Paling Sering Dicari

1 ali imran 67 2 Ayat+tentang+niat 3 al baqarah ayat 111 4 ali imran 159 5 Al-ikhlas 6 Al Baqarah ayat 30 7 al baqarah ayat 151 8 Surah+almukm+ayat 13 9 Yahudi 10 an nisa ayat 125 11 al imran 67 12 surat an-nisaa ayat 58 dan 59 13 ali imran ayat 67 14 penyakit 15 Al hujurat ayat 13 16 surat al balad ayat 1-4 17 QS. Ali Imran (3): 67! 18 an najm ayat 4 19 al-baqarah ayat 111 20 Kiamat 21 An-Nisa ayat 58-59 22 ali imran 23 ilmu 24 sabar 25 evolusi bintang 26 surat+rad+ayat+14 27 iman 28 surat+an+nisaa+ayat 58 29 an+nisa+ayat+59 30 Tuhan+jangan+engkau+masukkan+golongan+zalim 31 musibah 32 Ar+rahman+ayat+57 33 luqman 13 34 QS. Ali Imran (3): 67 35 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 36 Kambing 37 petunjuk 38 YUNUS 39 ibrahim 7 40 ali imran 130 41 ali+imran+67 42 Biji-bijian 43 ali imran 190 191 44 ali imran ayat 159 45 Az Zumar ayat 39 46 al maidah ayat 90 47 muhammad 48 an nisa ayat 1 49 demi masa 50 Kafir 51 surat+Quraisy+merdeka+com 52 surat al ahzab ayat 33 53 Ibrahim+49 54 Ar+rahman+ayat+56 55 surat ali imran ayat 145 56 surat+al+kafirun+ayat+1 57 an nahl ayat 5 58 Al alaq ayat 5 59 surat al baqarah 111 60 hewan menyusui 61 surat al baqarah ayat 111 62 penyesalan 63 hewan ternak 64 Al maidah ayat 1 65 an nisa ayat 58 66 al hijr ayat 9 67 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+149 68 ikhlas 69 ar rad ayat 11 70 Ibrahim+51 71 albaqarah ayat 2 72 Ar+rahman+ayat+58 73 ali imran ayat 190 74 tafsir surat an najm ayat 26 75 Al-Ghaafir+Ayat+52 76 luqman+16 77 al-baqarah ayat 151 78 An nisa ayat 58-59 79 YUNUS 40-41 80 istiqamah 81 surah Al Baqarah ayat 30 82 Ayat dan terjemahan QS. Ali Imran (3): 67َ 83 Yunus+ayat+57 84 Pemimpin 85 YUNUS 57 86 Hadist tentang ikhlash 87 al baqarah ayat 83 88 An nasr 89 yusuf 2 90 An nur ayat 32 91 al-mulk ayat 3 92 1. Qs. An-Nisa Ayat 34 93 al kahfi ayat 29 94 al mujadalah ayat 11 95 Ali Imran ayat 3 96 quran 97 bumi 98 Huru hara 99 luqman 17 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang ibrahim+ayat+7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ


7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Ibrahim menunaikannya dengan lengkap."...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Kemudian Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (ikutilah millah) yakni agama (Ibrahim seorang yang hanif...Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan) Allah swt. mengulangi ayat ini untuk...menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Sesungguhnya orang-orang yang lebih dekat) artinya lebih berhak (kepada Ibrahim ialah orang-orang yang...mengikutinya) di masanya (dan nabi ini) yakni Muhammad karena cocok agamanya dengan agama Ibrahim dalam...Ketika orang-orang Yahudi mengajak Muaz, Huzaifah dan Ammar masuk agama mereka turunlah ayat ini:
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?