Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+zabur 5 dalil+kitab+injil 6 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 7 Ad Dzariyat ayat 1 8 unta 9 Ali imran 10 Injil 11 ibrahim 7 12 gunung 13 Al Isra ayat 26-27 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Nomor surat 16 yunus 17 zabur 18 saba 16 19 Sabar 20 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 riba 23 Hadis at taubah ayat 105 24 hijrah 25 Dalil+tentang+judi 26 dalil+kitab+Al quran 27 Kayu 28 pertengkaran 29 al hujurat ayat 13 30 tauhid 31 Al maidah ayat 48 32 Ibadah 33 puasa 34 dalil+kitab+taurat 35 jus berapa surat al an am ayat 59 36 ibrahim 32 37 surat+al-baqarah+ayat+155-157 38 Tuhan 39 zina 40 Kitab+injil+alisra 41 anggur 42 al hijr 22 43 berbahagia 44 akal 45 Surat+ghafir+ayat+52 46 Minuman keras 47 nafsu 48 Tajwid+surat+al+anbiya 49 Ganti 50 jihad 51 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 52 al an,am ayat 1 53 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 54 domba 55 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 56 lalat 57 ular 58 Pintu+rezeki 59 saba+16 60 almaidah ayat 3 61 Yunus 101 62 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 63 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 64 Ayat tentang niat 65 Kesengsaraan dan kemelaratan 66 QS. Ali Imran ayat 104 67 ali imran 190 68 rayap 69 Surah al ikhlas 70 ar rahman 19 71 an nisa ayat 19 72 Al+anfal+ayat+82 73 ali imran ayat 159 74 Al imran 75 Al-Baqarah ayat 72 76 bermegah 77 An-nur ayat 43 78 At Taubah ayat 105 79 yusuf 80 hujan 81 luqman 82 at taubah ayat 36 83 kebahagiaan 84 AL+IMRAN 159 85 al jumuah ayat 10 86 al-baqarah ayat 151 87 QS An-Nisa' ayat 58 88 Ali-imron ayat 173 89 Hukum+tajwid+nya+surat+al+mukminun 90 ar rahman 91 al+anam+ayat+93 92 Hadist+ali+imran+ayat+159 93 SURAT Al-ALAQ AYAT 1 94 QS. Maryam ayat 30 95 jarak 96 al+mulk+ayat+6 97 al baqarah ayat 164 98 Al Baqarah ayat 276 99 dalil+kitab+Al Qur'an 100 Pakaian

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu