Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 Ali imran 159 4 niat 5 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 6 Al+imran+191 7 AL HAJJ AYAT 7 8 al ikhlas 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 yusuf 11 al quran 12 kami 13 sholat 14 Luqman ayat 14 15 Menuntut ilmu 16 An nasr ayat 2 17 makan 18 Maryam 19 An nisa ayat 58 20 Al baqarah ayat 2 21 Al-Hujurat Ayat 13 22 obat 23 kiamat 24 Ibrahim 25 ayat kursi 26 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 27 ali imran 130 28 yusuf 87 29 yunus 30 jual beli 31 Surga 32 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 33 Al+waqi'ah+ayat+68 34 Nikah 35 9 surat al-hadid ayat 3 36 Ar+rum+ayat+31 37 ilmu 38 al+hujurat+ayat+12 39 Latin dan arab 40 menutup mulut 41 Surat Al kahfi 42 Al-Baqarah Ayat 282 43 zabur 44 Alam 45 sabar 46 al maidah ayat 90 47 al maidah ayat 44 48 ar rum ayat 21 49 al-baqarah ayat 275 50 al mulk ayat 30 51 petunjuk 52 Solawat nabi 53 akal 54 al+maidah+ayat+9 55 Muhammad 19 56 al+luqman+9 57 Perangilah 58 dosa 59 dalil+kitab+zabur 60 dalil+kitab+injil 61 al+luqman+8 62 Surah Al Maidah Ayat 90 63 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 64 al-maidah ayat 3 65 Al-Baqarah ayat 197 66 Al+Baqarah+ayat+287 67 Asy syura ayat 11 68 ibrahim 7 69 niat sholat idul Fitri 70 Berbuat kebaikan dan etos kerja 71 Al hijr 72 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 73 yunus 61 74 Ali Imran ayat 9 75 +zabur 76 Surah al kahfi ayat 1 77 dalil+kitab+al quran 78 as syuro ayat 38 79 Larangan bersifat lemah 80 al qamar ayat 49 81 surat At Taubah ayat 51 82 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 83 ali imran 190 84 Al-Maidah ayat 32 85 al furqan ayat 1 86 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 87 Menjelaskan 88 al-a'raf ayat 56 89 berfikir 90 An nisa ayat 136 91 wanita 92 Hud ayat 88 93 surat al fatihah 94 Keutamaan belajar 95 an nisa ayat 59 96 Isa putra Maryam 97 Peradaban islam 98 An-Nisa Ayat 58 99 keburukan 100 ibrohim ayat 40

Hasil pencarian tentang kesedihan

Mereka kembali kepada ayahnya di sore hari sambil menampakkan kesedihan dan menangis dengan suara keras
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan di atas kesedihan) yang kamu timpakan kepada Rasulullah...Ada pula yang mengatakan 'ba' itu berarti '`alaa' hingga maknanya ialah 'berlipat ganda', yaitu kesedihan...di balik kesedihan karena luputnya harta rampasan (supaya kamu tidak) berkaitan dengan Allah 'memaafkan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 153
yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan...atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 8
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.
Ketika mereka menyaksikan janji itu dekat dari mereka, muka orang-orang kafir itu dipenuhi kesedihan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 84
anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 18
dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan
pembicaraan rahasia yang dapat menimbulkan keraguan adalah salah satu godaan setan untuk memasukkan kesedihan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 92
memperoleh kendaraan untuk membawamu". lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan
simpan bagi mereka, dan orang-orang yang diberi pahala pada hari kiamat serta dijaga dari ketakuatan dan kesedihan
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 8
yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan
tidak pernah tertutup (wajah mereka oleh kekelaman) kesusahan yang kelam (dan tidak pula oleh kehinaan) kesedihan
Wajah-wajah mereka tidak tertutup oleh kesedihan berupa kesusahan dan kehinaan.
yang menaati perintah-Ku dan mengikuti petunjuk-Ku, tidak akan merasakan takut dan tidak akan tertimpa kesedihan
Lalu Allah menimpakan kesedihan secara berturut-turut ke dalam diri kalian, dengan maksud agar kalian
Wajah mereka menjadi hitam karena kesusahan dan kesedihan, seakan-akan tertimpa oleh kegelapan malam.
Lalu ia berusaha untuk bersembunyi dari penglihatan orang, agar tidak tampak kesedihan yang menimpa dirinya
Ia memang sangat menahan amarah dan kesedihannya(1). (1) Akibat kesedihan yang mendalam akan timbul kondisi
bagian yang hitam dari matanya tertutup oleh benda yang putih karena terlalu banyak menangis (karena kesedihan
tersiksa dan bertambah sedih dengan selalu menyebut-nyebut Yûsuf, sampai akhirnya engkau akan larut dalam kesedihan
untuk tujuan itu, maka jika tidak tercapai apa yang kamu kehendaki, janganlah kamu tenggelam dalam kesedihan
Mûsâ pun kembali kepada kaumnya dengan kemarahan yang memuncak dan kesedihan yang sangat.
sebab ulah mereka itu) yaitu atas orang-orang yang menganggap baik perbuatannya yang buruk itu (karena kesedihan
mengalirkan (berupa) lafal min di sini mempunyai arti bayan/kata penjelasan/kata penafsir (air mata karena kesedihan
akan menjadi) pada akhirnya Musa akan menjadi (musuh) kelak akan membunuh kaum laki-laki mereka (dan kesedihan
menjadi sempit bagi mereka, walaupun sebenarnya sangat luas, dan merasakan juga kesempitan jiwa akibat kesedihan
Maka dari itu, kesedihan yang dialami Ya'qûb tidak mampu membuatnya putus asa bahwa kedua anaknya yang
menyuramkan muka-muka kalian) untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan hingga pengaruh kesedihan
sampai) artinya hingga sesaknya terasa sampai (di kerongkongan dengan menahan kedukaan) penuh dengan kesedihan
Setelah kesedihan itu, Allah memberi kalian nikmat ketenangan, berupa rasa kantuk yang menyelimuti golongan