Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 Ali imran 31 11 adil 12 an nisa ayat 58 13 ali+imran+190 14 al ahzab ayat 21 15 Hadits Muslim 16 iman 17 pinjaman 18 Menuntut ilmu 19 Hadis tentang Musa dan khidir 20 Kecurangan 21 al maidah ayat 2 22 Hukum 23 ali+imran+191 24 al baqarah ayat 30 25 al+maarij+ayat+35 26 zabur 27 ibrahim 28 an nisa ayat 59 29 annisa ayat 9 30 jual beli 31 al hujurat ayat 9 32 Surat+al+ghafir+ayat+60 33 tanggung jawab 34 Surat+al+ghafir+ayat+40 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 akhlak 37 al ankabut ayat 51 38 al baqarah ayat 4 39 at tahrim ayat 6 40 pendidikan 41 Al+maidah+ayat+135 42 Sabar 43 Hadist tentang mu'amlah 44 al baqarah ayat 285 45 Ar Rahman 46 Sedekah 47 Al-Imran 182 48 ali imran ayat 7 49 zakat 50 al anfal ayat 2 51 khalifah 52 Al hasyr ayat 7 53 ali imran 7 54 Al-Baqarah ayat 151 55 An nisa ayat 4 56 Tentang masjid 57 Pinjaman uang 58 al baqarah ayat 2 59 al+maarij+ayat+32 60 Az Zariyat ayat 56 61 Surat+Ibrahim+Ayat+52 62 al maidah ayat 3 63 al+maarij+ayat+30 64 ikhlas 65 ali imran 190 66 an nahl ayat 72 67 gunung 68 nikah 69 Tolong menolong 70 Anggur 71 Hadits tentang filsafat 72 ali imran 92 73 yusuf ayat 87 74 an nisa ayat 1 75 al ikhlas 76 yusuf 87 77 tentang murabahah 78 2154 hadist muslim 79 pemimpin 80 Niat 81 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 82 surat+ibrahim+AYAT+44 83 Pemerintahan 84 ilmu 85 malas 86 surat Al-Hasyr {59} : 9) 87 Musa 88 al baqarah ayat 275 89 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 90 SURAT AN NISA AYAT 51 91 ibrahim 7 92 Imran 159 93 Dengki 94 Surat Al lkhlas 95 al mujadalah ayat 11 96 Laut 97 al+maarij+ayat+33 98 Surah+an+nur+ayat+16 99 al a'raf ayat 31 100 ali imran

Hasil pencarian tentang Babi

dan Isa putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (syar'iy), darah yang mengalir atau daging babi...Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi...Makna-makna itu disandangkan pada babi, bahkan oleh bangsa-bangsa yang memakannya sekalipun....Babi termasuk binatang pemakan segala (omnivora), atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit...Itulah sebabnya, terutama, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia, seperti telah disinggung
Sumber satu-satunya penyakit ini adalah babi....Cacing pita yang ada dalam tubuh babi....Sel telur cacing ini berpindah dari manusia kepada babi yang melahirkan cacing ganda dalam daging babi...Dan babi adalah penyebab utamanya....pengobatan secara medis terhadap daging babi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 115
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
tidak kalian ketahui) maksudnya, dalam bentuk yang belum kalian ketahui, seperti dalam bentuk kera atau babi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 173
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 60
yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat
dimurkai karena keingkaran dan kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera dan babi
mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 145
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi
mengharamkan atas kalian kecuali bangkai, darah yang keluar dari binatang ketika disembelih, daging babi
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 3
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
dijauhkan dari rahmat-Nya (dan dimurkai-Nya serta di antara mereka ada yang dijadikan-Nya kera dan babi
mengalir) yang beredar berbeda dengan darah yang tidak mengalir seperti hati dan limpa (atau daging babi
Ia akan membunuh dajal dan babi dan akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti.
bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi
belalang (darah) maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapati pada binatang-binatang ternak, (daging babi
Demikian pula halnya dengan babi, dagingnya mengandung berbagai bibit penyakit yang jelas akan membahayakan
Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak (daging babi
Tuhan Yunani terbesar, di atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan korban berupa babi