Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 al maidah ayat 2 10 ILMU 11 Ar rahman 12 al baqarah ayat 275 13 riba 14 Al imran 15 al fushilat ayat 33 16 ibrahim 17 zakat 18 sabar 19 ali imran 133 20 An nisa ayat 4 21 yunus 22 menuntut ilmu 23 sedekah 24 Al Imran 104 25 luqman 26 ali imran 159 27 Sholat 28 shalat 29 suraT Al-Maidah AYAT 38 30 al baqarah ayat 282 31 banjir 32 iman 33 Hujan 34 al-Baqarah ayat 275 35 Muhammad 36 Al maidah ayat 90 37 ar rahman 33 38 al maidah ayat 1 39 sedih 40 Al-Baqarah ayat 4 41 an nisa ayat 29 42 al-isro ayat 26 43 Muhammad 7 44 Maaf 45 bersyukur 46 Soal sholat taraweh 47 ikhlas 48 fitnah 49 surga 50 Jual beli 51 teman 52 Surat 19 ayat 12 53 Ayat sedekah 54 Luqman ayat 18 55 baik 56 bumi 57 al maidah ayat 3 58 luqman ayat 15 59 Al isra ayat 23 60 Minyak+bumi+pertambangan 61 Yusuf 62 ali imran 14 63 Surat Al -insyirah 64 nikmat 65 Yusuf 87 66 pemimpin 67 Imran 68 ANNISA AYAT 29 69 al hujurat ayat 13 70 mukmin 71 al baqarah ayat 185 72 hewan dan tumbuhan 73 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 74 Makar 75 khalifah 76 wasiat 77 kurma 78 Ghaib 79 Hadist tentang manajemen Sumber daya manusia 80 ali imran 52 81 al imran 190 82 Al Baqarah ayat 26 83 al kahfi ayat 29 84 Al-Baqarah+ayat+285 85 Rukun islam 86 ali imran 7 87 ali imran 134 88 luqman 18 89 YUNUS 5 90 surat Asy syura ayat30 91 Az zumar ayat 53 92 Al Qasas ayat 77 93 Surat Al-Mu’minun Ayat 71 94 an nisa ayat 34 95 surga neraka 96 ali imran 112 97 surat annur 31 98 ibrahim 24 99 ali imran ayat 7 100 gaib

Hasil pencarian tentang jibril

., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala tempat...Lalu Nabi saw. pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat wujud asli malaikat Jibril itu....Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...diciptakan oleh Allah, lalu malaikat Jibril menjanjikan akan memenuhi hal tersebut di gua Hira....Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 5
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Dan dibawa turun oleh Ruhul Amin) yakni malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
(kepada hamba-Nya) yaitu malaikat Jibril (apa yang telah diwahyukan)-Nya kepada malaikat Jibril untuk
(Apabila Kami telah selesai membacakannya) kepada kamu melalui bacaan malaikat Jibril (maka ikutilah...bacaannya itu) artinya, dengarlah dengan seksama bacaan Jibril kepadamu terlebih dahulu.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 16
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 97
Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 13
Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab. 'Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?'...Malaikat Jibril menjawab, 'Jibril.'
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
Kemudian Jibril mendekat lalu mendekat lagi hingga jaraknya mencapai jarak dua busur bahkan lebih.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 19
sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 13
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 4
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur) oleh suara keras malaikat Jibril (ketika matahari
(Dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril itu) dalam rupa yang asli (pada waktu) pada kesempatan (yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 19
Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
) yakni Alquran itu (adalah benar-benar perkataan utusan yang mulia) yang disampaikan oleh malaikat Jibril
Para malaikat dan Jibril naik ke hadapan-Nya dalam sehari yang lamanya lima puluh ribu tahun dalam hitungan
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang