Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al ahzab ayat 21 3 An Nahl ayat 125 4 ilmu 5 Sabar 6 ali imran 134 7 ali imran 92 8 al maidah ayat 1 9 an nisa ayat 59 10 kepentingan 11 an nisa ayat 29 12 yusuf 13 yunus 14 al-balad+ayat+9 15 al qashash ayat 77 16 sholat 17 ibrahim 7 18 ali imran 139 19 al-balad+ayat+7 20 luqman 13 21 AL-BAQARAH AYAT 183 22 al-balad+ayat+6 23 Hutang 24 zina 25 niat 26 al ikhlas 27 surga 28 Al maidah ayat 32 29 Ali Imran 30 Al baqarah ayat 275 31 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 32 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 33 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 34 b. Surah An-nisa’ ayat 43 35 al-balad+ayat+2 36 kebenaran kesesatan 37 Tafsir Ibnu Katsir 38 Suray al baqarah ayat 153 39 zakat 40 Shalat 41 yunus 25 42 al-balad+ayat+10 43 al maidah ayat 6 44 ali imran 102 45 sebagian 46 enam masa 47 sebagian+tidaklah+bersyukur 48 Surah Al-Baqarah ayat 276 49 Memaafkan 50 al hadid ayat 25 51 ali imran 103 52 al baqarah ayat 286 53 al baqarah ayat 256 54 Al Imran 139 55 Surah al baqarah ayat 3 56 al maidah ayat 5 57 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 58 Riba 59 Surat+al+hijr+ayat+43-44 60 ali imran 185 61 surah al–baqarah ayat 183 62 Al-Baqarah ayat 256 63 al-balad+ayat+5 64 semua 65 At Taubah ayat 111 66 at tahrim ayat 6 67 an nisa ayat 10 68 Haji 69 musa 70 surat+al-duha+1 71 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 72 surat 51+56 73 ali imran 130 74 al mujadalah ayat 11 75 hadits riwayat ahmad 17320 76 Dinding ini rahmat dari tuhan 77 Di bumi kamu dibangkitkam 78 ar rum ayat 41 79 an nisa ayat 9 80 yakin 81 Ali+Imran+190 82 Akhlak 83 Ber lomba dalam kebajikan h 84 Surat+Arrad8 85 az-zumar+ayat+6 86 Al Luqman 20 87 al ahzab ayat 59 88 hukum 89 Nafkah 90 al baqarah ayat 72 91 al maidah ayat 3 92 al hujurat ayat 13 93 al-balad+ayat+8 94 al ahqaf ayat 9 95 ali+imran+130 96 Al Qur'an, pemindahan ibukota 97 bersyukur 98 At taubah ayat 40 99 hujurat ayat 13 100 at taubah ayat 71

Hasil pencarian tentang gunung

(Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya) atau apabila gunung-gunung dihancurleburkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 14
Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir
(Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera) perahu-perahu (yang dibangun) yang dibuat (di lautan laksana gunung-gunung...) lautan besar yang tingginya bagaikan gunung-gunung.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 7
dan gunung-gunung sebagai pasak?,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 3
dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 19
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
(Dan gunung-gunung, bagaimana ia dipancangkan?)
(Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi) gunung-gunung yang menjulang tinggi (dan Kami beri
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 5
dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 32
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 20
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 10
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 9
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
(Dan dijalankanlah gunung-gunung) maksudnya, lenyap dari tempat-tempatnya (maka menjadi fatamorganalah...ia) menjadi debu yang beterbangan, atau dengan kata lain gunung-gunung itu menjadi sangat ringan jalannya
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 5
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung agar manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dieksploitasi...oleh Dâwûd, dan agar gunung-gunung itu bertasbih bersama Dâwûd menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 106
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 14
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
(Dan) ingatlah (akan hari yang ketika itu Kami perjalankan gunung-gunung) Kami lenyapkan gunung-gunung...itu dari muka bumi, hingga gunung-gunung itu menjadi debu yang beterbangan....(dan kamu akan melihat bumi itu datar) tidak ada sesuatu pun yang ada padanya, baik gunung maupun yang
(Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan) diletuskan hingga menjadi debu yang beterbangan.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 149
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 90
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,
(Dan apabila gunung-gunung dihancurkan) dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang beterbangan.
Mereka memahat dengan rajin dan cermat gunung-gunung tinggi untuk dijadikan sebagai tempat kediaman.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 18
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi
(Dan diangkatlah) diangkatlah ke atas (bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya) diadukan (sekali