Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 riba 7 Menghargai pendapat orang lain 8 Mimpi 9 zakat 10 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 11 Jual beli 12 al ikhlas 13 yunus 14 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 15 bekerja 16 al hujurat ayat 13 17 surah al maidah ayat 89 18 ibrahim 7 19 hadits+surat+an+nahl 20 ali imran ayat 130 21 Menerima harta dengan nafsu serakah 22 Al Maidah ayat 1 23 gunung 24 al baqarah ayat 30 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 Menuntut ilmu 27 penciptaan manusia 28 syari'ah 29 yunus+ayat+85-86 30 jujur 31 al+ikhlas 32 akhlak 33 Babi 34 al A'raf ayat 54 35 az zariyat ayat 56 36 al imran 186 37 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 38 surat al wakiah 39 Ali imran 45 40 neraka 41 Sedekah 42 yusuf 47 43 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 44 niat 45 ibrahim ayat 28 46 ibrahim 52 47 Surat+Ali+Imran+ayat+190 48 mencatat dengan jujur 49 al maidah ayat 6 50 Mengutamakan kepentingan bersama 51 al-baqarah ayat 286 52 ALI IMRAN 102 53 ibadah 54 al an'am ayat 38 55 Hud ayat 7 56 ALMAIDAH AYAT 2 57 An nisa ayat 58 58 al maidah ayat 87-88 59 Ali Imran 159 60 laut 61 hujan 62 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 63 An nahl ayat 90 64 obat 65 sakit 66 At-taubah+ayat+103 67 Pemimpin 68 yusuf 3 69 Penyakit 70 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 71 Ahmad 4355 72 Hadits ahmad 73 Berbicara 74 AL MAIDAH AYAT 2 75 ukuran 76 Al Imran 85 77 al mu'minun ayat 99-100 78 Batu 79 Musibah 80 sesungguhnya allah maha esa 81 Ditakdirkan sesat oleh Allah 82 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 83 mendidik anak dengan kasih sayang 84 masjid 85 Ar-Rum ayat 21 86 akal 87 Munafik 88 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 89 anak 90 ibrahim 24-25 91 surat+alkahfi+150 92 Ar rahman 93 Al Baqarah ayat 185 94 surah al-isra ayat 79 95 Mendengar 96 rahmat allah 97 Al baqarah ayat 2 98 al hujurat ayat 14 99 mengembalikan barang sewaan 100 Al araf ayat 199

Hasil pencarian tentang pakaian

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian...Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
(Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian) sebagai penutup karena kegelapannya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 19
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 50
Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka,
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian) Kami telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi...) guna menutupi (auratmu dan pakaian perhiasan) pakaian yang digunakan sebagai perhiasan....(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
(Dialah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 81
Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian...yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
(Pakaian mereka) baju-baju mereka (adalah dari aspal) yang sangat mudah menyala (dan tertutuplah) ditutuplah
Sekujur tubuh mereka dibalur dengan cairan sejenis tir, hingga seolah-olah seperti pakaian yang melekat
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 21
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 33
dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian
mereka dari perbuatan maksiat (surga) yang mereka dimasukkan ke dalamnya (dan sutera) yang menjadi pakaian
Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba) memanah (dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami) yakni pakaian-pakaian
(Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka) yang kemudian mereka
Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang....Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian...Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas
(Dan pakaian mereka adalah sutera) yaitu pakaian yang diharamkan bagi kaum lelaki di dunia.
Kami ciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri....Tetapi ketakwaan adalah pakaian terbaik yang dapat memelihara diri dari siksaan.
pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu menguntaikan pakaian
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 5
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 60
terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian
diidghamkan kepada huruf za sehingga jadilah al-muzzammil, artinya, orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaian
Sehingga pakaian mereka terlepas dan auratnya terlihat.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 112
tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian
Pakaian dalam bentuk demikian itu akan lebih layak dan lebih benar agar mereka mudah dikenal dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 31
mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian