Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 Adil 8 Bani israil 9 niat 10 zakat fitrah 11 yahudi 12 ali imran 104 13 ALI IMRAN 134 14 ramadhan 15 surat+Ali+'imran+180 16 al-Baqarah ayat 143 17 al baqarah ayat 256 18 Yunus+85 19 Sholat ied 20 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 21 palestina 22 kemenangan 23 ali imran 133 24 Al ikhlas 25 Lemah 26 Surat an nahl ayat 90 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 ibrahim+ayat+25 29 pembelaan qur-an pada hari kiamat 30 ibrahim+ayat+26 31 Yunus+87 32 Surat al isra 33 Penyakit hati 34 Surat Al anbiyah 96 35 Kebaikan 36 riba 37 Anak yatim 38 Bicara yang baik 39 at tahrim ayat 14 40 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 41 al maidah ayat 3 42 Maryam 43 Sholat 44 Dalil Nabi Muhammad di al quran 45 al baqarah ayat 275 46 matahari 47 Al+ahzab+ayat+31 48 Hujan 49 ali imran 103 50 Israil 51 Mencari rezeki 52 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 53 ali imran 112 54 kebahagiaan 55 ali imran ayat 33 56 Al-Baqarah ayat 67 57 telah aku tinggalkan dua perkara 58 yunus+88 59 al baqarah ayat 185 60 pamer ibadah 61 Akhir Ramadhan 62 makanan halal 63 An-nisa ayat 59 64 at taubah ayat 7 65 ibrahim+ayat+27 66 Baitul Maqdis 67 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 68 Mencela mayat 69 Perak 70 6 tanda kiamat 71 ali+imran+135 72 Tugas manusia 73 Konsep+respon+laba 74 jumuah ayat 11 75 An- nisa ayat 29 76 al baqarah ayat 148 77 Al kahfi ayat 5 78 nikah 79 al+'imran+ayat+59 80 anfal ayat 2 81 surat+an+nisa+ayat+19 82 ali+imran+136 83 Aisyah 84 Ali+imran+193 85 surat al a'la 15 86 IKHLAS 87 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 88 Suraj Ibrahim 147 89 hadiah 90 Apakah nabi nabi dari arab diakui oleh yahudi dan nasrani 91 Surat an nisa ayat 32 92 Zina 93 as-saffat ayat 99 94 ayat 178 95 Makan 96 ar-rad ayat 11 97 Surat an nahl 98 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 99 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 100 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah

Hasil pencarian tentang Adil

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang
Maka dari itu, tegakkanlah timbangan itu secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil) pembagian yang lalim; berasal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil.
memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 112
amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil
Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan antara kita secara adil