Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Mahluk 6 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 7 Ayat tentang materi dan perubahannya 8 Makhluk proses kehidupan 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 Ayat tentang gaya dan energi 12 al baqarah ayat 187 13 Manusia 14 Sabar 15 Al An’am ayat 83 16 Kurban 17 an nur ayat 24 18 an nahl ayat 90 19 Surat ar ra'du ayat 11 20 Perubahan Fisika 21 hati 22 al+baqarah+ayat+183 23 AL BAQARAH AYAT 30 24 al baqarah ayat 2 25 an-nisa ayat 29 26 +kandungan+dari+malaikat+mikail 27 Surat Al-Anbiya Ayat 30 28 ali imran 29 alhadid+ayat+7 30 Zina 31 al maidah ayat 1 32 al maidah ayat 2 33 Hadis tentang produksi 34 Hadits Muslim Nomor 2855 35 al ikhlas 36 al rahman 37 An nisa ayat 3 38 ilmu 39 ali imran 190 40 albaqoroh ayat 10-30 41 Ali+Imran 42 al Baqarah ayat 43 43 AL A'RAF AYAT 141 44 Duniawi 45 mahluk & proses kehidupan 46 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 47 al anfal ayat 2 48 Curang 49 al maidah ayat 6 50 ar-rum ayat 21 51 Jual beli 52 Ali Imran 103 53 hukum 54 Manusia,l 55 Akhlak terpuji 56 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 57 hud ayat 114 58 Prasangka 59 MARYAM 60 al baqarah ayat 183 61 Hutang 62 an nisa ayat 29 63 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 64 Hewan 65 Hadits Muslim Nomor 5318 66 yunus 40 67 ALI IMRAN 159 68 surat+an+nisa+ayat+35 69 ali imran 133 70 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 71 Al Quran 72 an nisa ayat 4 73 al baqarah ayat 275 74 AL maidah ayat 3 75 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 76 Surga 77 akhlak 78 al isra ayat 32 79 al+maidah+ayat+1 80 an nur ayat 2 81 Surah Al-Waqicah, ayat 63 dan 64 82 Mendengar karena bunyi 83 Al-kahfi ayat 109 84 yunus+86 85 Allah tidak merubah suatu kaum 86 Duhai Jiwa, apa yang kamu inginkan?" Jiwaku berkata, "aku ingin kembali di dunia agar bisa melakukan amal shalih yang belum sempat aku kerjakan." 87 Al Hashru Ayat 8 88 Al Quraisy ayat 1-5 89 al mujadilah ayat 11 90 Hadist ibnu majah 91 Surat+rad+ayat3 92 ali+imran+134 93 Al-Hijr: 28-29 94 Dusta 95 Al Imran 96 lingkungan hidup 97 Perubahan wujud benda 98 Shaih muslim 5329 99 surah annisa ayat 176 100 thahah ayat 44

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar...Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb.
Ar Rahman: 52)

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
Mereka menunggu keputusan Ar Rahman, wajah-wajah mereka tertunduk.

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa
menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya dengan nama-Nya Ar...Rahman yang rahmat-Nya mengena kepada segala sesuatu, di mana dengan rahmat-Nya dunia dan akhirat menjadi
="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman.
menguatkan iman, menyelamatkan hamba dari siksa dan kerugian, memperoleh pahala yang besar dan keridaan Ar...Rahman.