Paling Sering Dicari

1 Perempuan 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 3 4 luqman 14 5 jual beli 6 Yunus 41 7 Ali imran 190 8 Al Baqarah ayat 55 9 al maidah ayat 6 10 al ikhlas 11 Ali imran 103 12 al maidah ayat 2 13 at tahrim ayat 6 14 Kata umat 15 Luqman 13 16 ali imran 110 17 ali imran 159 18 Katak 19 shalat 20 Yasin ayat 38 21 yunus 40 22 ali imran 19 23 al imran 24 jizyah 25 al baqarah ayat 275 26 ikhlas 27 Ali Imran 130 28 An nur ayat 2 29 al-Maidah ayat 2 30 Yunus 25 31 ali imran 97 32 haji 33 Contoh hadis qouliyah 34 an-nur ayat 31 35 Ali imran 104 36 An nisa ayat 1 37 menuntut ilmu 38 ali imran ayat 125 39 Ali imran 134 40 Al maidah ayat 133 41 Ar rum ayat 21 42 Tiga sifat orang mukmin yang dicintai alloh hadi 43 thaha ayat 132 VIDOE 44 segala sesuatu 45 Al maidah ayat 101 46 Al Muzzammil ayat 20 47 Ilmu 48 an nur ayat 31 49 Al hujurat ayat 10 50 nikah 51 Astaghfirullah sepuluh kali 52 HR Ahmad 3/224, dan Abu Daud : 4878, shahih 53 Al baqarah ayat 3 54 At Taubah ayat 60 55 Al hujurat ayat 12 56 Al hadid ayat 22 57 al baqarah ayat 2 58 Al mulk ayat 2 59 Al hijr 60 Surat Ali Imron ayat 31 61 ali imran 191 62 Al maidah ayat 48 63 Surat al ahzab ayat 21 64 Ali imran 73 65 Al maidah ayat 32 66 an nisa ayat 59 67 Al Imran ayat 190 68 bidadari 69 Dusta 70 Surat an Nisa ayat 171sampek 180 71 Al maidah ayat 67 72 istri 73 al maidah ayat 8 74 Gambar di atas kain 75 Menutup AURAT 76 al baqarah ayat 30 77 Ali Imran ayat 104 78 Bunuh 79 At Taubah ayat 103 80 ali imran 185 81 tafsir surat al-fatihah 82 hutang 83 yasin ayat 39 84 Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan 85 Al Baqarah ayat 185 86 Ali Imran ayat 19 87 Maryam 88 Hadits QS.At-Takatsur ayat 2 89 Subhanallah 10x Alhamdulillah 10x Allahu Akbar 10x Astaghfirullah 10x 90 zakat 91 surat asy syams ayat 8-10 92 ayat kursi 93 luqman ayat 14 94 Malaikat dardail 95 al baqarah ayat 43 96 Al Baqarah ayat 184 97 hadist sholat tarawih 98 ali imran 85 99 Kisah suroh luqman 100 Albaqoroh ayat 135

Hasil pencarian tentang menuntut ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Rahman Al Qusyairi] ia berkata: "Nabi Daud 'alaihissalam pernah berkata: 'Katakanlah kepada para pecinta ilmu...agar ia membuat sebuah tongkat dan sepasang sandal dari besi, kemudian ia menuntut ilmu hingga tongkat
Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut...ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim....Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan
ia berkata; aku mendengar [Abu Usamah] berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang tekun dalam menuntut...ilmu selain Abdullah Ibnul Mubarak, ia pernah pergi ke Syamat, Mesir, Yaman dan Hijaz."
Saya menjawab, "Saya datang untuk menuntut ilmu."...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut...ilmu, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap untuk menaunginya karena ia ridla terhadap apa yang
bin Abdur Rahman] ia berkata; "Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam bersabda; 'Tidaklah seseorang menuntut...ilmu ini dan ia tidak menghendaki kecuali dunia, melainkan Allah mengharamkan aroma surga baginya".
aku lalu menjawab; "Aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya."...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut...ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridla dengan
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
Syakhbarah] dari [Syakhbarah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menuntut...ilmu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu"....Qatadah dan tidak hanya seorang ahli ilmu membicarakannya.'
dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menuntut...ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau untuk menarik perhatian
Malik] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa keluar dalam rangka menuntut...ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali."
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut...ilmu.
' Aku menjawab, 'Aku ingin menuntut ilmu'....Ia berkata, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pemburu ilmu, sebagai tanda keridhaan
saya menjawab, "Untuk menuntut ilmu."...Sungguh, telah datang suatu hadits kepadaku bahwa para Malaikat akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu
Yasar] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menuntut...ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada
bapaknya] dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menuntut...ilmu untuk mendebat para ulama, atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk mengalihkan pandangan
berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut...ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga....Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu....adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu
kakinya kemudian bersabda: "Sesungguhnya sepeninggalku nanti akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut...ilmu, maka sambutlah mereka, ucapkan salam kepada mereka dan ajarilah mereka."
Shalih] dari [Abu Hurairah] secara periwayatan; "Hampir saja orang-orang mengencangkan untanya untuk menuntut...ilmu, mereka tidak mendapatkan seorang alim yang lebih berilmu dari alim Madinah."
para wali orang yang terbunuh berhak memilih, jika mereka berkehendak, maka mereka (berhak) membunuh (menuntut...Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Thawus, Atha' dan tidak hanya satu ahli ilmu berkata
Dan barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga.
dari [Ibnu Umar] dan ['Aisyah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menuntut...hak, hendaklah ia menuntut dengan cara terhormat, baik ia menunaikannya atau pun tidak."
Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah membebani ahli ilmu dengan beban yang tidak dipikul oleh orang-orang...seperti dzikr, shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, di mana jika yang melakukannya bukan ahli ilmu...Adapun ahli ilmu, di samping mengerjakan ibadah tersebut, mereka dituntut untuk mengajarkan manusia dan...diberi taufik dan menunjukkan kebahagiaannya, yakni perhatiannya tertuju kepada sikap sungguh-sungguh menuntut...ilmu, mengajarkan ilmu serta mengetahui bahwa mereka diamanahi untuk menjaga agama Allah, memiliki rasa
jawabku; "Dari penduduk Kufah, aku datang untuk menuntut kebaikan (ilmu) dan mencarinya."
] dari [Ibnu Abbas] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan sumpah atas orang yang menuntut...bahwa menghadirkan bukti itu wajib atas orang tertuduh dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Lalu saya mendatangi beliau menuntut anak unta itu, beliau bersabda: " Baiklah aku tidak akan membayarnya...lalu beliau membayarku dengan pembayaran yang terbaik, kemudian datanglah kepada beliau seorang badui menuntut