Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Cari t Opik dmn 7 Surat fatir ayat 3 8 sabar 9 dalil+kitab+zabur 10 al-baqarah ayat 155 11 Keuntungan+jual+beli 12 Ali+imran+ayat+134 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 al-baqarah ayat 216 16 Obat 17 hutang 18 Yunus 57 19 bekerja 20 hijrah 21 saba 22 Al-Isro ayat 26-27 23 qs yusuf 24 an nisa ayat 59 25 asmaul husna 26 musibah 27 Al isra ayat 32 28 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 29 Injil 30 ilmu 31 Surat Ali Imran ayat 159 32 at taubah ayat 105 33 ali imran 159 34 kiamat 35 Harta 36 Seratus 37 Ali imran 110 38 ibrahim 39 ali imran 185 40 Jinn 41 Al ikhlas 42 pendidikan 43 Wasiat 44 ali imran 31 45 hadist+al-hujurat+ayat+12 46 al maidah ayat 48 47 az zumar ayat 53 48 Sedekah 49 al hijr ayat 9 50 al hijr ayat 22 51 ibrahim+26 52 LUQMAN 53 surat+an-nisa+ayat+161 54 An nahl ayat 125 55 batu hitam 56 maryam 58 57 QS+An-Nisa+ayat+29 58 riba 59 an nahl ayat 97 60 hari+kiamat 61 shalat 62 Hadits tentang kitab taurat 63 al hujurat ayat 13 64 maryam 65 ayat kursi 66 Jual beli yang dilarang 67 Cari nadzwa 68 al mu'minun ayat 5-7 69 jenazah 70 pakaian 71 Kebajikan 72 Al-Baqarah ayat 201 73 surat yasin 74 al isra ayat 55 75 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 76 lalat 77 Ali Imran 104 78 Wanita keji 79 yang belajar al quran dan mengamalkannya 80 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 81 Iblis 82 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 83 Berobat dengan yang halal 84 Memaafkan 85 al hasyr ayat 18 86 Hadis berfikir kritis 87 berkembang 88 assyura ayat 38 89 menikah adalah sunnah 90 putus amal 91 hadis tentang manusia 92 al jin ayat 26 93 kematian 94 Melihat 95 niat 96 surat 3 ayat 5 97 dalil+naqli+kitab+zabur 98 wanita 99 Surah Al Isra Ayat 55 100 Yusuf

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu