Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 cinta 6 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 7 al ikhlas 8 Ar Rahman 9 Mencuri 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 al hujurat ayat 13 12 amanat 13 al ahzab ayat 21 14 ikhlas 15 Bintang 16 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 17 al imran 31 18 Ali Imran 19 ridha 20 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 21 rezeki 22 Surat+At+Takatsur+ayat+1 23 surah an najmu ayat 3-4 24 Surat+At+Takatsur+ayat+2 25 Surat Al Baqarah ayat 267 26 Surat-ad-dahr-ayat-23 27 q.s yunus 105 28 Ali imran 104 29 kafir 30 Ilmu 31 Sihir 32 Kekerasan 33 berusaha 34 at-taubah+ayat 3 35 yunus 57 36 Penciptaan Manusia 37 an+nur+ayat+59 38 al imron ayat 103 39 tolong menolong 40 malu 41 ali imran 31 42 al maidah ayat 8 43 Ayat-ayat aspek budaya 44 Tanah 45 al maidah ayat 2 46 Tidur 47 Yusuf 40 48 Surat+At+Takatsur+ayat+3 49 Al-Baqarah ayat 247 50 Rahmat 51 al maidah ayat 90 52 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 53 ali imran 159 54 niat 55 zina 56 Al-Hujurat ayat 11 57 Gempa 58 Belajar 59 hutang 60 hadits abu daud 61 Surat+Al+An+am+152 62 al isra ayat 55 63 surat yunus ayat 57 64 al a'raf ayat 172 65 al alaq ayat 1-5 66 al-baqarah ayat 188 67 Neraka 68 penciptaan manusia dan jin 69 Akal 70 PEREMPUAN 71 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 72 al maidah ayat 6 73 perdagangan dilaut 74 al baqarah ayat 168 75 Q.S. Yūnus/10: 40-41 76 al an am ayat 99 77 Surat Al Baqarah ayat 275 78 surah ibrahim 79 ibrahim ayat 7 80 surat+al+baqarah+ayat+275 81 tumbuhan 82 manusia 83 Cinta tanah air 84 al qalam ayat 4 85 An Nahl ayat 125 86 Surah+Al+Mulk+ayat+30 87 yusuf 111 88 ar rad ayat 11 89 YUNUS 90 al hijr 9 91 surat+yunus+ayat+58 92 al ahzab ayat 49 93 Surah alkahfi ayat 60 94 an+nur+ayat+60 95 Tanya 96 sholat 97 Mencintai 98 Quraisy 99 surat ibrahim ayat 27 100 Tafsir tentang lgbt

Hasil pencarian tentang menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.