Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ibrahim 42 3 Ali Imran ayat 159 4 jihad 5 An nisa ayat 58 6 ilmu 7 ali imran 67 8 ali imran 9 nikah 10 iman 11 zina 12 al baqarah ayat 151 13 al baqarah ayat 111 14 Akhlak 15 al maidah ayat 2 16 riba 17 al hujurat ayat 13 18 At taubah ayat 36 19 Ali+imran+97 20 Perang 21 Sedekah 22 aurat 23 QS. Ali Imran (3): 67 24 waktu 25 zakat 26 al maidah ayat 1 27 Al maidah ayat 8 28 Pasar modal 29 penyakit 30 Ali+Imran+190 31 luqman 34 32 gunung 33 al ikhlas 34 al ahzab ayat 21 35 ali imran 191 36 Kandungan 37 ali imran ayat 67 38 benda kecil 39 Ali Imran 197 40 puasa 41 yusuf 108 42 Hutang 43 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 44 kejadian manusia 45 jual beli dan riba 46 Makhluk kecil 47 q.s An- nisaa ayat 59 48 Lingkungan pendidikan Islam 49 Rukun Maqam 50 Utang 51 Katakanlah 52 ibrahim ayat 7 53 Kafir 54 Menuntut ilmu 55 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 56 anggota badan tanggu 57 shalat 58 khalifah 59 Al imran 60 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 61 matahari 62 Al MUJADALAH AYAT 11 63 kurma 64 Al-A’raf+ayat+129 65 al baqarah ayat 83 66 Al bayyinah ayat 5 67 Jual beli 68 Luqman 11 69 An Nisa ayat 125 70 luqman 71 yusuf 72 AN-NUR ayat 37 73 sholat 74 ali imran 97 75 al hijr 41 76 An-Nisa+ayat+8+ 77 al mujadilah ayat 11 78 an-nahl ayat 125 79 al+isra+ayat+23 80 HR.muslim 391 81 Al jaatsiyah ayat 13 82 Musnad Ahmad 5364 83 kutu 84 Penglihatan 85 BUANG HAJAT 86 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 87 Besi 88 Maryam 89 tumbuhan 90 nyamuk 91 Anda nisa 32 92 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 93 al baqarah ayat 283 94 al isra ayat 23 95 an+nisa+ayat+59 96 Al Qasas ayat 77 97 Al-A’raf ayat 55 98 Sabar 99 Hadis pasar modal 100 Percaya diri

Hasil pencarian tentang Hujan

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 58
Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami hujani mereka dengan hujan) batu sebagai alat untuk membinasakan mereka (maka amat jeleklah...hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu) sejelek-jelek hujan adalah hujan yang
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka....Dan hujan ini--yang merupakan bentuk penghancuran terdahsyat--adalah hujan terburuk yang menimpa orang-orang
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya...hujan (dan menyebarkan rahmat-Nya) maksudnya, menyebarkan hujan yang diturunkan-Nya.
(Dan Kami turunkan hujan atas mereka) berupa batu dari sijjil, maka binasalah mereka (maka amat buruklah...) seburuk-buruk (hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu) yaitu hujan azab
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan..., "Kami di beri hujan oleh bintang anu".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 173
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah
(Dan demi awan yang mengandung) awan yang membawa air (hujan) yakni beban berupa air hujan, berkedudukan
(Dan Kami turunkan kepada mereka hujan) yakni hujan batu dari neraka Sijjiil kemudian membinasakan mereka
Lalu Kami menurunkan hujan siksaan dan bencana....Sungguh merupakan hujan yang buruk dan menghancurkan siapa saja yang tidak mengindahkan peringatan akan
(Niscaya Dia akan mengirimkan hujan) pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu...lama tidak ada hujan (kepada kalian dengan lebat) dengan deras.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 11
Demi langit yang mengandung hujan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 2
dan awan yang mengandung hujan,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 11
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 265
untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan...Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).
(Dan sesungguhnya) sungguh (sebelum hujan diturunkan kepada mereka) lafal min qablihi yang kedua ini...makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus asa) putus harapan akan turunnya hujan
Kami meniupkan angin untuk membawa hujan dan bibit-bibit tanaman....Dari air hujan itu Kami menyirami kalian. Itu semua tunduk di bawah kehendak Kami....yang ada di dalam awan, merupakan komponen utama air hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya...Itu semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan....Selain itu, ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari siklus perputaran air.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 57
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan);...apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan...di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 40
sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan...yang sejelek-jeleknya (hujan batu).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan...air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
Kami menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman....Dengan hujan itu, tanah yang tadinya kering dan mati menjadi hidup.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
(Apakah kamu tiada melihat) tidak mengetahui (bahwasanya Allah menurunkan air dari langit) yakni hujan...benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan...itu (lagi Maha Waspada) terhadap apa yang ada dalam hati mereka, di kala hujan datang terlambat.
yang memperlihatkan kilat kepada kalian yang membuat kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan...Atau sebaliknya, kilat yang membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian...Dialah pula yang membentuk gumpalan awan yang penuh dengan air hujan.
Padahal mereka sungguh dalam keadaan putus asa dan bingung sebelum turunnya hujan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan...Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
setelah itu akan datang) yaitu sesudah tujuh tahun musim paceklik itu (tahun yang padanya manusia diberi hujan...) yakni hujan yang cukup (dan di masa itu mereka memeras anggur.") dapat memeras anggur dan buah-buahan
sedang musafir disebabkan suara halilintar (dan harapan) bagi orang yang bermukim terhadap turunnya hujan...(dan Dia mengadakan) menciptakan (awan yang tebal) karena mengandung air hujan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan...dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan