Paling Sering Dicari

1 Ayat 2 surat fatihah 2 Cukuplah Allah 3 Hijrah 4 ghaib 5 12 orang anak Yakub 6 an-nur ayat 58 7 rezeki 8 menggauli+binatang 9 Tauhid asma wasshifat 10 zakat 11 menunggu 12 al baqarah ayat 30 13 Yusuf 108 14 Hadis Ibnu Majah 1934 15 al baqoroh ayat 124 16 Takdir 17 ali imran 159 18 haji 19 Bohong 20 surat al kafirun ayat 6 21 Larangan mengikuti tradisi lokal 22 bahasa arab 23 tafsir surat al-an'am ayat 160 24 al qashasah ayat 26 25 Ayat tentang batasan pergaulan 26 kisah nabi syuaib 27 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 28 ilmu 29 al hadid ayat 20 30 jin+petir+qs 31 shalat 32 demi masa 33 sabar 34 keterangan 35 Manusia 36 Dan pakaianmu bersihkanlah 37 surat+albaqarah+ayat+153 38 junub 39 AL-BAQOROH AYAT 30 40 Tentang lemahnya seitan 41 hati 42 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 43 al adiyat ayat 1-3 44 Dunia adalah 45 Saba 46 Jujur 47 Al baqarah ayat 235 48 Sedikit tidur 49 gunung 50 berselisih 51 upah 52 Surah qaf ayat 16 53 al imran 159 54 Rezeki dan kekayaan 55 bintang 56 Ar-Rum ayat 21 57 luqman ayat 14 58 al- dzariyat ayat 49 59 Al-maidah ayat 6 60 al baqarah ayat 158 61 Al-Jaatsiyah ayat 22 62 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 63 surat+al+maidah+ayat+33 64 al baqarah ayat 186 65 surah yunus ayat 57 66 Berfikir 67 Surat al-Muthaffifîn 14 68 Urusan 69 akhirat 70 ali imran 92 71 surat al-baqarah ayat 283 72 Ya Allah 73 yasin ayat 40 74 al zalzalah ayat 7-8 75 Warna kulit 76 tangan 77 at thalaq ayat 6 78 an+nisa+ayat+11 79 al baqarah ayat 275 80 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 81 surat an nur ayat 23 82 az zariyat ayat 56 83 an nisa ayat 1 84 menuntut ilmu 85 Yahudi 86 Warna 87 al ikhlas 88 Tidak dapat berkata apa-apa 89 al isra ayat 78 90 Keamanan koleksi 91 Albayyinah ayat 7 92 gagak 93 al an am ayat 82 94 Al-An'am ayat 82 95 Al-Mutaffifin ayat 1-3 96 an nisa ayat 29 97 petir qs 98 Milik 99 hud ayat 114 100 Surat Ar-Ra’d Ayat 29

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar...Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb.
Ar Rahman: 52)

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
Mereka menunggu keputusan Ar Rahman, wajah-wajah mereka tertunduk.

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa
menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya dengan nama-Nya Ar...Rahman yang rahmat-Nya mengena kepada segala sesuatu, di mana dengan rahmat-Nya dunia dan akhirat menjadi
="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman.
menguatkan iman, menyelamatkan hamba dari siksa dan kerugian, memperoleh pahala yang besar dan keridaan Ar...Rahman.