Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 7 dalil+kitab+zabur 8 unta 9 Al Isra ayat 26-27 10 gunung 11 ibrahim 7 12 Ali imran 13 Injil 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 16 saba 16 17 yunus 18 riba 19 hijrah 20 Dalil+tentang+judi 21 Sabar 22 Nomor surat 23 zabur 24 Hadis at taubah ayat 105 25 puasa 26 Kitab+injil+alisra 27 al hujurat ayat 13 28 surat+al-baqarah+ayat+155-157 29 Ibadah 30 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 31 pertengkaran 32 anggur 33 ibrahim 32 34 dalil+kitab+taurat 35 zina 36 jus berapa surat al an am ayat 59 37 dalil+kitab+Al quran 38 tauhid 39 Tuhan 40 Kayu 41 Al maidah ayat 48 42 Al+anfal+ayat+82 43 domba 44 Ganti 45 al hijr 22 46 ali imran 190 47 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 48 hujan 49 Tajwid+surat+al+anbiya 50 Pintu+rezeki 51 An-nur ayat 43 52 akal 53 yusuf 54 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 55 al an,am ayat 1 56 jihad 57 at taubah ayat 36 58 nafsu 59 Ayat tentang niat 60 rayap 61 Minuman keras 62 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 63 Kesengsaraan dan kemelaratan 64 Surah al ikhlas 65 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 66 QS. Ali Imran ayat 104 67 almaidah ayat 3 68 ular 69 bermegah 70 ali imran ayat 159 71 saba+16 72 luqman 73 At Taubah ayat 105 74 an nisa ayat 19 75 Yunus 101 76 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 77 kebahagiaan 78 Al-Baqarah ayat 72 79 berbahagia 80 Surat+ghafir+ayat+52 81 ar rahman 19 82 lalat 83 Al imran 84 ar rahman 85 semut 86 surah yunus 87 musuh nabi 88 Al imran 130 89 ar rum ayat 21 90 Al+imran ayat 2 91 Hadist+ali+imran+ayat+159 92 ilmu 93 Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak 94 ali imran 104 95 Sabar terhadap pasangan 96 Hadits Ibnu Majah Nomor 2422 97 al+anam+ayat+93 98 as saba 16 99 an nisa ayat 35 100 AL+IMRAN 159

Hasil pencarian tentang Babi

dan Isa putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (syar'iy), darah yang mengalir atau daging babi...Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi...Makna-makna itu disandangkan pada babi, bahkan oleh bangsa-bangsa yang memakannya sekalipun....Babi termasuk binatang pemakan segala (omnivora), atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit...Itulah sebabnya, terutama, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia, seperti telah disinggung
Sumber satu-satunya penyakit ini adalah babi....Cacing pita yang ada dalam tubuh babi....Sel telur cacing ini berpindah dari manusia kepada babi yang melahirkan cacing ganda dalam daging babi...Dan babi adalah penyebab utamanya....pengobatan secara medis terhadap daging babi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 115
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
tidak kalian ketahui) maksudnya, dalam bentuk yang belum kalian ketahui, seperti dalam bentuk kera atau babi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 173
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 60
yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat
dimurkai karena keingkaran dan kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera dan babi
mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 145
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi
mengharamkan atas kalian kecuali bangkai, darah yang keluar dari binatang ketika disembelih, daging babi
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 3
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
dijauhkan dari rahmat-Nya (dan dimurkai-Nya serta di antara mereka ada yang dijadikan-Nya kera dan babi
mengalir) yang beredar berbeda dengan darah yang tidak mengalir seperti hati dan limpa (atau daging babi
Ia akan membunuh dajal dan babi dan akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti.
bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi
belalang (darah) maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapati pada binatang-binatang ternak, (daging babi
Demikian pula halnya dengan babi, dagingnya mengandung berbagai bibit penyakit yang jelas akan membahayakan
Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak (daging babi
Tuhan Yunani terbesar, di atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan korban berupa babi