Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 hujan 3 riba 4 jihad 5 Ali Imran 6 ilmu 7 sabar 8 Al ikhlas 9 niat 10 Menghitung nikmat allah 11 Al Baqarah ayat 22 12 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 13 AT TAUBAH AYAT 60 14 Al quran 15 Ayat+47 16 al maidah ayat 1 17 Ali imran ayat 190 18 ali imran 14 19 akhlak 20 al maidah ayat 48 21 al hijr 9 22 zakat 23 Surat+Maryam+Ayat+94 24 an nisa ayat 58 25 pemimpin 26 Al Maidah Ayat 2 27 surat+nuh+ayat+11 28 AL HUJURAT AYAT 13 29 al hajj ayat 62 30 Sedekah 31 Al hijr 32 iman 33 Hijr 19 34 riak takbur 35 Al+alaq+ayat+96 36 muhammad 37 Surat+Maryam+Ayat+76 38 al hijr 22 39 an nisa ayat 29 40 Albaqarah ayat 2017 41 pertengkaran 42 konflik beragama 43 surat saba ayat 3 44 ali imran 130 45 Itulah perumpamaan 46 ali imran 159 47 pembeza hak dan batil 48 berbicara 49 upah 50 Perintah berperang 51 sunnah 52 surah+haj+ayat+14 53 Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis riwayat muslim yang artinya: “Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qu 54 Surat Yaasin ayat 36 55 surat+al-+mujadilah+ayat+33 56 Surat at taubah 57 golongan 58 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 59 akhlak baik 60 Ali Imran 110 61 al+kafirun+ayat+4 62 yunus 99 63 Surat addzariyat ayat 19 64 ali imran 18 65 Dalil akhlak baik 66 surat al hujurat ayat 12 67 Ali imran ayat 19 68 Hak persamaan hukum 69 rahmat 70 ISLAM 71 Ali Imran 104 72 al alaq ayat 1-5 73 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 74 Surat Al maidah ayat 1 75 minyak 76 al baqarah ayat 30 77 Timbangan 78 an-nisa' ayat 136 79 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 80 al Hijr ayat 9 81 Keluarga 82 al-ahzab ayat 33 83 Ibnu Umar jenggot 84 akal 85 al-qashas ayat 77 86 ali imran 190 87 ali imran 64 88 quran 89 Surat+Maryam+Ayat+80 90 Mandi junub 91 Al Imran 92 Ali Imran 103 93 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 94 Al Baqarah ayat 29 95 Makan 96 Hadis tentang pendidikan 97 haji 98 khalifah 99 al-Baqarah ayat 30 100 Hadis+tentang gadai

Hasil pencarian tentang Ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu