Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Al isra ayat 23 7 makanan 8 Aisyah 9 hutang 10 Zakat 11 Menghalangi masjid 12 hari raya 13 Kiamat 14 puasa 15 Al ikhlas 16 ALI IMRAN 102 17 nikah 18 kesedihan 19 Surat Al An'aam ayat 141 20 ikhlas 21 penyakit 22 Riba 23 Mendatangi neraka 24 pengusiran 25 sabar 26 al+baqarah+ayat+21 27 Sholat iedul fitri 28 zabur 29 Puasa syawal 30 Bahasa 31 Surat Al kafirun 32 ALLAH 33 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 34 ali imran 159 35 kawin 36 Menyesatkan 37 Iblis 38 Al Baqarah ayat 275 39 Sholat 40 annisa ayat 22 41 yusuf+105 42 hadits Muslim Nomor 1688 43 Penerus nabi Muhammad Saw 44 ali imran 104 45 Berkah 46 Ibrahim 47 al ankabut ayat 2 48 neraka 49 Al Baqarah ayat 245 50 Injil 51 Ali imran 10 52 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 53 al imran 104 54 Sembilan puluh sembilan nama 55 hud+ayat+117 56 al+baqarah+ayat+168-169 57 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 58 memaafkan 59 Tafsir alfatihah ayat 5 60 Ramadhan 61 Al+baqoroh+ayat+32 62 Apa yg di maksut dengan alamat email 63 surat At-Taubah:34 64 luqman 14 65 Surat Al bayinah ayat 4-5 66 al hujurat ayat 11 67 al-hujurat ayat 13 68 Al-Baqarah Ayat 43 69 Karun 70 surat al maidah ayat 1 71 Al maidah ayat 2 72 At+thalaq+ayat+4 73 Surah yunus 92 74 waris 75 Baqarah+ayat+163 76 Qs albaqarah ayat 62 77 Surat Al-Fatihah Ayat 5 78 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 79 al hijr 28 80 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 81 Surat+hud+Ayat+32 82 Al hadid ayat 11 83 al+hujurat+ayat+13 84 Ibrahim :7 85 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 86 alam nasyroh 87 cahaya 88 akhlak 89 ali imran 90 malaikat menangis 91 Lupa alquran 92 Ali imran 191 93 perempuan 94 pinjaman 95 arra'du ayat 11 96 Al+Anfal+ayat+1 97 yunus 57 98 manfaat 99 Surat Al-A’raaf ayat 180 100 dzikir allah...allah

Hasil pencarian tentang kesedihan

Mereka kembali kepada ayahnya di sore hari sambil menampakkan kesedihan dan menangis dengan suara keras
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan di atas kesedihan) yang kamu timpakan kepada Rasulullah...Ada pula yang mengatakan 'ba' itu berarti '`alaa' hingga maknanya ialah 'berlipat ganda', yaitu kesedihan...di balik kesedihan karena luputnya harta rampasan (supaya kamu tidak) berkaitan dengan Allah 'memaafkan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 153
yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan...atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 8
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.
Ketika mereka menyaksikan janji itu dekat dari mereka, muka orang-orang kafir itu dipenuhi kesedihan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 84
anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 18
dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan
pembicaraan rahasia yang dapat menimbulkan keraguan adalah salah satu godaan setan untuk memasukkan kesedihan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 92
memperoleh kendaraan untuk membawamu". lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan
simpan bagi mereka, dan orang-orang yang diberi pahala pada hari kiamat serta dijaga dari ketakuatan dan kesedihan
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 8
yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan
tidak pernah tertutup (wajah mereka oleh kekelaman) kesusahan yang kelam (dan tidak pula oleh kehinaan) kesedihan
Wajah-wajah mereka tidak tertutup oleh kesedihan berupa kesusahan dan kehinaan.
yang menaati perintah-Ku dan mengikuti petunjuk-Ku, tidak akan merasakan takut dan tidak akan tertimpa kesedihan
Lalu Allah menimpakan kesedihan secara berturut-turut ke dalam diri kalian, dengan maksud agar kalian
Wajah mereka menjadi hitam karena kesusahan dan kesedihan, seakan-akan tertimpa oleh kegelapan malam.
Lalu ia berusaha untuk bersembunyi dari penglihatan orang, agar tidak tampak kesedihan yang menimpa dirinya
Ia memang sangat menahan amarah dan kesedihannya(1). (1) Akibat kesedihan yang mendalam akan timbul kondisi
bagian yang hitam dari matanya tertutup oleh benda yang putih karena terlalu banyak menangis (karena kesedihan
tersiksa dan bertambah sedih dengan selalu menyebut-nyebut Yûsuf, sampai akhirnya engkau akan larut dalam kesedihan
untuk tujuan itu, maka jika tidak tercapai apa yang kamu kehendaki, janganlah kamu tenggelam dalam kesedihan
Mûsâ pun kembali kepada kaumnya dengan kemarahan yang memuncak dan kesedihan yang sangat.
sebab ulah mereka itu) yaitu atas orang-orang yang menganggap baik perbuatannya yang buruk itu (karena kesedihan
mengalirkan (berupa) lafal min di sini mempunyai arti bayan/kata penjelasan/kata penafsir (air mata karena kesedihan
akan menjadi) pada akhirnya Musa akan menjadi (musuh) kelak akan membunuh kaum laki-laki mereka (dan kesedihan
menjadi sempit bagi mereka, walaupun sebenarnya sangat luas, dan merasakan juga kesempitan jiwa akibat kesedihan
Maka dari itu, kesedihan yang dialami Ya'qûb tidak mampu membuatnya putus asa bahwa kedua anaknya yang
menyuramkan muka-muka kalian) untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan hingga pengaruh kesedihan
sampai) artinya hingga sesaknya terasa sampai (di kerongkongan dengan menahan kedukaan) penuh dengan kesedihan
Setelah kesedihan itu, Allah memberi kalian nikmat ketenangan, berupa rasa kantuk yang menyelimuti golongan