Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 Ilmu 12 riba 13 al fushilat ayat 33 14 shalat 15 Sholat 16 zakat 17 muhamad nikah 18 al baqarah ayat 275 19 AL MAIDAH AYAT 1 20 Muhammad 21 Rezeki 22 ali imran 185 23 al imran 24 Jual beli 25 Ar rahman 26 maryam 27 at tahrim ayat 6 28 pendidikan 29 ali imran 92 30 Leburan logam 31 al maidah ayat 3 32 ikhlas 33 Menuntut ilmu 34 ali imran 159 35 Niat 36 an nisa ayat 29 37 al Isra ayat 23 38 al+maidah+ayat+3 39 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 40 khalifah 41 Luqman ayat 12 42 Surat Al-Baqarah Ayat 184 43 QS Al- Baqara ayat 30 44 Agar kamu bertakwa 45 sabar 46 mukmin 47 Akhlak 48 Ghaib 49 luqman ayat 18 50 iman 51 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 52 yunus 57 53 surat+al+taubah+50 54 ali imran ayat 159 55 Muhammad 7 56 ali+imran+ayat+104 57 Ibrahim 40 58 Tumbuhan 59 al mujadalah ayat 11 60 al baqarah ayat 185 61 Ayat sedekah 62 ali+imran+ayat+92 63 Maaf 64 surah ali imran ayat 130 65 Ibrahim 66 hujan 67 ali imran ayat 104 68 Surat 19 ayat 12 69 yusuf 70 ayat kursi 71 al-baqarah ayat 30 72 Manusia 73 AL+HUJURAT+ayat+13 74 Aurat 75 Iblis 76 ali imran 112 77 hewan dan tumbuhan 78 albaqarah ayat 2 79 Jika kau mensyukuri nikmat 80 Al Baqarah ayat 26 81 al maidah ayat 6 82 Berlebih lebihan 83 Niat puasa 84 wasiat 85 Al Qasas ayat 77 86 imran 87 laut 88 kiamat 89 yusuf 57 90 al-baqarah ayat 275 91 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 92 PEMIMPIN 93 hadits puasa 94 al anfal ayat 2 95 Ali imran 110 96 keutamaan membaca qur'an 97 kafir 98 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 99 gaib 100 hadits sahur

Hasil pencarian tentang Neraka

(Pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka) di akhirat kelak, lalu dikatakan kepada mereka...("Rasakanlah sentuhan api neraka") rasakanlah panasnya api neraka Jahanam ini oleh kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 7
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu
("Kemudian ke dalam neraka Jahanam) neraka yang apinya menyala-nyala (masukkanlah dia") jebloskanlah
(Muka mereka dibakar api neraka) api neraka membakarnya (dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka....(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Yaitu neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dan merasakan sengatan panasnya....Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal.
Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka Jahanam yang paling dalam akibat kemunafikan...Mereka berada di bagian terendah neraka....Dan kamu, Muhammad, tidak akan menemukan penolong yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka.
Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini....Pada hari ini, panas neraka jahanam itu semakin keras dengan kekufuran kalian."
Pandangannya pun tertuju ke neraka....Lalu ia melihat teman lamanya itu berada di tengah-tengahnya: tersiksa oleh api neraka.
(Inilah) azab neraka; pengertian ini disimpulkan dari lafal sesudahnya (biarlah mereka merasakannya,...minuman mereka air yang sangat panas) lagi membakar (dan nanah ahli neraka) dapat dibaca Ghassaaqun atau...Ghasaaqun artinya nanah yang meleleh dari penghuni neraka.
orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh di dunia (dan dalam neraka...) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
(orang-orang kiri itu berada dalam neraka yang ditutup rapat) dapat dibaca Mu'shadah dan Muushadah, artinya...neraka yang tertutup rapat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 98
Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka....Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Dan dia akan masuk ke dalam neraka Sa'iir) yakni neraka yang apinya sangat besar.
Pada hari ketika mereka diseret ke neraka di atas muka mereka....Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka ke dalam neraka...(dan belenggu-belenggu) pada leher mereka dan rantai itu diikatkan kepadanya (serta neraka Sair) yaitu...neraka yang apinya menyala-nyala dengan besarnya, tempat mereka diazab.
(Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim) ayat ini memberikan pengertian..., bahwa mereka keluar dahulu dari dalam neraka untuk meminum air hamim atau air yang sangat panas itu..., dan bahwasanya air yang sangat panas itu adanya di luar neraka.
Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu (sesungguhnya neraka...ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa adalah nama lain dari...neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 49
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Pada hari itu, di neraka, orang kafir itu tidak punya teman dekat yang dapat menolongnya dari api neraka...Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
(Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala) yakni dari dasar...neraka Jahanam, dan ranting-rantingnya mencuat sampai ke relung-relungnya.
Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami) yakni Alquran (mereka itulah penghuni-penghuni neraka...Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) yakni neraka itu.