Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 angin 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 Al+hujurat+ayat+13 12 surah al baqarah ayat 2 13 Al Baqarah ayat 285 14 zakat 15 al qalam ayat 4 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 an nisa ayat 59 19 Ibrahim Ayat 7 20 ali imran 159 21 ali imran 190 22 al hajj ayat 7 23 talak 24 luqman ayat 12 25 Sedekah 26 al baqarah ayat 177 27 ali imran 28 saba 15 29 at tahrim ayat 6 30 Al hujurat ayat 9 31 yunus ayat 3 32 maryam 33 an nisa ayat 29 34 ilmu 35 Al baqarah ayat 229 36 hawa 37 al-a'raaf+7 38 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 39 al maidah ayat 8 40 kafir 41 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 42 Terbit 43 surat+at+tagabun+ayat+1 44 ar rad ayat 11 45 Alat pembelajaran 46 Al ahzab ayat 21 47 miskin 48 Muslim itu bersaudara 49 surat al araf ayat 54 50 ali imran 104 51 upah 52 Rumah 53 surat+38+ayat+72 54 Yusuf 87 55 Cahaya Allah 56 al ikhlas 57 Melaksanakan haji 58 al-hujurat ayat 9 dan 10 59 Al baqarah ayat 30 60 al anfal ayat 60 61 Al hujurat ayat 13 62 at taubah ayat 60 63 Pendidikan islam sebelum menikah 64 beriman kepada allah 65 Surah Al Maidah ayat 15-16 66 al baqarah ayat 285 67 riba 68 Tajwid surat an-nisa ayat 34 69 Al-fajr ayat 27-30 70 al-maidah+ayat+3 71 Al Bayyinah ayat 5 72 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 73 al-alaq+ayat+2 74 Ali Imran 8 75 al+isra+ayat+26 76 istri 77 an nisa ayat 93 78 Bagi kaum berakal 79 Al baqarah ayat 275 80 al-alaq+ayat+3 81 Matahari di bawah arsy 82 muhammad 36 83 Al-Hasyr Ayat 18 84 sampaikan walau satu ayat 85 ali imran 77 86 al-alaq+ayat+4 87 Materi pendidikan islam 88 Al hujurat ayat 11 89 al hijr 19 90 al-alaq+ayat+5 91 Ali imran 60 92 adam 93 keutamaan sholat 94 Melupakan jasa orang 95 alhadid ayat 7 96 pendidikan 97 memuliakan orang tua dan mertua 98 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 99 Surah Hud ayat 114 100 yunus 61

Hasil pencarian tentang munafik

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 138
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 1
Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu...bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
Kalau orang-orang munafik itu pergi bersama kalian untuk berjihad, mereka tidak akan menambah kekuatan...Atau disebabkan jiwa yang lemah, mereka mau mendengar seruan orang-orang munafik yang menimbulkan fitnah...Allah Maha Mengetahui orang-orang munafik yang menzalimi diri sendiri dengan kerusakan yang mereka rencanakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh...Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 21
dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) vang berkata "Kami mendengarkan, padahal mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan...orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik
Dengan mengancam, orang-orang munafik berkata, "Demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, kelompok...Tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 11
Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik
(Beritakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih)
Wahai Rasulullah, berilah peringatan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang
(Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan sebagian dari mereka dengan sebagian...(Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik).
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang munafik yang hendak menyembunyikan kemunafikan mereka dengan...Allah tidak menerima perbuatan kalian yang dicemarkan rusak oleh sikap munafik.
Di antara orang-orang munafik saling mengejek Rasulullah saw....Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan," padahal Allah telah mengetahui segala rahasia orang-orang munafik...Itulah keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan mereka.
Dan juga perumpamaan mereka dalam hal mendengar dari orang-orang munafik, tetapi orang-orang munafik
Wahai kaum yang beriman, orang-orang munafik itu bersumpah dengan tujuan membohongi kalian bahwa mereka...Kelemahan dan rasa takut itu kemudian mendorong mereka untuk bersikap munafik dan takut terus-menerus
Apakah orang-orang munafik itu tidak mengambil pelajaran dengan berbagai ujian yang ditimpakan oleh Allah...mereka, dan juga dengan pertolongan terhadap orang-orang Mukmin dan terbongkarnya kebatilan orang-orang munafik
Juga agar Allah menghukum orang-orang munafik--jika Dia berkehendak demikian--atau memberi perkenan kepada...sebagian orang munafik yang memiliki kesiapan menuju jalan pertobatan.
Kalian, wahai kaum Muslimin, lebih menakutkan bagi kaum munafik dan Yahudi daripada Allah, karena mereka
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 145
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
(Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata) dengan mulut mereka mengenai hal-hal yang...kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan) yakni mengetahui (bahwa sesungguhnya orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 1
bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 12
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah
Allah menyediakan untuk orang-orang munafik itu suatu siksa yang sangat keras.
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik...seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik...Maka apakah ada di antara kalian, wahai orang-orang munafik, jika kalian berkuasa kalian akan membuat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 126
Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.