Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 pengampun 3 Surah Al Baqarah ayat 144 4 az+zumar+ayat+62 5 Sholat 6 daun 7 Ali+imran+96 8 Surat Shad ayat 24 9 ali imran 10 tafsir surah albaqarah ayat 4 11 Surah Al Baqarah ayat 170 12 haji umrah 13 Al maidah ayat 2 14 ali imran 134 15 Ali Imran ayat 13 16 takdir 17 Haji dan umroh 18 al-ikhlas 19 Al Baqarah ayat 275 20 asmaul husna 21 Tafsir+ Abdullah bin Abbas, Al+Maida+ayat+48 22 bumi 23 ali imran ayat 7 24 Surat Al Baqarah ayat 187 25 Rezeki 26 surah al alaq ayat 1-5 27 Surat Annisa ayat 59 28 Annisa ayat 18 29 al maidah ayat 6 30 haji 31 Yusuf 53 32 Menjaga lisan 33 Ali imran 31 34 al-hujarat ayat 13 35 an nisa ayat 29 36 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 37 ar rum ayat 21 38 ali imran 159 39 al imran 130 40 sabar 41 tauhid rububiyyah 42 at taubah ayat 105 43 Jadi tulisan bahasa Indonesia 44 cinta 45 Sedekah 46 Ali Imran ayat 134 47 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 48 al baqarah ayat 43 49 surat at tahrim ayat 6 50 al baqarah ayat 213 51 ali+imran+ayat+159 52 al baqoroh ayat 276 279 53 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 54 Ayat shafa dan marwah 55 surat hud ayat 91 56 latin surat al imran yt 97 57 al+maidah+ayat+3 58 an nisa ayat 58 59 Harta 60 Al Mujadalah ayat 11 61 al imran 62 Niat ibadah 63 Sumpah 64 al alaq ayat 1-5 65 Al Baqarah ayat 61 66 riba 67 bersyukur 68 sinar 69 Niat 70 Kekurangan dan kelebihan manusia 71 al hujurat ayat 13 72 Ali imran 96 73 maksiat 74 Ahmad 75 ridha 76 Surat Ali 'Imran Ayat 134 77 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 78 al baqoroh ayat 168 79 Ibrahim 80 al-isra' ayat 36 81 al maidah ayat 1 82 harum 83 al-imran ayat 135 84 neraka 85 yusuf ayat 111 86 bershalawat 87 jihad 88 an nahl ayat 90 89 An-nisa ayat 10 90 an nasr 1 91 Ibrahim 7 92 Tertawa 93 ali imran 19 94 al mujadalah ayat 11 95 surga 96 luqman 97 matahari 98 Tersenyum 99 malaikat 100 al-maidah ayat 6

Hasil pencarian tentang Hujan

terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 58
Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami hujani mereka dengan hujan) batu sebagai alat untuk membinasakan mereka (maka amat jeleklah...hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu) sejelek-jelek hujan adalah hujan yang
Allah menurunkan hujan batu dari langit kepada kaum yang ganjil ini. Mereka pun akhirnya binasa....Hujan batu itu demikian deras menimpa mereka....Dan hujan ini--yang merupakan bentuk penghancuran terdahsyat--adalah hujan terburuk yang menimpa orang-orang
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya...hujan (dan menyebarkan rahmat-Nya) maksudnya, menyebarkan hujan yang diturunkan-Nya.
(Dan Kami turunkan hujan atas mereka) berupa batu dari sijjil, maka binasalah mereka (maka amat buruklah...) seburuk-buruk (hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu) yaitu hujan azab
(Kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian) yaitu berupa air hujan; kalian membalasnya (dengan...mendustakan) rezeki yang diberikan Allah kepada kalian berupa air hujan itu karena kalian telah mengatakan..., "Kami di beri hujan oleh bintang anu".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 173
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah
(Dan demi awan yang mengandung) awan yang membawa air (hujan) yakni beban berupa air hujan, berkedudukan
(Dan Kami turunkan kepada mereka hujan) yakni hujan batu dari neraka Sijjiil kemudian membinasakan mereka
Lalu Kami menurunkan hujan siksaan dan bencana....Sungguh merupakan hujan yang buruk dan menghancurkan siapa saja yang tidak mengindahkan peringatan akan
(Niscaya Dia akan mengirimkan hujan) pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu...lama tidak ada hujan (kepada kalian dengan lebat) dengan deras.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 11
Demi langit yang mengandung hujan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 2
dan awan yang mengandung hujan,
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 11
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 265
untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan...Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).
(Dan sesungguhnya) sungguh (sebelum hujan diturunkan kepada mereka) lafal min qablihi yang kedua ini...makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus asa) putus harapan akan turunnya hujan
Kami meniupkan angin untuk membawa hujan dan bibit-bibit tanaman....Dari air hujan itu Kami menyirami kalian. Itu semua tunduk di bawah kehendak Kami....yang ada di dalam awan, merupakan komponen utama air hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya...Itu semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan....Selain itu, ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari siklus perputaran air.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 57
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan);...apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan...di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 40
sesungguhnya mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan...yang sejelek-jeleknya (hujan batu).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan...air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
Kami menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman....Dengan hujan itu, tanah yang tadinya kering dan mati menjadi hidup.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
(Apakah kamu tiada melihat) tidak mengetahui (bahwasanya Allah menurunkan air dari langit) yakni hujan...benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan...itu (lagi Maha Waspada) terhadap apa yang ada dalam hati mereka, di kala hujan datang terlambat.
yang memperlihatkan kilat kepada kalian yang membuat kalian takut melihatnya atau khawatir akan turun hujan...Atau sebaliknya, kilat yang membuat kalian justru sangat berharap akan turunnya hujan lebat yang kalian...Dialah pula yang membentuk gumpalan awan yang penuh dengan air hujan.
Padahal mereka sungguh dalam keadaan putus asa dan bingung sebelum turunnya hujan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan...Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
setelah itu akan datang) yaitu sesudah tujuh tahun musim paceklik itu (tahun yang padanya manusia diberi hujan...) yakni hujan yang cukup (dan di masa itu mereka memeras anggur.") dapat memeras anggur dan buah-buahan
sedang musafir disebabkan suara halilintar (dan harapan) bagi orang yang bermukim terhadap turunnya hujan...(dan Dia mengadakan) menciptakan (awan yang tebal) karena mengandung air hujan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan...dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan