Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 al mujadalah ayat 11 8 tentang kurban 9 Al+hujurat+ayat+13 10 angin 11 ali imran 103 12 zakat 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 an nisa ayat 29 15 al qalam ayat 4 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 surah al baqarah ayat 2 18 Al Baqarah ayat 285 19 saba 15 20 an nisa ayat 59 21 ali imran 190 22 talak 23 al maidah ayat 8 24 al hujurat ayat 13 25 ali imran 159 26 ali imran 27 luqman ayat 12 28 Ibrahim Ayat 7 29 al hajj ayat 7 30 Al hujurat ayat 9 31 maryam 32 at tahrim ayat 6 33 al baqarah ayat 177 34 Sedekah 35 miskin 36 al ikhlas 37 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 38 Al ahzab ayat 21 39 al-hujurat ayat 9 dan 10 40 al-a'raaf+7 41 al anfal ayat 60 42 upah 43 at taubah ayat 60 44 Muslim itu bersaudara 45 beriman kepada allah 46 al baqarah ayat 275 47 surat+38+ayat+72 48 Cahaya Allah 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 al baqarah ayat 285 51 Pendidikan islam sebelum menikah 52 Rumah 53 yunus ayat 3 54 hawa 55 kafir 56 Al baqarah ayat 229 57 Terbit 58 Yusuf 87 59 ali imran 104 60 Alat pembelajaran 61 surat al araf ayat 54 62 surat+at+tagabun+ayat+1 63 Al baqarah ayat 30 64 Luqman 65 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 66 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 67 ali imran 18 68 Tafsir hak anak terhadap orang tua 69 al baqarah ayat 282 70 menjual minuman keras 71 Menuntut ilmu 72 yusuf 111 73 Boros 74 hati bani adam 75 surat al baqarah 30 76 IMAN 77 al-maidah ayat 88 78 an nisa ayat 58 79 al baqarah ayat 3 80 asy syuara ayat 109 81 iman kepada malikat 82 al jumuah ayat 10 83 Bagi kaum berakal 84 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 85 al hujurat ayat 10 86 Larangan merusak alam 87 al-maidah+ayat+3 88 amanat 89 at-tahrim ayat 6 90 nikah 91 kurban 92 yunus 40-41 93 annisa ayat 58 94 yusuf 95 Melupakan jasa orang 96 albaqarah ayat 228 97 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 98 istri 99 tilawah per ayat 100 al hijr 19

Hasil pencarian tentang Ali+Imran

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta