Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 niat 8 Bani israil 9 yahudi 10 Ali Imran 104 11 zakat fitrah 12 Adil 13 Lemah 14 Surat an nahl ayat 90 15 kemenangan 16 palestina 17 al-Baqarah ayat 143 18 Yunus+85 19 ali imran 133 20 ALI IMRAN 134 21 ibrahim+ayat+25 22 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 23 Al ikhlas 24 ramadhan 25 Sholat ied 26 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 27 al baqarah ayat 256 28 Asy-Syu’ara ayat 214 29 surat+Ali+'imran+180 30 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 31 Kebaikan 32 Mencari rezeki 33 at tahrim ayat 14 34 Israil 35 Hujan 36 Yunus+87 37 Penyakit hati 38 riba 39 Al-Baqarah ayat 67 40 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 41 matahari 42 al maidah ayat 3 43 An-nisa ayat 59 44 surat saba ayat 10 45 kebahagiaan 46 yusuf 47 Sholat 48 Surat al isra 49 Maryam 50 ibrahim+ayat+27 51 Al+ahzab+ayat+31 52 ali imran 112 53 ibrahim+ayat+26 54 telah aku tinggalkan dua perkara 55 Dalil Nabi Muhammad di al quran 56 Surat Al anbiyah 96 57 at taubah ayat 7 58 pamer ibadah 59 al baqarah ayat 275 60 yunus+88 61 al baqarah ayat 185 62 ali imran ayat 33 63 pembelaan qur-an pada hari kiamat 64 Anak yatim 65 Baitul Maqdis 66 Bicara yang baik 67 Akhir Ramadhan 68 makanan halal 69 ali imran 103 70 muhammad ayat 7 71 Muhammad 72 Konsep+respon+laba 73 Yusuf 85 74 +al+qariah+ayat+5 75 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 76 ali+imran+159 77 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 78 Yang+beristighfar+ 79 cintanya allah kepada hambanya 80 kayu bakar 81 surat+al-baqarah+ayat+9 82 al-baqarah ayat 229 83 Ali imran 14 84 Al-Baqarah ayat 89 85 Riya 86 gafir ayat 23 87 Yunus 86 88 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 89 Q.S luqman : 12-19 90 al araf ayat 172 91 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 92 Yang+sidiqqin 93 surat+an+nisa+ayat+19 94 surah yunus 95 kami 96 tentang istiqomah 97 Hadits Muslim 749 98 surat+saba+ayat+16 99 maaf 100 Menghijau

Hasil pencarian tentang bersedekah

Dan jika kalian bersedekah kepada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi agar mereka tidak tersakiti...Allah akan mengampuni semua dosa kalian karena ikhlas dalam bersedekah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 75
kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah
Orang-orang yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, secara sukarela
keinginan mereka dengan memberi karunia-Nya, mereka malah bersikap kikir atas pemberian itu dan tidak mau bersedekah
berikrar kepada-Nya, "Apabila Allah memberikan harta dan karunia-Nya kepada mereka, niscaya mereka akan bersedekah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 88
untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah
kasihan yang mendalam) terhadap manusia (dari sisi Kami) dari haribaan Kami (dan zakat) yakni senang bersedekah
Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah
menjadi na'at (yang benar) dalam keimanan (yang taat) kepada Allah (yang menafkahkan harta mereka) yang bersedekah
bermakna taqrir; pengertian yang dimaksud ialah untuk menggugah mereka agar mau bertobat dan berzakat atau bersedekah
Dan Dia tidak akan menyegerakan hukuman-Nya terhadap orang yang tidak bersedekah dengan harapan orang
Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
Begitulah keadaan orang yang berinfak dan bersedekah dengan disertai riya dan sikap menyakiti....Dan setelah itu ia tidak bisa lagi bersedekah dengan hati lapang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah
mereka nafkahkan) maksudnya orang-orang kafir (dalam kehidupan dunia) yakni dalam memusuhi Nabi bahkan bersedekah
beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah
Rasulullah memang selalu berdoa untuk kebaikan dan keberkahan orang-orang yang bersedekah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 92
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah
hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah
laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri (dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah
sekali pun barang-barang kami rendah mutunya (sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah
Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan pahala yang lebih baik
tamanni, yakni seandainya (Engkau menangguhkan aku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah
kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah
Tetapi ia diwajibkan berfidyah yaitu dengan berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah dalam bentuk makanan
yang diserahkan) diberikan (kepada keluarganya) yaitu ahli waris yang terbunuh (kecuali jika mereka bersedekah
bercukur di waktu ihram (maka hendaklah ia membayar fidyah), (yaitu berpuasa) selama tiga hari (atau bersedekah