Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Al+hijr+ayat+47 5 hujan 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Almaidah ayat 48 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Ayat yang ada arti al quranyya 10 surat thaha ayat 180 11 Al-Baqarah ayat 168 12 huud+40 13 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 14 Hadits Abu Daud Nomor 4432 15 ali+imran+159 16 an-nur+ayat+36 17 Aman 18 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-insyirah ayat 5 21 al-maidah ayat 3 22 laut 23 ali imran 24 ali imran ayat 185 25 ali imran 64 26 AL HUJURAT AYAT 11 27 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 28 Al ikhlas 29 Al+hijr+ayat+48 30 al hijr ayat 9 31 al fatiha ayat 1 32 al bayyinah ayat 8 33 Ayat 43 34 surat al baqarah ayat 11 35 Ar-Rahman ayat 19 36 al maidah ayat 3 37 QS.Al imran ayat 79 38 al-maidah ayat 48 39 Ali Imran 159 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 al isra ayat 26 42 saba 15 43 Tafsir kepuasan kerja 44 AL MAIDAH AYAT 2 45 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 46 dunia 47 al baqarah ayat 219 48 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 49 surat Al furqan ayat 20 50 akhlak 51 Al-Baqarah · Ayat 286 52 yusuf 53 awan 54 orang tua 55 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 56 surat Al furqan ayat 9 57 hewan 58 an-nisa ayat 36 59 Al Baqarah ayat 30 60 Tadabbur asy syuara ayat 174 61 al ghasiyah ayat 17-20 62 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 63 surah Ar-Ra’du ayat 11 64 Ibnu Katsir 65 ibrahim ayat 33 66 al a'raf ayat 31 67 ali+imran+,135 68 Zakat fitrah 69 Hadits Abu Daud No. 1241 70 Ayat 216 71 ar rum ayat 21 72 besi 73 kabut 74 Al Imran ayat 7 75 SURAT LUKMAN 76 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 77 an nisa ayat 59 78 an nisa ayat 36 79 Palestina 80 Nabi Yahya 81 malaikat taat kepada Allah 82 al ahzab ayat 70 83 huud+42 84 Surat Al-Baqarah Ayat 286 85 Faedah hadits At tarmizi no 2292 86 al fatihah ayat 1 87 Surat yasin 88 surat al-araf 31 89 Surat+Al-Baqarah 90 al baqarah ayat 124 91 Surat Al-Baqarah ayat 10 92 AL BAQARAH AYAT 43 93 sedekah 94 al anfal ayat 17 95 al+fatihah+ayat+2 96 ayat tentang hukum pada juz 20 97 Cobaan 98 Surat al maidah ayat 48 99 huud+39 100 nabi yusuf

Hasil pencarian tentang menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah membebani ahli ilmu dengan beban yang tidak dipikul oleh orang-orang...seperti dzikr, shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, di mana jika yang melakukannya bukan ahli ilmu...Adapun ahli ilmu, di samping mengerjakan ibadah tersebut, mereka dituntut untuk mengajarkan manusia dan...diberi taufik dan menunjukkan kebahagiaannya, yakni perhatiannya tertuju kepada sikap sungguh-sungguh menuntut...ilmu, mengajarkan ilmu serta mengetahui bahwa mereka diamanahi untuk menjaga agama Allah, memiliki rasa
>-deskripsi"> Mereka tidak mau mengorbankan milik mereka sedikit pun, tetapi mereka menuntut...mereka pada pos-pos kebaikan, demikian pula memberikan bantuan kepada orang lain dengan kedudukan dan ilmu
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
hak orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (tidak seimbang antara hak dan kewajiban) atau selalu menuntut
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut
Kendatipun demikian, yakinlah, jika kalian memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan
Siapa yang melakukan demikian) yakni yang telah disebutkan tadi (demi menuntut) mencari (keridaan Allah
Jangan dengarkan ocehan mereka yang menuntut agar al-Qur'ân itu diganti dengan mukjizat dalam bentuk
selama-lamanya atau lebih dari empat bulan, maka ditetapkan masa empat bulan baginya apabila istrinya menuntut
karena itu, berimanlah dan bersyukurlah kepada Pencipta hujan itu(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan fakta ilmu...Hikmah lain yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa kehendak Allah Swt. menuntut tersimpannya sejumlah
mendapat seorang penolong pun, dalam hal ini dari siksaan Kami) yaitu seorang penolong dan pengikut yang menuntut
Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut
Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya...Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.
maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut
-deskripsi"> Di samping mereka menjauhi kebenaran, mereka juga menuntut tuntutan-tuntutan