Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 ali imran 159 9 al hujurat ayat 13 10 al hujurat ayat 49 11 Al hujurat ayat 10 12 al isra ayat 32 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 niat 15 Al maidah ayat 32 16 Al+hujurat+ayat+13 17 musibah 18 al maidah ayat 90 19 Kiamat 20 Ali imran ayat 159 21 al hujurat ayat 12 22 al maidah ayat 6 23 Cerai 24 zakat 25 Surat Asy syu'ara ayat 192 26 al jumuah ayat 10 27 sabar 28 Ali imran ayat 190 29 Al baqarah ayat 83 30 an nisa ayat 29 31 Berpikir 32 al hasyr ayat 7 33 Annisa+ayat+36 34 luqman ayat 14 35 al-Maidah ayat 3 36 Yunus ayat 41 37 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 38 luqman ayat 13 39 Al isra ayat 23 40 ar rahman 41 Istri 42 al ahzab ayat 21 43 al ikhlas 44 Hukum bacaan 45 Al Maidah ayat 48 46 Madu 47 sedekah 48 ali imran 49 penyakit menular 50 Al isra ayat 1 51 surat al-'Ankabut ayat 69 52 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 53 jual beli 54 Yunus ayat 40 55 harta 56 bintang tsurayya 57 ali imran ayat 191 58 al baqarah ayat 32 59 ali imran 190 60 obat 61 Maryam 62 Al baqarah ayat 168 63 Wabah+penyakit 64 ghafir ayat 67 65 Almaidah ayat 2 66 YUnus ayat 57 67 Ali imran ayat 104 68 al maidah ayat 91 69 Yunus 40 70 Yunus 57 71 al+hujurat+ayat+12 72 asmaul husna 73 Al-Maidah ayat 2 74 aisyah 75 An nahl ayat 125 76 At taubah ayat 122 77 riba 78 bintang 79 al imran 159 80 al maidah ayat 88 81 puasa 82 LUQMAN 83 ali imran 110 84 al baqarah ayat 30 85 al maidah ayat 33 86 at taubah ayat 103 87 Al hujurat ayat 11 88 shalat 89 Al baqarah ayat 222 90 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 91 al baqarah ayat 188 92 al bayyinah ayat 5 93 an nahl ayat 90 94 pendidikan 95 Az zumar ayat 53 96 AT Taubah ayat 105 97 Jihad 98 al baqarah ayat 177 99 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 100 luqman 14

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu