Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 al mulk ayat 2 3 al baqarah ayat 30 4 Islam 5 ar rahman 6 al maidah ayat 2 7 riba 8 Ayat nabi nuh 9 yunus 10 YUNUS 5 11 al baqarah ayat 275 12 Allah 13 Sabar 14 surga 15 al imran 104 16 al-Hujurat ayat 13 17 Al-Baqarah ayat 152 18 al hijr ayat 9 19 QS. Al-Baqarah ayat 124 20 surah+al+baqoh+ayat+222 21 dimana Allah 22 Nabi saw 23 pendidikan 24 ayat 145 25 Yusuf 87 26 al baqarah ayat 233 27 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 28 ali imran ayat 159 29 Al Hujurat Ayat 13 30 Al isra Ayat 32 31 Menjaga kesehatan 32 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 33 khalifah 34 al hijr 35 luqman 13 36 annur ayat 3 37 Q.S. Fathir ayat 2 38 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 39 Belajar 40 AN NISA AYAT 29 41 Tuhan tiga 42 ali imran 133 43 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 44 QS. al-Luqman ayat 10 45 bersyukur atas rezeki 46 masjid 47 Ayat 42 48 Bertaubat kami hapus 49 Surah an nisaa ayat 101 50 ashshof ayat 61 51 bekerja 52 an-naml ayat 40 53 an nisa ayat 59 54 puasa 55 anjing 56 ibrahim 7 57 Maryam ayat 54 - 65 58 Tafsir tentang teknologi 59 Munafik 60 waktu 61 Ali imron ayat 102 62 Allah Tuhan 63 Surat+albaqaroh+1-13 64 luqman 65 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 66 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 67 Surat Ar-rahman ayat 19 68 Surah Ali-Imran ayat 114 69 Nabi Isa adalah anak Allah 70 an nahl ayat 97 71 kebaikan 72 An naml ayat 19 73 yunus 57 74 anak Allah 75 az zukhruf ayat 11 76 Surat an Nisa ayat 142 77 gunung 78 katakan 79 rezeki 80 Pecahan 81 balasan perbauatan buruk 82 AT TAHRIM AYAT 6 83 ali imran 103 84 Tangan Allah 85 Al-Hasyr ayat 18 86 Ibrahim 33 87 surat Al-Mursalat ayat 25-50 88 surah yunus ayat 1 89 surat+al+isro+ayat+53 90 al+maidah+ayat+2 91 al imran 92 hud ayat 6 93 Makanan 94 manna wa salwa 95 tidak ada Tuhan selain Allah 96 nabi ilyas 97 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata 98 kebinasaan bagi pengingkar nikmat allah 99 Ali Imran 120 100 luqman 19

Hasil pencarian tentang shalat

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.