Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 sedekah 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Puasa syawal 7 Iman 8 palestina 9 niat 10 Ibrahim 11 al-Baqarah ayat 143 12 adil 13 ibrahim+ayat+25 14 surat+Ali+'imran+180 15 An-nisa ayat 59 16 kemenangan 17 Asy-Syu’ara ayat 214 18 al baqarah ayat 256 19 Sholat ied 20 al maidah ayat 3 21 Zakat fitrah 22 matahari 23 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 24 Bicara yang baik 25 makanan halal 26 Haram 27 Shalat 28 Talak 29 Israil 30 IKHLAS 31 ibrahim+ayat+27 32 al baqarah ayat 275 33 at taubah ayat 7 34 ali imran 104 35 ibrahim+ayat+26 36 Yunus+85 37 Anak yatim 38 ali imran 133 39 Surat Al anbiyah 96 40 riba 41 Dalil Nabi Muhammad di al quran 42 ali imran 112 43 telah aku tinggalkan dua perkara 44 Yunus+87 45 Penyakit hati 46 Kiblat 47 al jumuah ayat 10 48 pembelaan qur-an pada hari kiamat 49 al maidah ayat 6 50 Baitul Maqdis 51 Maryam 52 pamer ibadah 53 ali imran ayat 33 54 Akhir Ramadhan 55 ali imran 103 56 menuntut ilmu 57 Al+ahzab+ayat+31 58 Surat al isra 59 as-sajdah+ayat+7 60 Ramadhan 61 kebahagiaan 62 al-anfal ayat 60-61 63 An nasr 64 ziarah+kubur 65 kebersihan sebahagian daripada iman 66 maaf 67 Maryam 90 68 surat+al-baqarah+ayat+9 69 surat+an+nahl+ayat+43 70 LIKULLI UMMATIN FITNAH 71 Daud 72 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 73 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 74 al imran+190-191 75 kafir 76 Hukum zakat fitrah istri 77 Kiamat 78 kayu bakar 79 Yang+sidiqqin 80 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 81 menjual kayu bakar 82 al-baqarah ayat 229 83 Merah putih 84 ali imran 85 surah al-baqarah ayat 45 86 jumuah ayat 11 87 memberi makan orang puasa 88 Ar-rum ayat 21 89 surah al anfal muka surah 186 90 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 91 yunus 92 92 anfal ayat 2 93 mencari+rizki 94 berhala 95 ar-rad ayat 11 96 al+maidah+ayat+47 97 Wahyu 98 Makanan yang mereka ingini 99 Pendusta 100 Yunus ayat 44

Hasil pencarian tentang shalat

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.