Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 An Nisa ayat 59 3 dalil+kitab+injil 4 berfikir kritis 5 Surat fatir ayat 3 6 dalil+kitab+zabur 7 hari kiamat 8 Cari t Opik dmn 9 hutang 10 minyak bumi 11 Bekerja 12 sabar 13 surat an nas 14 Ali+imran+ayat+134 15 Keuntungan+jual+beli 16 muslim 151 17 surat ibrahim 18 ilmu 19 al-baqarah ayat 216 20 Obat 21 al isra ayat 32 22 ali imran 159 23 lalat 24 Asmaul husna 25 Injil 26 Niat 27 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 28 hijrah 29 qs yusuf 30 pendidikan 31 hadist+al-hujurat+ayat+12 32 Wanita 33 Nuh+ayat+12 34 Al imran 35 musibah 36 Sedekah 37 dalil+naqli+kitab+zabur 38 Seratus 39 dalil+naqli+kitab+injil 40 maryam 41 al ikhlas 42 Harta 43 ali imran 110 44 at taubah ayat 105 45 SURAT HUD 46 ali imran 31 47 Yunus 57 48 surat ali imran ayat 159 49 Aisha menyusukan salim 50 Jinn 51 ibrahim 52 ayat kursi 53 al imran 130 54 Berobat dengan yang halal 55 Nuh+ayat+11 56 hadist tentang hari akhir 57 Surah Al Isra Ayat 55 58 an nisa ayat 9 59 an nisa ayat 29 60 Maryam 56  61 surat 3 ayat 5 62 Memaafkan 63 Jual beli yang dilarang 64 al maidah ayat 1 65 Al luqman 66 Hadis+at+taubah+ayat+105 67 Wanita keji 68 shalat 69 hari akhir 70 hadis tentang manusia 71 berkembang 72 Ar Rahman 73 Melihat 74 LUQMAN 75 rasul rasul 76 putus amal 77 Al-Baqarah ayat 201 78 Hadis berfikir kritis 79 ibrahim+26 80 menuntut ilmu 81 jenazah 82 QS+An-Nisa+ayat+29 83 maryam 30 84 maryam 29 85 Hadits yang berkaitan dengan Q.s Ali Imran ayat 159 86 riba 87 batu hitam 88 al isra' ayat 26 89 al maidah ayat 48 90 al fatihah ayat 4 91 HR Muslim 92 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 93 al mu'minun ayat 5-7 94 al anfal ayat 33 95 iman 96 yang belajar al quran dan mengamalkannya 97 Cari nadzwa 98 cepat 99 adil 100 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67

Hasil pencarian tentang ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu