Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Riba 3 Ayat+tentang+wadi'ah 4 menuntut ilmu 5 Sabar 6 Ali imran 7 akhlak 8 Etika murid kepada guru 9 al-anbiya+ayat+30 10 Ilmu 11 Sholat 12 shalat 13 sedekah 14 al maidah ayat 3 15 muhammad 10 16 ali imran 159 17 al ikhlas 18 akal 19 zakat 20 luqman 13 21 al jaatsiyah ayat 13 22 jual beli 23 ali imran 190 24 an-nisa ayat 19 25 Pohon 26 Dosa 27 al+anam+ayat+1 28 saba 19 29 amanat 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 haji 32 at taubah ayat 71 33 ali imran 103 34 an nisa ayat 59 35 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 36 at tahrim ayat 6 37 al maidah ayat 2 38 al baqarah ayat 282 39 kikir 40 ali imran 97 41 al ahzab ayat 21 42 Hud ayat 61 43 muslim, bab pakaian (2125) 44 Masjid 45 al mujadilah ayat 11 46 ali imran 130 47 Al imran 48 Cahaya 49 luqman 50 surat ali imran ayat 159 51 lebih dari 52 Ibrahim+ayat+34 53 al baqarah ayat 21 54 Rendah diri 55 surat quraisy 56 Marah 57 Takwa 58 an nur ayat 2 59 Agama 60 At taubah ayat 36 61 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 62 al mujadalah ayat 11 63 hak milik 64 yunus 41 65 al- Baqarah ayat 195 66 ali Imran 64 67 an nahl ayat 125 68 Tentang bersi 69 al hujurat ayat 13 70 Al-an'am ayat 165 71 Ibrahim 7 72 nenek moyang 73 Mengurus 74 surah hud ayat 61 75 yunus 10 76 jihad 77 nafas 78 surat an nahl ayat 11 79 al-ikhlas 80 taubat 81 Surah al baqarah ayat 30 82 AL ISRA AYAT 23 83 ali+imran+31 84 Keutamaan mengajar ilmu 85 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 86 an nisa ayat 9 87 Unta 88 tafsir ibnu katsir 89 Minyak wangi 90 at-talaq ayat 6 91 al-Baqarah ayat 223 92 Surah al fattir ayat 39 93 Injil 94 an nisa ayat 58 95 sama dengan 96 ali+imran+32 97 HR.at-Tarmidzi, no.2305 dan Ahmad, 2/310) 98 Shalat pagi 99 nikah 100 al+hijr+ayat+17

Hasil pencarian tentang ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu