Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 al maidah ayat 2 3 ali imran 159 4 riba 5 Keanekaragaman tumbuhan 6 Al+Hujurat+ayat+11-12 7 al hujurat ayat 13 8 niat 9 pemimpin 10 ali imran 103 11 Zakat 12 Tauhid 13 Al+hujurat+ayat+12 14 al maidah ayat 8 15 al maidah ayat 32 16 mengambil tanah qs 17 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 18 hujan 19 sedekah 20 al baqarah ayat 256 21 Kiamat 22 al-Maidah ayat 88 23 al hadid ayat 3 24 AL BAQARAH AYAT 275 25 alam semesta 26 Shalat 27 al baqarah ayat 30 28 Idris 29 ali+imran+104 30 QS. Ali Imran Ayat 64 31 iman 32 ali+imran+110 33 Ali imran 110 34 al maidah ayat 3 35 Hadits muslim no 97 36 surah+al-zumar+ayat+68 37 Al+hujurat+ayat+11 38 Haji 39 Menuntut ilmu 40 al ikhlas 41 al+hujurat+ayat+13 42 Tuliskan dalil ananiyah 43 al-baqarah ayat 153 44 al mumtahanah ayat 8 45 at taubah ayat 71 46 Akhlak 47 Ali Imran 18 48 Ali Imran 31 49 Tidaklah seorang pezina 50 Surat al maidah ayat 2 51 al+baqoroh+ayat+20 52 An Nisa ayat 29 53 al baqarah ayat 222 54 rukun iman 55 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 56 ayat alquran sembelih halal 57 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 58 ayat tentang syariat 59 surah al maidah ayat 3 60 an nisa ayat 11 61 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 62 Surat+al+Baqarah+ayat+245 63 aisyah 64 Ali+Imran+Ayat+191 65 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 66 Surat an Najm ayat 39-42 67 Al an'aam ayat 59 68 Bathin 69 al-baqarah ayat 221 70 al imran 71 al baqarah ayat 282 72 al maidah ayat 6 73 AL ISRA AYAT 33 74 jual beli 75 Surah al qashash ayat 47 76 surat an-nisa ayat 29 77 sholat 78 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 79 Adam 80 al isra ayat 32 81 Sapi 82 surat al- hujuraat ayat 13 83 al baqarah ayat 36 84 al baqarah ayat 10 85 7 ayat yang diulang 86 ali imran ayat 159 87 Al+imran+ ayat 145 88 Hijau 89 Sejengkal+tanah+QS 90 ar rahman 91 Albaqoroh+ayat+199 92 Ali imran 195 93 amal 94 rasul 95 An nur ayat 2 96 Surat an naik ayat 26 untuk melakukan sujud 97 saba 28 98 ali imran 14 99 “Orang yang kuat bukan yang banyak mengalahkan orang dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah yang mampu menahan dirinya di saat marah.” 100 Lawan kata taat

Hasil pencarian tentang Maryam

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.