYAM 73 an nisa ayat 1 74 kabut 75 SURAT AL KAHFI AYAT 19 76 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 77 israq ayat 81 78 Muslim 79 hud ayat 61 80 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 81 wahai jiwa 82 olah raga 83 Keras hati 84 ali imran 190-191 85 ali imran 185 86 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 87 ummul kitab 88 al an'am ayat 57 89 ali imran ayat 159 90 ali-imran ayat 43 91 an-nisa ayat 36 92 surat+Asy+syuara+ayat+157 93 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 94 pendidikan 95 Kitab belakang 96 ibrahim 9 97 Hidup sederhana 98 Kitab sunan ibnu majah 99 bermain 100 Faedah hadits At tarmizi no 2292

Hasil pencarian tentang Gelap

(Atau) amal perbuatan orang-orang kafir yang buruk (seperti gelap-gulita di lautan yang dalam) yakni...itu (ada ombak pula, di atasnya lagi) maksudnya di atas ombak yang kedua itu (awan) yang mendung dan gelap...; ini adalah (gelap-gulita yang tindih-menindih) yakni gelapnya laut, gelapnya ombak yang pertama, gelapnya...kedua, dan gelapnya mendung (apabila dia mengeluarkan) yakni orang yang melihatnya (tangannya) di dalam gelap-gulita
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita) artinya dari kejahatan malam hari apabila telah...gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam.
ciptaan Allah yang paling besar di mata orang-orang yang menyaksikannya (dan mengadakan) menjadikan (gelap...dan terang) artinya setiap yang gelap dan terang; pengungkapan kata gelap dengan bentuk jamak sedangkan...untuk terang tidak karena gelap itu mempunyai banyak penyebabnya.
(Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 40
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula...), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah
-deskripsi"> Ke permukaan bumi sehingga menjadikannya gelap gulita....Siang berganti malam, terang berganti gelap dan matahari berganti bulan dengan pergantiannya yang tertib
hilang sekalipun matahari terbit (kemudian Kami jadikan matahari atasnya) yakni bayang-bayang atau gelap...itu (sebagai petunjuk) karena seandainya tidak ada matahari maka niscaya bayang-bayang atau gelap itu
Dari kejahatan malam ketika semakin gelap.
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 2
dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
-deskripsi"> Menjadi gelap.

terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 3
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 20
dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 20
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 29
dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
Malam telah dijadikan-Nya gelap dan siang telah dijadikan-Nya bercahaya.
(Dan tidak pula sama gelap gulita) yaitu kekafiran (dengan cahaya) yakni keimanan.
(Dan apabila bulan telah hilang cahayanya) yakni menjadi gelap dan lenyap sinarnya.
(Dan wajah-wajah pada hari itu ada yang muram) tampak gelap dan sangat muram.
(Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita) yakni menjadi hangus terbakar semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh
Kamu adalah penerang manusia dari jalan keraguan yang gelap.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 1
Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 76
Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala
Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 1
(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 19
atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 20
Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 16
keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 39
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita.