Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 ali imran ayat 19 5 riba 6 kiamat 7 niat 8 wasiat 9 An Naml ayat 6 10 al baqarah ayat 30 11 ibadah 12 surat at tahrim ayat 6 13 ali imran 159 14 al imran 15 al maidah ayat 1 16 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 17 An nisa ayat 29 18 al+Ali-Imran: 190 19 Ali imran 110 20 Ayat Alquran tentang filsafat 21 al hujurat ayat 6 22 an nisa ayat 4 23 Al-Maidah ayat 2 24 Ali imran 130 25 Takwa 26 surah fatir ayat 34 27 Berangsur 28 Dalam kubur berputus asa 29 nikah 30 Sedekah 31 ibrahim ayat 7 32 an nur ayat 32 33 Fathir ayat 31 34 Tidak membeda-bedakan 35 tenggelam+bumi 36 yasin+ayat+30-38 37 an nahl ayat 90 38 At Taubah ayat 105 39 Sapi 40 at tauriq ayat 3 41 Sabar 42 Hidangan 43 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 44 al an'am ayat 165 45 al imran 192 46 Annajm ayat 39 47 Al-Baqarah ayat 233 48 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 49 an-nahl ayat 90 50 ilmu 51 jual beli 52 Ibnu katsir 53 Sajian 54 zina 55 Ibrahim ayat 24 56 anak berkebutuhan khusus 57 AL MAIDAH AYAT 5 58 Al-Mu'minun Ayat 19 59 ali imran 103 60 Munafik 61 SURAT AL KAFIRUN 62 Al anfal ayat 9 63 At tahrim ayat 6 64 Membela diri sesudah teraniaya 65 Makna surat al baqarah ayat 234 66 ali+imran+134 67 Az Zukhruf ayat 4 68 luqman 13 69 Zaitun 70 Al+Maidah+ayat+101 71 zakat 72 waris 73 banjir 74 gunung meletus 75 al+baqarah+ayat+261 76 An nisa ayat 1 77 Al-Mutaffifin+ayat+2 78 surat al kahfi ayat 110 79 luqman ayat 13 80 An Nuur ayat 35 81 An-Nisa Ayat 9 82 Annisa ayat 1 83 Babi 84 Al Baqarah ayat 275 85 al baqarah ayat 20 86 Jiwa 87 Sajian+nenek moyang 88 berat 89 an nisa ayat 7 90 al maidah ayat 8 91 dari 92 surat ar rum ayat 21 93 sungai 94 as syura ayat 38 95 Kedengkian 96 az zumar ayat 3 97 tulisan assalamualaikum arab 98 Ibrahim 35 99 Haji 100 ali imran ayat 77

Hasil pencarian tentang Malaikat

(Dan malaikat-malaikat) lafal al-malaku adalah bentuk jamak dari lafal malaa'ikah, artinya malaikat-malaikat...(Dan diangkatlah Arasy Rabbmu di atas mereka) oleh malaikat-malaikat tersebut (pada hari itu yang jumlahnya...ada delapan malaikat) ada delapan malaikat atau delapan barisan malaikat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim) yaitu malaikat-malaikat yang berjumlah dua...belas malaikat, atau sepuluh malaikat, atau tiga malaikat yang salah satu di antara mereka adalah malaikat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 61
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat...penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat...Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 73
Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
(Dan demi malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan) yakni malaikat-malaikat yang turun untuk menyampaikan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 1
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.
Dia yang menaklukkan hamba-hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya, dan yang mengutus malaikat- malaikat-Nya untuk...Lalu nyawanya akan dicabut oleh malaikat-malaikat Kami yang Kami utus khusus untuk itu....Malaikat-malaikat itu tidak pernah melalaikan tugas yang dilimpahkan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 21
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).
(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit....Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 10
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
(Yang disaksikan oleh yang didekatkan) yakni malaikat-malaikat yang didekatkan.
(Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai...Apakah mereka menyaksikan) apakah mereka hadir menyaksikan (penciptaan malaikat-malaikat itu?...Kelak akan dituliskan persaksian mereka) yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah orang-orang
(Di tangan para penulis) yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lohmahfuz.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 95
Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya...Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
(Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah) mereka adalah malaikat-malaikat yang terkenal sangat bengis...hadis, yaitu, "Seandainya dia benar-benar memanggil golongan senadinya, niscaya dia akan diazab oleh malaikat