Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 yahudi 6 ar rum ayat 21 7 surat an najm ayat 39-42 8 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 9 Surah Al-hajj ayat 5 10 an nisa ayat 58 11 Al-hijr ayat 9 12 jual beli 13 Tauhid uluhiyyah 14 Al baqarah ayat 2 15 Israil 16 al-mujadilah ayat 11 17 al ahzab ayat 21 18 benih 19 Yusuf 108 20 Surat An-Nisa ayat 59 21 Al-Hasyr ayat 18 22 almu'minun+ayat+13 23 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 24 an nisa ayat 29 25 Al Hujurat ayat 13 26 luqman 34 27 zakat 28 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 29 al furqan ayat 63 30 Jihad 31 ali imran 145 32 Ayat terkait jarimah hudud 33 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 34 sholat 35 al isra ayat 88 36 hujan 37 Negara yang tidak pernah malam 38 Al Baqarah ayat 164 39 an nahl ayat 11 40 al araf ayat 7 41 surah albaqarah ayat 256 42 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 43 Annas+ayat+5 44 at taubah ayat 103 45 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 46 QURAN SURAH al hajj 77 47 ad dzariat ayat 19 48 Kerusakan 49 Tafsir al-hijr ayat 22 50 al imran 51 Surat An Nisa ayat 36 52 Perempuan 53 asy syuara ayat 214 54 hadits tentang aurat 55 an nahl ayat 90 56 surah+arrad+ayat+4 57 al maidah ayat 8 58 al 'ala ayat 1 59 yusuf 111 60 Hadits Abu Daud Nomor 4256 61 al hujurat ayat 49 62 An Nisa ayat 176 63 luqman 64 surat al a'raf ayat 172 65 ali imran ayat 190 66 al+ikhlas 67 Qs.al jin ayat 16 68 alquarn kitab yang jelas dan detail 69 Yusuf 70 luqman+ayat+13 71 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 72 yunus 73 Matahari terbenam 74 al+qariah+ayat+2 75 hadits majah no 2616 tentang diyat 76 AL+KAHFI AYAT 110 77 Huud 50-52 78 pendidikan 79 Luqman 14 80 Surat Al-Baqarah Ayat 275 81 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 82 al baqarah ayat 143 83 Tauhid asma WA sifat 84 al hijr 39 85 ali imran 86 AL FATIR AYAT 5 87 Hadist ibnu majah 88 surat al anfal ayat 10 89 ali imran 104 90 yunus 94 91 Hukum+acara 92 al baqarah ayat 256 93 Thaha ayat 14 94 ibrahim 24 95 Al+Imran+169 96 Ali imran ayat 18 97 Al ikhlas 98 az zariyat ayat 56 99 ali imran 102 100 an nisa ayat 9

Hasil pencarian tentang Babi

Sumber satu-satunya penyakit ini adalah babi....Cacing pita yang ada dalam tubuh babi....Sel telur cacing ini berpindah dari manusia kepada babi yang melahirkan cacing ganda dalam daging babi...Dan babi adalah penyebab utamanya....pengobatan secara medis terhadap daging babi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (syar'iy), darah yang mengalir atau daging babi...Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi...Makna-makna itu disandangkan pada babi, bahkan oleh bangsa-bangsa yang memakannya sekalipun....Babi termasuk binatang pemakan segala (omnivora), atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit...Itulah sebabnya, terutama, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia, seperti telah disinggung
dan Isa putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi
mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 115
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
tidak kalian ketahui) maksudnya, dalam bentuk yang belum kalian ketahui, seperti dalam bentuk kera atau babi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 173
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 60
yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat
dimurkai karena keingkaran dan kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera dan babi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 145
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi

-deskripsi"> Dengan doa Nabi Isa 'alaihis salam, mereka dirubah rupanya menjadi babi
mengharamkan atas kalian kecuali bangkai, darah yang keluar dari binatang ketika disembelih, daging babi
sebagian mereka malah berkhianat dan menyimpannya, sehingga mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan babi
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 3
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
dijauhkan dari rahmat-Nya (dan dimurkai-Nya serta di antara mereka ada yang dijadikan-Nya kera dan babi
mengalir) yang beredar berbeda dengan darah yang tidak mengalir seperti hati dan limpa (atau daging babi
Ia akan membunuh dajal dan babi dan akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti.
bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi
Ada yang mengartikan thayyib di ayat ini dengan "tidak kotor" seperti halnya bangkai, darah, daging babi
belalang (darah) maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapati pada binatang-binatang ternak, (daging babi
Demikian pula halnya dengan babi, dagingnya mengandung berbagai bibit penyakit yang jelas akan membahayakan
Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak (daging babi
Tuhan Yunani terbesar, di atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan korban berupa babi