Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al hujurat ayat 13 3 Bencana 4 luqman 5 ali imran 6 Sabar 7 ali imran 92 8 AL BAQARAH AYAT 195 9 Bintang 10 Surah+Saba+28 11 an-nur ayat 36 12 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 13 an nisa ayat 1 14 yunus ayat 72 15 AN NAHL AYAT 90 16 an nisa ayat 58 17 Al maidah ayat 6 18 ali imran 195 19 ali imran 97 20 al baqarah ayat 111 21 Thalut sungai 22 luqman 13 23 albaqarah ayat 30 24 tafsir at-tahrim ayat 3 25 Gempa 26 Meski kau inginkan 27 surah al kahfi ayat 1-2 28 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 29 Al maidah ayat 67 30 ali imran 26 31 Surat Al Kahfi ayat 66 32 Rezeki 33 Al Baqarah ayat 30 34 Agama 35 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 36 banjir 37 Saba 13 38 al mujadalah ayat 11 39 al-baqarah ayat 275 40 akhlak 41 ALI IMRAN 104 42 al baqarah ayat 16 43 an nur ayat 2 44 hadiah 45 ar rahman 46 yunus 101 47 ali imran 190 48 Syari’ah Charge Card 49 dunia adalah cobaan 50 takwa 51 an nisa ayat 29 52 ayat tentang penjualan 53 ali imran 159 54 ALI IMRAN 191 55 Al-Jaatsiyah ayat 13 56 ar rum ayat 21 57 an nahl ayat 125 58 Kematian 59 al baqarah ayat 2 60 haji 61 hr.muslim:3447 62 Ali Imran 133 63 Jihad 64 Matahari 65 ikhlas 66 al ikhlas 67 tafsir surat at-tahrim ayat 3 68 ayat kursi 69 an Nur ayat 22 70 iman 71 manusia 72 al maidah ayat 90 73 langit 74 al maidah ayat 8 75 Hadits ahmad+26216 76 ibrahim ayat 7 77 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 78 harta 79 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 80 al mumtahanah ayat 8 81 sejarah+islam 82 surat al jazalah ayat 7-8 83 Yunus 84 Surat+24+ayat+7 85 ibadah 86 Ibrahim 41 87 Hadits Muslim Nomor 4802 88 al imran 104 89 zina 90 Al imran 103 91 al baqarah ayat 275 92 an+nur+ayat+33 93 surat Al-Insyirah 94 al imran 173 95 Al qasas ayat 26 96 yunus 57 97 Yunus 40 98 al hajj ayat 54 99 an naba ayat 37 100 surat Ibrahim/14:7

Hasil pencarian tentang ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu