Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 rezeki 7 Ilmu 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ibrahim 10 al maidah ayat 2 11 zakat 12 Menuntut ilmu 13 riba 14 Ar rahman 15 al fushilat ayat 33 16 sedekah 17 Al imran 18 ali imran 133 19 luqman 20 An nisa ayat 29 21 al baqarah ayat 275 22 An nisa ayat 4 23 al-isro ayat 26 24 suraT Al-Maidah AYAT 38 25 ghaib 26 Ali imran 14 27 al baqarah ayat 282 28 Muhammad 29 Al maidah ayat 90 30 surah annisa ayat 3 31 banjir 32 yusuf 33 sedih 34 yunus 35 Al Imran 104 36 kurma 37 ar rahman 33 38 Al-Baqarah ayat 4 39 Hujan 40 Sholat 41 laut 42 pemimpin 43 al maidah ayat 1 44 shalat 45 Jual beli 46 surga 47 bersyukur 48 sabar 49 Minyak+bumi+pertambangan 50 Luqman ayat 18 51 Al Baqarah ayat 83 52 teman 53 al+ma'arij+ayat+24-25 54 Makar 55 Surat 19 ayat 12 56 Surat Al -insyirah 57 Al isra ayat 23 58 nikmat 59 bumi 60 mukmin 61 Maaf 62 khalifah 63 Ayat sedekah 64 Al mujadalah ayat 11 65 al-Baqarah ayat 275 66 iman 67 Langit 68 berjihad 69 ali imran 159 70 al hujurat ayat 13 71 al maidah ayat 3 72 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 73 Al-Baqarah Ayat 165 74 hewan dan tumbuhan 75 fitnah 76 Soal sholat taraweh 77 luqman ayat 15 78 Muhammad 7 79 Niat 80 Yusuf 87 81 At tahrim ayat 6 82 al isra ayat 12 83 ali imran 7 84 luqman ayat 20 85 Al Qasas ayat 77 86 saya tidak mau masuk neraka 87 Maryam 59 88 Puasa sya'ban 89 yunus+18 90 al isra ayat 7 91 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 92 Manusia 93 Hati 94 ali imran ayat ke 7 95 at tin ayat 4 96 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 97 Al Hujurat ayat 12 98 al maidah ayat 54 99 an nisa ayat 58 100 muslim

Hasil pencarian tentang ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu