Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Puasa syawal 7 palestina 8 Iman 9 niat 10 al maidah ayat 3 11 surat+Ali+'imran+180 12 Ibrahim 13 al-Baqarah ayat 143 14 An-nisa ayat 59 15 al baqarah ayat 256 16 kemenangan 17 adil 18 Asy-Syu’ara ayat 214 19 ibrahim+ayat+25 20 Sholat ied 21 ramadhan 22 Zakat fitrah 23 Haram 24 as-sajdah+ayat+7 25 Anak yatim 26 menuntut ilmu 27 Yunus+85 28 ali imran 112 29 al baqarah ayat 275 30 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 31 Bicara yang baik 32 Yunus+87 33 ali imran 103 34 ali imran 104 35 matahari 36 Penyakit hati 37 pamer ibadah 38 at taubah ayat 7 39 al jumuah ayat 10 40 Maryam 41 kebahagiaan 42 Israil 43 Al+ahzab+ayat+31 44 Talak 45 al maidah ayat 6 46 ali imran ayat 33 47 pembelaan qur-an pada hari kiamat 48 Baitul Maqdis 49 telah aku tinggalkan dua perkara 50 Akhir Ramadhan 51 makanan halal 52 ibrahim+ayat+27 53 IKHLAS 54 Surat al isra 55 ibrahim+ayat+26 56 Surat Al anbiyah 96 57 Kiblat 58 ar rahman 59 Shalat 60 ali imran 133 61 riba 62 Dalil Nabi Muhammad di al quran 63 ayat 178 64 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 65 Wahyu 66 al syuara ayat 80 67 surat al a'raf ayat 179 68 Perak 69 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 70 memberi makan orang puasa 71 Ar-rum ayat 21 72 Dikisahkan oleh Anas: Nabi (ﷺ) bersabda, "Dengarkan dan patuhi (pemimpinmu) bahkan jika seorang Etiopia yang kepalanya seperti kismis dijadikan ketua bagimu." 73 amin 74 Yusuf 85 75 al imran+190-191 76 ar-rad ayat 11 77 at tahrim ayat 6 78 Bakkah 79 Langit+tujuh+tingkat 80 Tugas manusia 81 Yunus ayat 44 82 surah al anfal muka surah 186 83 ibrahim 7 84 bumi 85 an najm ayat 39 86 muhammad ayat 7 87 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 88 Surat an nisa ayat 32 89 Masjidil aqsa 90 Keledai 91 Ali 'Imran Ayat 133 92 ali imran 161 93 Yunus 86 94 surah al maidah ayat 95 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 96 surat yunus ayat 65 97 kebaikan 98 al imran:54 99 mencari+rizki 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.