Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 al ikhlas 4 AL HAJJ AYAT 7 5 Ali imran 159 6 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 7 niat 8 Al+imran+191 9 An nasr ayat 2 10 Luqman ayat 14 11 Menuntut ilmu 12 makan 13 yusuf 14 Al-luqman+ayat+13-17 15 al quran 16 ayat kursi 17 sholat 18 kami 19 An nisa ayat 58 20 yusuf 87 21 Maryam 22 Al baqarah ayat 2 23 Al-Hujurat Ayat 13 24 obat 25 kiamat 26 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 27 Ibrahim 28 ali imran 130 29 Surah Al Maidah Ayat 90 30 dalil+kitab+zabur 31 akal 32 al+luqman+9 33 dosa 34 al-maidah ayat 3 35 dalil+kitab+injil 36 Perangilah 37 Muhammad 19 38 al+luqman+8 39 yunus 40 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 41 jual beli 42 Surga 43 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 44 Al+waqi'ah+ayat+68 45 Nikah 46 9 surat al-hadid ayat 3 47 ilmu 48 Ar+rum+ayat+31 49 al+hujurat+ayat+12 50 menutup mulut 51 Surat Al kahfi 52 Al-Baqarah Ayat 282 53 Latin dan arab 54 zabur 55 al maidah ayat 90 56 Alam 57 ar rum ayat 21 58 sabar 59 al mulk ayat 30 60 al-baqarah ayat 275 61 al maidah ayat 44 62 petunjuk 63 Solawat nabi 64 al+maidah+ayat+9 65 ali imron ayat 130 66 Pahala baca quran 67 Zikir 68 al imran 69 Hukum tajwid 70 surah Al-Baqarah ayat 155 71 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 72 ali imran ayat 159 73 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 74 An nisa ayat 141 75 Al Baqarah ayat 30 76 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 77 Sakit 78 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 79 rukun iman 80 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 81 Hadits kitab taurat 82 Surat al ankabut ayat 52 83 ali imran 18 84 Al+Baqarah+ayat+287 85 al-A’raaf:157 86 ali imran 180 87 dalil+kitab+al quran 88 as syuro ayat 38 89 al baqarah ayat 155 90 al alaq ayat 1-5 91 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 92 Ali imran ayat 7 93 Asy syura ayat 11 94 Musa mariam isa 95 ibrahim 7 96 Al hijr 97 Berbuat kebaikan dan etos kerja 98 ali imran 190 99 Larangan bersifat lemah 100 yunus 61

Hasil pencarian tentang menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.