Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Riba 5 al hujurat ayat 13 6 Ilmu 7 Ali imran 8 zakat 9 sabar 10 ibrahim 8 11 al ikhlas 12 ali imran 19 13 Surat+An+n 14 dalil+kitab+injil 15 ibrahim 24 16 ali imran ayat 190 17 yunus 18 ibrahim ayat 8 19 Keutamaan orang yg mengajar 20 Ali imran 110 21 sholat 22 Akhlak 23 ali imran 159 24 islam 25 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 26 iman 27 jual beli 28 an nisa ayat 1 29 al imran 30 At taubah ayat 24 31 ali imran 104 32 an+nahl+ayat+4+tafsir 33 Ali+imran+ayat+191 34 upah 35 Ibrahim 7 36 al alaq ayat 1 - 2 37 tolong menolong 38 al ahzab ayat 21 39 Firman Allah memberikan kelengkapan 40 Menghitung nikmat allah 41 ali imran aat 191 42 pertengkaran 43 al rahman 5 44 al alaq ayat 1 45 ibrahim+26 46 Zina 47 surat nuuh ayat 60 48 ibrahim+27 49 ali imran 102 50 al hijr 9 51 surat+nuh+ayat+11 52 Anak 53 an nisa ayat 29 54 al+alaq+ayat+5 55 al maidah ayat 2 56 Hijr 19 57 allah 58 Surah Maryam 59 Pemimpin 60 al+a'raf+ayat+176 61 surat saba ayat 3 62 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 63 saba' ayat 46 64 riak takbur 65 ibrahim ayat 7 66 al hijr 22 67 tumbuhan 68 Pasar uang halal atau haram 69 Surat Al-A’raf Ayat 10 70 nikah 71 Penyakit 72 talak 73 marah 74 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 75 ibrahim+25 76 tauhid 77 al hijr 99 78 sedekah 79 Surat at taubah 80 al baqarah ayat 43 81 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 82 An nahl ayat 72 83 dalil+kitab+zabur 84 al baqarah ayat 282 85 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 86 asmaul husna 87 al-Ahzab ayat:12 88 Ilmu & kelengkapan 89 Al baqarah ayat 261 90 sungguh aku marah 91 ali imran 54 92 Mukjizat nyanyian nabi Daud 93 hud ayat 6 94 al-hijr 95 ali imran 130 96 surah+haj+ayat+14 97 sihir 98 yusuf+111 99 al+hijr+ayat+26 100 Surat an nisa

Hasil pencarian tentang islam

Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
niscaya kalian akan kikir dan keluarlah) karena kekikiran kalian (kedengkian kalian) terhadap agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu...ketika ia dicela karena masuk Islam.
Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam.