Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 at taubah ayat 71 11 surat yunus ayat 99 12 ali+imran+159 13 ali imran 14 Al Hujurat ayat 13 15 yunus ayat 99 16 saba ayat 46 17 saba' 46 18 surat al baqarah ayat 256 19 ilmu pengetahuan 20 kebebasan 21 Ali imran 14 22 ibrahim 7 23 YUNUS 24 al hajj ayat 41 25 jual beli 26 Al ikhlas 27 saba 28 an nisa ayat 1 29 pemimpin 30 al-hajj ayat 41 31 SABA+46 32 al imran ayat 159 33 ali imran 191 34 al mujadalah ayat 11 35 al maidah ayat 2 36 Berpikir 37 Surah al- baqarah ayat 36 38 Surah+An+Nisa+Ayat+26 39 Anisa ayat 118 40 Anisa+ayat+118 41 as saba 46 42 Qs. Attin ayat 4 43 Ar rahman 44 al baqarah ayat 3 45 surat al baqarah ayat 36 46 al-baqarah ayat 256 47 Sabar 48 ali imran 103 49 kurban 50 al mujadilah ayat 11 51 al baqarah ayat 170 52 surat saba ayat 46 53 Surah Ali Imran 214 54 Surat Ibrahim ayat 7 55 An Nahl ayat 5 56 Syirik 57 ali imran 31 58 An+Nahl+ayat+6 59 rezeki 60 kebebasan musyawarah 61 QS. Al-Hajj ayat 41 62 Ali Imran ayat 19 63 al-baqarah ayat 36 64 surat saba' ayat 46 65 ali imran 12 66 Arab 67 surat at taubah ayat 71 68 Al Furqan ayat 74 69 an najm ayat 39-42 70 maryam 71 Ali Imran 185 72 Surat Al hajj ayat 41 73 ibrahim 74 matahari 75 QS saba ayat 46 76 Qs. Al-alaq ayat 5 77 al+hijr+28 78 yunus 26 79 at taubah ayat 122 80 Al Baqarah ayat 275 81 Langit bumi 82 surat+al+baqarah+ayat+256 83 Perang badar 84 as syura ayat 38 85 ibrahim perintah Allah 86 At Taubah ayat 31 87 al hujurat ayat 6 88 pendidikan 89 AL+najm+ayat+23 90 al ankabut ayat 26 91 Darah 92 al+baqarah+ayat+84 93 Angin 94 Al-Mujadalah ayat 11 95 saba' ayat 46 96 al bayyinah ayat 8 97 al-baqarah ayat 170 98 al baqarah ayat 233 99 bebas 100 ar rum ayat 21

Hasil pencarian tentang Tafsir+Ibnu+Katsir

yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu