Paling Sering Dicari

1 hadist+al-hujurat+ayat+10 2 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 3 Puasa arafah 4 al hadid ayat 3 5 Berpikir kritis 6 kurban 7 dalil+kitab+zabur 8 Ali imran 159 9 dalil+kitab+injil 10 Kiamat 11 Hadis+at+taubah+ayat+105 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 hari kiamat 14 Ali Imran ayat 9 15 Al Baqarah ayat 164 16 Berakal+mengambil+pelajaran 17 at taubah ayat 105 18 al ikhlas 19 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 20 Sungai nail 21 IBRAHIM 40 22 riba 23 al-maidah ayat 2 24 Al maidah ayat 2 25 Az zumar ayat 62 26 dalil+kitab+Al-Qur'an 27 hari+kiamat 28 Yusuf 87 29 al kautsar ayat 2 30 al maidah ayat 48 31 dalil+kitab+taurat 32 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 33 Berpikir 34 Qs Ibrahim 14:1 35 Ismail 36 penciptaan langit dan bumi 37 an nur ayat 31 38 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 39 Al+luqman+ayat+13 40 Al anam Ayat 115 41 Apa artinya surat Al Qari'ah 42 an nisa ayat 174 43 al-ikhlas 44 Mesir 45 Hadits+berbuat baik 46 surat al kautsar 47 Ayat tentang hari kiamat 48 adz-dzariyat+ayat++56 49 Al+haj+ayat+77 50 yusuf 2 51 menuntut ilmu 52 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 53 Tuliskan surat At-tin ayat 7 54 Surah al kautsar ayat 1-3 55 arafah 56 Peristiwa hari kiamat 57 Hadits+kitab+injil 58 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 59 Untuk sembeli 60 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 61 al+maidah+ayat+48 62 kematian 63 Dalil kitab zabur 64 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 65 Sujud syukur 66 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 67 Asmaul husna 68 al hujurat ayat 13 69 Mensucikan 70 al isra ayat 55 71 Al jumuah ayat 10 72 Al an am ayat 12 73 An najm ayat 39-42 74 ali imran ayat 159 75 Surat azzumar 58 76 an Nisa ayat 58 77 ali+imran+34 78 hadist+al-hujurat+ayat+12 79 Al maidah ayat 3 80 Injil 81 Surat al maun 82 maryam 83 Hutang 84 al maidah ayat 46 85 adz-dzariyat ayat 56 86 Al-Muthaffifiin+ayat+1-3 87 Al+an+am+ayat+115 88 Hati yang bersih 89 Hanya orang berakal 90 an+nisa+ayat+136 91 Ali imran 9 92 Hukum+bacaan+atau+tajwid+serta+cara+baca+surat+Ali+imran+ayat156 93 ibrahim 7 94 Surat al haqqah ayat 2 95 Surat+al+ghafir+ayat+60 96 surat thoha 97 Surat al hujurat ayat 12 98 ali imran 138 99 al hijr 9 100 at taubah ayat 6

Hasil pencarian tentang ibrahim+ayat+7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ


7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Ibrahim menunaikannya dengan lengkap."...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Kemudian Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (ikutilah millah) yakni agama (Ibrahim seorang yang hanif...Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan) Allah swt. mengulangi ayat ini untuk...menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Sesungguhnya orang-orang yang lebih dekat) artinya lebih berhak (kepada Ibrahim ialah orang-orang yang...mengikutinya) di masanya (dan nabi ini) yakni Muhammad karena cocok agamanya dengan agama Ibrahim dalam...Ketika orang-orang Yahudi mengajak Muaz, Huzaifah dan Ammar masuk agama mereka turunlah ayat ini:
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?