Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 Maryam 9 riba 10 al ankabut ayat 45 11 Ali Imran 12 Al maidah ayat 2 13 al hujurat ayat 13 14 hewan 15 Hadits Muslim Nomor 3444 16 YUNUS 17 belajar 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 al imron+ayat+110 20 Luqman 21 an nahl ayat 125 22 Al ahzab ayat 21 23 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 24 Tuhan 25 surat an-nisa 26 Al Maidah ayat 8 27 Menuntut ilmu 28 surah yunus ayat 57 29 Tidak dapat berkata apa-apa 30 Ali Imran 110 31 hadits mencatat transaksi 32 berfikir 33 qs al-a'raaf 7:172 34 hadist tentang kesadaran lingkungan 35 Darah manusia 36 AL MAIDAH AYAT 38 37 Ibrahim 38 Ilmu 39 An nisa ayat 58 40 an nahl ayat 43 41 bekerja 42 al alaq ayat 2 43 al+baqarah+ayat+69 44 ali imran 159 45 al+baqarah+ayat+70 46 at taubah ayat 105 47 Ali Imran ayat 26. 48 hadits abu Daud 1378 49 ra'd ayat 2 50 Surat Al antabul ayat 20 51 al jumuah ayat 10 52 al+insyirah+ayat+5 53 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 54 +surat+at+taubah+ayat+24 55 Al imran 56 Yunus 59 57 al+insyirah+ayat+6 58 Ali imran 104 59 pikun dan beruban 60 al baqarah ayat 198 61 quraisy ayat 2 62 dalil sumpah 63 sabar 64 Bergelimang dosa 65 Kisah nabi 66 Yusuf 67 adz zariyat ayat 49 68 mimpi 69 Peristiwa dimasa lalu 70 zakat 71 Ahmad 72 Surat Ar-Rad ayat 11 73 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 74 Al-Jaatsiyah ayat 13 75 ali imran 14 76 an nisa ayat 101 77 Berlebih-lebihan 78 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com 79 Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat 80 Bersikap tenang 81 Al-azab ayat 21 82 ali imran 164 83 perintah melakukan kebaikan 84 Al Mujadalah ayat 5 85 maryam+26 86 Menyeru 87 al imran 97 88 surah al-Quraisy 89 Mengatakan datangnya dari allah 90 Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun. 91 1. surat Al an am 99 92 al+baqarah+ayat+61 93 Menikahi aisyah 94 Ali+imran+17 95 Sombong 96 sejarah surat an-nisa 97 Kebencian 98 yunus ayat 62 99 2. QS. Al-Baqarah ayat 133 100 an nisa ayat 29

Hasil pencarian tentang Ali+Imran

Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama