Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 al imran 11 Tafsir ayat 22 12 yunus 13 ar rahman 14 zakat 15 Dalil+tentang+kreatif 16 waris 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 19 luqman+ayat+14 20 Ali imran 104 21 Riba 22 petunjuk 23 Tajwid+surat+al+anbiya 24 Surat nuh 25 Takwa 26 AL MAIDAH AYAT 3 27 Surat Lukman ayat 32 28 hadits shalat 29 ali imran 30 Tauhid 31 wanita 32 shaad 33 ikhlas 34 ali imran 185 35 Ayat 1 36 Ibrahim 7 37 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 38 Surat albakoroh 20_28 39 ali imran 97 40 shalat 41 Ali imran 103 42 ali imran 190 43 al-quran 44 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 45 ibadah 46 Surat Al baqarah ayat 284 47 al+maidah+ayat+122 48 al maidah ayat 2 49 Kisah kaum sodo 50 al ikhlas 51 al+maidah+ayat+3 52 surat muhammad ayat 15 53 surga 54 unta 55 Al hijr 94 56 an nisa ayat 58 57 AL MAIDAH AYAT 76 58 al+anbiya+ayat+90 59 al hujurat ayat 12 60 Surat al isra 61 Luqman 62 Jihad 63 al+anbiya+ayat 90 64 Unsur surat Ibrahim ayat 18 65 al hajj ayat 78 66 al baqarah ayat 163 67 Al-Hajj+ayat+41 68 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 69 Al+hujurat+ayat+56 70 Muslim 71 Hadis hutang piutang 72 ayat Quran tentang sejarah 73 waktu 74 al-baqarah ayat 275 75 katak 76 ali+imran+146 77 tajwid+al+a-raf+ayat+34 78 Pendusta 79 ular 80 musibah 81 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 82 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 83 Haji 84 Al mulk ayat 2 85 Al ahzab ayat 21 86 Surat+al+al+isra+ayat+36 87 an nisa ayat 59 88 Surah Al hujurat ayat 6 89 Al insyirah ayat 5 90 muhammad 35 91 yunus 107 92 Ali Imran 134 93 Ilmu 94 Hadith ibnu majah 1173 95 Al Qashas ayat 77 96 al-maidah ayat 106 97 yunus 18 98 Muslim 3084 99 hadis riwayat muslim no. 2996 100 Al luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang iblis

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 95
dan bala tentara iblis semuanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba (iblis...menggoda mereka, maka niscaya mereka akan mengikutinya (lalu mereka mengikutinya) maka benarlah dugaan iblis...itu atau nyata benarlah apa yang diduga oleh iblis itu (kecuali) tetapi (sebagian dari orang-orang yang...beriman) yang benar-benar beriman, tidak mau mengikuti iblis.
Tidak ada alasan yang membenarkan untuk tunduk kepada Iblis, musuh leluhur mereka, karena Iblis adalah...Bagaimana kalian menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai penolong selain Allah, setelah kalian mengerti...bahwa Iblis itu adalah musuh kalian.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 14
Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 82
Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
(Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 31
kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 79
Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 74
kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 36
Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan
sebagai tanda penghormatan kepadanya, bukan dengan cara meletakkan kening (maka sujudlah mereka kecuali iblis..., dia adalah segolongan dari jin) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa iblis itu adalah sejenis malaikat...Berdasarkan pengertian ini maka iblis adalah biang jin, ia mempunyai keturunan yang telah disebutkan...sebelumnya, sedangkan Malaikat tidak mempunyai keturunan (maka ia mendurhakai perintah Rabbnya) artinya, iblis...(Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang lalim) yakni iblis dan keturunannya
telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan Adam dengan Iblis...Mereka pun langsung bersujud kepadanya, kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepadanya....Dengan ingkar, Iblis berkata, "Bagaimana aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah,
(Berkata iblis, "Ya Rabbku!
(Iblis berkata, "Ya Rabbku!
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 32
Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 116
ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali iblis
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 76
Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
(Dan bala tentara iblis) yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan
(Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 20
Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya
(Dan Dia menciptakan jin) yakni bapak moyang jin, yaitu iblis (dari nyala api) yaitu nyala api yang tidak
(Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka) maksudnya iblis tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 16
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 50
ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis...Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
., dia adalah iblis yang menganjurkan manusia untuk menyembah dan taat kepada perintahnya (maka orang...itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikianlah) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada iblis
Iblis berhasil mewujudkan rayuannya pada diri mereka, sehingga mereka mengikuti jejak langkahnya.
Maksudnya sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan, (maka mereka pun sujud, kecuali Iblis...tak hendak sujud (dan menyombongkan diri) dengan mengatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam (dan Iblis
Maka mereka sujud kecuali iblis) dia adalah bapaknya jin, dia dahulu berteman dengan para Malaikat dan...tidak mau sujud kepada Nabi Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis
(Kecuali iblis) dia adalah biangnya jin yang dahulu hidup di antara para malaikat (ia enggan) menolak