Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 Bani israil 8 niat 9 yahudi 10 Ali Imran 104 11 zakat fitrah 12 Adil 13 ibrahim+ayat+25 14 Asy-Syu’ara ayat 214 15 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 16 Yunus+85 17 kemenangan 18 al baqarah ayat 256 19 surat+Ali+'imran+180 20 ali imran 133 21 Sholat ied 22 al-Baqarah ayat 143 23 Lemah 24 Al ikhlas 25 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 26 Surat an nahl ayat 90 27 ramadhan 28 palestina 29 ALI IMRAN 134 30 Mencari rezeki 31 Hujan 32 makanan halal 33 Kebaikan 34 ali imran 112 35 al maidah ayat 3 36 ibrahim+ayat+27 37 Maryam 38 Al-Baqarah ayat 67 39 Anak yatim 40 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 41 ibrahim+ayat+26 42 Baitul Maqdis 43 al baqarah ayat 275 44 Surat Al anbiyah 96 45 pamer ibadah 46 at taubah ayat 7 47 An-nisa ayat 59 48 riba 49 pembelaan qur-an pada hari kiamat 50 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 51 Al+ahzab+ayat+31 52 Akhir Ramadhan 53 Dalil Nabi Muhammad di al quran 54 Surat al isra 55 matahari 56 Israil 57 surat saba ayat 10 58 yunus+88 59 al baqarah ayat 185 60 yusuf 61 Bicara yang baik 62 kebahagiaan 63 telah aku tinggalkan dua perkara 64 ali imran ayat 33 65 Sholat 66 ali imran 103 67 Yunus+87 68 Penyakit hati 69 at tahrim ayat 14 70 Ali imran 14 71 HADIAH untuk pekerja 72 seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, Allah tabaroka wata’ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas 73 ar-rad ayat 11 74 al kahfi ayat 29 75 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 76 menjual kayu bakar 77 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 78 memberi makan orang puasa 79 al mulk ayat 15 80 Al-Baqarah ayat 89 81 Ar-rum ayat 21 82 al+ahzab+ayat+72 83 Talak 84 Thaaha ayat 132 85 Q.S luqman : 12-19 86 Konsep+respon+laba 87 Bintang berjalan 88 Yunus ayat 44 89 6 tanda kiamat 90 jumuah ayat 11 91 Yunus 57 92 Surat an nahl 93 Al an am ayat 95 94 Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi) 95 Menghijau 96 Ibrahim+38 97 al maidah ayat 2 98 anfal ayat 2 99 kemenangan yang besar 100 surah ibrahim ayat 4

Hasil pencarian tentang hewan+dan+tumbuhan

Di sana juga terdapat biji-bijian yang berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian...Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan...dan memberi kalian susu, daging dan bulu.
(Dan) Dia menundukkan pula bagi kalian (apa yang Dia ciptakan) makhluk yang telah Dia ciptakan (untuk...kalian di bumi ini) berupa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan serta lain-lainnya (dengan berlain-lainan...warnanya) seperti ada yang merah, kuning, hijau dan lain sebagainya (Sesungguhnya pada yang demikian
Sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan...dan pertanda kemurahan Kami dalam menganugerahkan karunia untuk kalian....Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan...Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit dan bulu yang juga sangat berguna....Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.
Kalian mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan...dalam keadaan kenyang dan penuh dengan susu, dan ketika kalian pergi ke kebun dan tempat penggembalaan..., dengan cepat hewan-hewan itu memakan makanannya.
(Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi) berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, sungai-sungai...dan lain sebagainya (sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka) supaya Kami menguji manusia
sematalah yang menurunkan air hujan yang dapat menyelamatkan mereka dari rasa putus asa akibat kekeringan dan...Manfaat air hujan itu Dia bagi-bagikan kepada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dataran rendah dan...Dia Maha Terpuji karena pemberian nikmat dan semua perbuatan-Nya.
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...dan meminum susunya sampai waktu penyembelihan....Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
Mahasuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan--jantan dan betina--baik dalam...dunia tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri dan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia(1). (1) Kata...Yakni, bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa...tumbuh-tumuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia
(Demikianlah) perintah itu (dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu...) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban untuk tanah suci, seumpamanya hewan...kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul dari ketakwaan hati) dalam diri mereka...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
menoleh kepada kesesatan orang-orang musyrik dalam mengharamkan beberapa jenis hewan....Makanlah hewan-hewan itu, karena Allah telah mengaruniakannya kepada kalian dan menjadikannya halal,...baik dan tidak mengandung bahaya....Sebutlah nama Allah, dengan membaca basmalah, ketika menyembelih hewan tersebut, selama kalian beriman...dan tunduk kepada-Nya dan kepada bukti-bukti kekuasaan-Nya.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
(Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan) maksudnya makhluk hidup (dari air) yakni air mani (maka...sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya...(dan sebagian berjalan dengan dua kaki) seperti manusia dan burung (sedangkan sebagian yang lain berjalan...dengan empat kaki) seperti hewan liar dan hewan ternak.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
Di antara hewan melata yang hidup di bumi bersama kalian banyak yang, karena lemahnya, tidak mampu membawa...dan memindahkan rezekinya sendiri untuk dimakan atau disimpan....Allah menyediakan sarana rezeki dan kehidupan hewan-hewan seperti itu, juga menyediakan sarana rezeki...dan kehidupan kalian....Dialah yang meliputi segala makhluk ciptaan-Nya dengan ilmu dan pendengaran-Nya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
Apakah orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan...ternak(1) yang kemudian mereka miliki dan mereka perlakukan semau mereka?...(1) Yaitu unta, domba dan sapi.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat....Kami menciptakan berbagai sarana transportasi dan angkutan, baik di darat maupun di laut.
(Dan berilah) jadikanlah (buat mereka) buat kaummu (suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini) menjadi...Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Dari hewan-hewan itu pula mereka dapat menikmati beberapa kegunaan lain--seperti wol, bulu, kulit, maupun...tulangnya--dan minuman dari susunya.
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan...Sebab, perbuatan itu berarti kefasikan dan keluar dari ketentuan Allah....Iblis dan pembantu- pembantunya yang arogan, akan terus membisik-bisikkan kedalam dada orang-orang yang...mereka kuasai, untuk mendebat kalian secara tidak benar, dan untuk menarik kalian kepada pengharaman
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan...dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu...Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...mereka melihatnya menjadi kuning karena angin itu, mereka pasti akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan...mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan itu."
Dari masing-masing hewan itu diciptakan sepasang: jantan dan betina....Seluruhnya berjumlah empat pasang (delapan ekor): sepasang domba dan sepasang kambing, Katakan, wahai...musyrik dengan mengingkari pengharaman yang mereka lakukan, "Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan...Atau karena hewan-hewan itu dikandung di dalam rahim?...aku, dengan berdasar pada pijakan yang dapat dipercaya, kalau kalian memang benar dalam penghalalan dan
, ukuran dan warnanya pula....manusia, binatang-binatang melata dan hewan-hewan ternak tidak tampak dari sperma-sperma yang menjadi...Di sinilah sebenarnya letak rahasia dan misteri gen dan plasma....Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa faktor genetislah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia...tetap memiliki ciri khasnya dan tidak berubah hanya disebabkan oleh habitat dan makanannya.