Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 ali imran 4 Al ikhlas 5 surat al-hadid ayat 57 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 Aman 14 al-baqarah ayat 168 15 an-nur+ayat+36 16 Urusan 17 al-maidah ayat 3 18 akhlak 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 laut 21 al-insyirah ayat 5 22 hewan 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 huud+40 25 Ibrahim ayat 7 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 dunia 28 AL+AHZAB+AYAT+70 29 orang tua 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 al ahzab ayat 70 32 QS.Al imran ayat 79 33 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 34 ikhlas 35 Surat al maidah ayat 48 36 al-maidah ayat 48 37 ali imran ayat 185 38 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 39 al bayyinah ayat 8 40 surat Al furqan ayat 20 41 ibrahim 32 42 surat al baqarah ayat 11 43 lukman+ayat+15 44 surat Al furqan ayat 9 45 Al+hijr+ayat+48 46 ali imran 64 47 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 48 ar rum ayat 21 49 Memohon ampun 50 Surga 51 menghindari perkelahian 52 Anjing 53 saba 15 54 petunjuk 55 kemuliaan 56 al baqarah ayat 261 57 mengharapkan pertemuan 58 Tafsir surat alkafirun 59 Surat annisa ayat 56 60 Al-Baqarah ayat 256 61 Ayat menuntut ilmu 62 Ayat 36 surat al isra 63 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 64 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 65 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 66 muhammad+ayat+23 67 an nisa ayat 9 68 al-baqarah ayat 43 69 ibrahim 9 70 golongan 71 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 72 Ibnu Katsir 73 an nisa ayat 1 74 al furqan ayat 67 75 Muslim 4971 76 surat an nisa azat 124 77 an-nisa+ayat+29 78 SURAT AL KAHFI AYAT 19 79 Muslim 80 Terhadap diri 81 wahai jiwa 82 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 83 AR RAHMAN 1 84 Kitab sunan ibnu majah 85 Al-Israa’ ayat 24 86 Sedikit sekali berterimakasih 87 al a'raf ayat 31 88 ali imran 190-191 89 zakat qardh 90 Keras hati 91 Ibrahim ayat 3 92 ali+imran+188 93 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 94 kalimat allah isa 95 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 96 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 97 ayat twntang ahklak 98 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 99 Al-Nur ayat 51-54 100 pendidikan

Hasil pencarian tentang al+imran+15

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا


15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Muhammad: 15), dan firman Allah Ta’ala, “Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi...Al Kahfi: 29)

hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al...Qashash ayat 15.
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.