Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 Al+hujurat+ayat+13 8 angin 9 tentang kurban 10 ali imran 103 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Sedekah 13 al qalam ayat 4 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 surah al baqarah ayat 2 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 zakat 18 Al Baqarah ayat 285 19 saba 15 20 al baqarah ayat 177 21 talak 22 ali imran 190 23 ali imran 24 Al ahzab ayat 21 25 Ibrahim Ayat 7 26 ali imran 159 27 Al hujurat ayat 9 28 at tahrim ayat 6 29 an nisa ayat 59 30 al hajj ayat 7 31 Cahaya Allah 32 Al hujurat ayat 13 33 Muslim itu bersaudara 34 Luqman ayat 12 35 surat+at+tagabun+ayat+1 36 ali imran 104 37 al anfal ayat 60 38 Terbit 39 ar rad ayat 11 40 upah 41 Pendidikan islam sebelum menikah 42 Rumah 43 surat+38+ayat+72 44 an nisa ayat 29 45 Surah Al Maidah ayat 15-16 46 beriman kepada allah 47 al baqarah ayat 285 48 at taubah ayat 60 49 Al baqarah ayat 229 50 maryam 51 riba 52 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 53 Alat pembelajaran 54 surat al araf ayat 54 55 miskin 56 Yusuf 87 57 al-a'raaf+7 58 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 59 al ikhlas 60 hawa 61 yunus ayat 3 62 Al baqarah ayat 30 63 ilmu 64 al-hujurat ayat 9 dan 10 65 Melaksanakan haji 66 al maidah ayat 8 67 kafir 68 al jumuah ayat 10 69 al-alaq+ayat+3 70 al maidah ayat 1 71 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 72 Musibah 73 al imran 74 surah+luqman+ayat+17 75 an nisa ayat 58 76 Materi pendidikan islam 77 al-alaq+ayat+4 78 muhammad 36 79 yusuf 111 80 Al baqarah ayat 275 81 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 82 menjual minuman keras 83 belajar alquran dan mengajarkannya 84 al-alaq+ayat+5 85 al-maidah ayat 88 86 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 87 Boros 88 at-tahrim ayat 6 89 iman kepada malikat 90 sampaikan walau satu ayat 91 hati bani adam 92 tilawah per ayat 93 Menuntut ilmu 94 Tafsir hak anak terhadap orang tua 95 yusuf 96 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 97 Surah as saba' ayat 44 98 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 99 Ali imran 60 100 al baqarah ayat 3

Hasil pencarian tentang Janji

Mereka berkata, "Tuhan kami Mahasuci dari sifat mengingkari janji, baik janji kenikmatan maupun siksaaan...Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipenuhi."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 6
(Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah....Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Kenikmatan itu adalah janji Allah kepada mereka. Mereka meminta janji itu diwujudkan....Sebab janji Allah tidak akan pernah dipungkiri.
(Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang) yang dimaksud kiamat itu (jika kamu sekalian adalah...tentang adanya janji itu.
"Kami dan nenek moyang kami," kata mereka melanjutkan, "dijanjikan dengan janji yang sama....Padahal janji itu hanyalah mitos dan dongeng orang terdahulu belaka."
Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka....Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 120
Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 98
Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku..., Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar".
Dan Allah akan mengukuhkan) meneguhkan dan memenangkan (yang benar dengan kalimat-kalimat-Nya) yakni janji-janji-Nya
Sebagaimana mereka ragu-ragu dalam akidah dan keimanan, mereka juga ragu terhadap janji-janji yang telah...Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka
Di dunia ini, para wali Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa janji kemenangan dan kemuliaan dari...Allah di dunia, dan terlaksananya janji itu di akhirat....Allah tidak akan mengkhianati janji-Nya.
Ingatlah, wahai Muhammad, ketika Kami menerima janji yang kukuh dari para nabi terdahulu untuk mengemban...Kami menerima janji itu dari kamu, dari Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ dan 'Isâ putra Maryam....Kami menerima janji yang sangat besar maknanya dari mereka.
Atau apakah kalian mempunyai janji-janji atas Kami yang diperkuat dengan sumpah yang berlaku sampai hari
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 34
mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji...; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
(Dan mereka berkata) kepada orang-orang yang beriman, ("Kapankah datangnya Janji itu) yakni janji datangnya
Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin dengan janji yang benar....Dia tidak akan mengingkari janji-Nya, tetapi orang-orang yang membangkang tidak akan dapat mengetahui
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 64
Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
(Adalah janji Dia) janji Allah swt. mengenai kedatangan hari itu (pasti terlaksana) pasti terjadi.
kemungkinan datangnya hari pembalasan yang dijanjikan Allah, orang-orang kafir berkata, "Bilakah datangnya janji...itu, lalu kami masuk neraka dan kalian masuk surga, jika janji itu memang benar?"
Peliharalah pelaksanaan janji yang telah kalian ucapkan saat membaiat Rasulullah, Muhammad, untuk mau...Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga dan melaksanakan janji-janji itu.
(Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka) maksudnya kebanyakan umat manusia itu (memenuhi janji) menunaikan...janji mereka tatkala tiba saat pemenuhannya (Sesungguhnya) ditakhfifkan dari anna (Kami mendapati kebanyakan
(Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah) lafal ayat ini merupakan mashdar sebagai badal atau...wa'adahumullaahun-nashra; artinya Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka (Allah tidak akan menyalahi janji-Nya...) yakni pertolongan itu (tetapi kebanyakan manusia) orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) janji-Nya
Tepatilah janji yang telah kalian buat atas nama diri kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah untuk...Sungguh kalian telah mengetahui bahwa Allah akan menjamin pelaksanaan janji dan sumpah tersebut....Peganglah janji dan sumpah kalian....Allah Mahatahu apakah kalian benar-benar menepati janji atau mengingkarinya dan akan memberi balasan
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian) huruf Maa pada lafal Innamaa adalah Mashdariyah; yakni janji...kepada mereka, yaitu tentang hari berbangkit dan lain-lainnya (pasti benar) artinya sungguh merupakan janji
tinggi beserta istana-istananya yang saling bertumpuk dan dialiri bermacam-macam sungai, yang merupakan janji...Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji.
Mereka pun menepati janji itu....Mereka tidak akan mengingkari janji pada Allah dan mereka tidak akan mengubah sedikit pun isi janji itu
mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik/bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji...) jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia (sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban
(Dan mereka berkata, "Maha Suci Rabb kami) dimaksud memahasucikan Dia dari ingkar janji (sesungguhnya...) lafal in di sini adalah bentuk takhfif dari inaa (janji Rabb kami) untuk menurunkan Alquran dan mengutus
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 20
(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,