Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Surat an nahl ayat 44 6 Penyakit 7 Injil 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 An nisa ayat 58 10 at taubah ayat 105 11 Al Maidah ayat 2 12 ali imran 159 13 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 14 dalil+kitab+injil 15 Al maidah ayat 48 16 lokasi yang memudahkan 17 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 18 dalil+kitab+zabur 19 maryam 16 20 al+lail+ayat+1-2 21 Berfikir+positif 22 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 23 Surat Al-A’raf Ayat 144 24 Cinta+tanah+air+ 25 menyelam 26 al+ikhlas 27 at+talaq+ayat+3 28 saba 16 29 membunuh 30 yusuf ayat 111 31 Sabar 32 berlomba 33 Zakat 34 Hikmah 35 at taubah ayat 60 36 yusuf 69 37 Hadist kitab Zabur 38 riba 39 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 40 Al bayyinah ayat 1 41 YUNUS 42 Al Hijr 74 43 Tajwid+surat+al+anbiya 44 al-A’raf+ayat+204 45 al imran 103 46 Berpikir 47 kitab+zabur 48 al+hijr+22 49 saba 13 50 Alankabut ayat 10 51 hr+muslim+288 52 Almaidah ayat 48 53 Pengertian dalil kitab 54 Surat Al alaq 55 Ar-Rum Ayat 41 56 Taurat 57 Muhammad 58 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 59 al hujurat ayat 13 60 maryam+17 61 anjing 62 Zina 63 Jibril 64 Hadis kitab zabur 65 Samiri 66 Lalai 67 hadist+al-hujurat+ayat+12 68 Hujan 69 hadits kitab taurat 70 AS+SAJADAH+AYAT+6 71 al baqarah ayat 43 72 akal 73 Sulaiman 74 ali imran 85 75 gerak pada tumbuhan 76 yusuf 24 77 wanita 78 ar+ra'du+ayat+11 79 al imran 139 80 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 81 tanah 82 ali+imran+110 83 tangan 84 Perintah membaca Alquran secara tartil 85 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 86 ayat Alquran tentang syuruk 87 an-nisa+ayat+160 88 al hijr 22 89 Turunnya zabur 90 al isra ayat 26 27 91 takwa 92 Al Imran:92 93 kebiasaan 94 Ibrahim+40 95 Kisah shaleh as 96 Yusuf: 111 97 Ar rum ayat 41 98 luqman 27 99 Fitrah 100 millah ibrahim

Hasil pencarian tentang Cahaya

terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 8
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan...cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 32
Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak...menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 1
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 35
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi....Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki,
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 20
dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 16
Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
Orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam, dengan tuduhan-tuduhan palsu...Tetapi Allah hanya ingin menyempurnakan cahaya-Nya dengan memenangkan agama dan menolong Rasul-Nya, meskipun
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
(Dan tidak pula sama gelap gulita) yaitu kekafiran (dengan cahaya) yakni keimanan.
(Allah cahaya langit dan bumi) yakni pemberi cahaya langit dan bumi dengan matahari dan bulan....(Perumpamaan cahaya Allah) sifat cahaya Allah di dalam kalbu orang Mukmin (adalah seperti misykat yang...pengertian pelita di dalam kaca, maksudnya lampu tersebut berada di dalamnya (kaca itu seakan-akan) cahaya...(Cahaya) yang disebabkannya (di atas cahaya) api dari pelita itu....cahaya di atas cahaya iman (Allah membimbing kepada cahaya-Nya) yaitu kepada agama Islam (siapa yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 257
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya...Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya
(Mereka berkehendak memadamkan cahaya/agama Allah) yakni syariat dan bukti-bukti-Nya (dengan mulut mereka...perkataan-perkataan mereka dalam hal ini (dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan) memenangkan (cahaya-Nya
Bânû Isrâ'îl mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk memadamkan cahaya agama-Nya dengan mulut mereka...Allah telah menyempurnakan cahaya-Nya dengan menyempurnakan agama-Nya meskipun orang-orang kafir itu
Orang yang dahulu sesat layaknya orang mati, lalu hatinya diberi cahaya petunjuk bagai kehidupan, diberi...cahaya keimanan dan hujjah yang jelas, hingga berjalan di bawah cahaya itu, tidaklah sama dengan orang
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 28
berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya...yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu.
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 46
dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 40
apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya...(petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.
Lalu gelombang tersebut ditutupi oleh awan tebal yang hitam pekat yang menghalangi cahaya....Bagaimana mungkin dia dapat melihat sesuatu dan terbebas dari kebingungan tanpa adanya cahaya yang meneranginya...Diri mereka juga tidak akan selamat kecuali dengan cahaya keimanan....Barangsiapa yang tidak direstui oleh Allah untuk mendapatkan cahaya keimanan, maka dia tidak mendapatkan...cahaya yang akan menunjukinya kepada kebaikan dan jalan yang benar.
mereka karena keimanannya) kepada-Nya; kelak pada hari kiamat Allah swt. akan menjadikan bagi mereka cahaya...dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk (di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang
Kubah berwarna biru itu adalah hasil pertemuan cahaya matahari dan bintang-bintang dengan debu-debu halus...Selain itu juga ada fenomena-fenomena cahaya yang menghiasi langit dunia seperti mega, fajar, cahaya...bintang dan cahaya kutub....Semua itu adalah fenomena yang berlainan dan terjadi karena gesekan cahaya dengan atmosfer dan medan
Allah adalah sumber segala cahaya di langit dan di bumi....Dialah yang menerangi keduanya dengan cahaya yang bersifat materiil yang dapat kita lihat dan berjalan...Cahayanya juga ada yang bersifat maknawi seperti cahaya kebenaran, keadilan, pengetahuan, keutamaan,...Kejelasan cahaya-Nya yang agung dan bukti-buktinya yang mengagumkan adalah seperti cahaya sebuah lampu...Semua faktor tersebut menambah sinar dan cahaya lampu menjadi berlipat ganda.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 122
Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang..., yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 174
(Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran
(Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan cahaya) yakni Alquran (yang telah Kami turunkan
Masukkan tanganmu ke dalam saku bajumu, maka tanganmu itu akan memancarkan cahaya putih kemilau tanpa...diikuti oleh badai, belalang, serangga, katak, darah, kekeringan, tongkat dan tangan yang memancarkan cahaya
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 8
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan
(dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang) benderang yakni Alquran.
mati) oleh sebab kekafirannya (kemudian dia Kami hidupkan) dengan hidayah (dan Kami berikan kepadanya cahaya...yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia) dia dapat...pula melihat perkara yang benar berkat cahaya itu dan dapat membedakannya daripada yang lainnya; yang
kali bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya...yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan) di atas shirath/jembatan (dan Dia mengampuni kalian.