Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Sedekah 13 Al maidah ayat 2 14 ali imran 190-191 15 luqman 16 Al maidah ayat 90 17 Luqman ayat 20 18 Al-A’raaf 179 19 qaaf 16 20 Al Imran 190 21 al hujurat ayat 13 22 surat Al-A'Raaf ayat 179 23 yusuf 24 al imran ayat 190-191 25 Al-A’raaf (7):179 26 QS.+Al-A’raaf+(7):179 27 al imran 190-191 28 al baqoroh ayat 188 29 surat al baqarah ayat 165 30 al baqarah ayat 26 31 ali imran ayat 159 32 Az-Zukhruf ayat 32 33 an-Nisa ayat 58 34 Adam 35 Ali-imran ayat 190-191 36 Al-Hujurat ayat 10 37 rahmat 38 al qaaf ayat 16 39 ali imran ayat 190-191 40 ali imran ayat 190 41 ali+imran+190+191 42 al maidah ayat 1 43 al baqarah ayat 22 44 AL-BAQARAH AYAT 30 45 ali imran 110 46 at tahrim ayat 6 47 HR Muslim No.2817 48 Surat Al-An’am: 162 49 Al-A'Raaf ayat 179 50 At-Taubah ayat 105 51 Surat Al Baqarah ayat 247 52 al maidah ayat 8 53 Surat az-Zumar ayat 18 54 ali imran 190 191 55 ali imran 103 56 al-hujurat ayat 13 57 Ali Imran 58 al hasyr ayat 7 59 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 60 al isra ayat 32 61 berpasang pasangan 62 al baqarah ayat 275 63 ali imran 191 64 al imran ayat 130 65 al baqarah ayat 27 66 Surat Fatir ayat 28 67 Q.S Al-Qashass ayat 84 68 Luqman+33 69 al+qasas+ayat+50 70 al baqarah ayat 165 71 al+maidah ayat 90 72 Ali-Imran 73 surat al a'raaf ayat 179 74 Al baqarah ayat 233 75 AL IMRAN 125 76 al baqarah ayat 195 77 al-Bayyinah ayat 5 78 Al-A’raaf 79 sabar 80 surat al araaf 179 81 makhluk berpasangan 82 menciptakan manusia 83 qaaf ayat 50 84 Ali Imran+ayat+159+ 85 al-a'raf ayat 179 86 a'raaf 87 surah+al+isra'+ayat+58 88 ayat kursi 89 al qaf ayat 16 90 al-an'am+ayat+100 91 al+imran+190 92 taghabun ayat 15 93 AL ANKABUT AYAT 69 94 Surat fushilat ayat 37 95 yusuf ayat 72 96 AL MUMTAHANAH AYAT 8 97 Muhammad 15 98 annisa ayat 59 99 muhammad 1 100 Asy-Sy'araa+ayat+82

Hasil pencarian tentang al-quran

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,