Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Hadist tentang muamalah 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 adil 11 Ali imran 31 12 iman 13 al ahzab ayat 21 14 Hukum 15 ali+imran+191 16 ali+imran+190 17 al baqarah ayat 30 18 pinjaman 19 Menuntut ilmu 20 Kecurangan 21 al maidah ayat 2 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 Hadits Muslim 24 an nisa ayat 58 25 Ar Rahman 26 Al+maidah+ayat+135 27 zabur 28 Sabar 29 an nisa ayat 59 30 al+maarij+ayat+35 31 tanggung jawab 32 annisa ayat 9 33 Surat+al+ghafir+ayat+60 34 Sedekah 35 Surat+al+ghafir+ayat+40 36 ali imran ayat 7 37 akhlak 38 at tahrim ayat 6 39 al anfal ayat 2 40 khalifah 41 ibrahim 42 pendidikan 43 al ankabut ayat 51 44 jual beli 45 al baqarah ayat 4 46 Hadist tentang mu'amlah 47 al baqarah ayat 285 48 Al-Imran 182 49 al hujurat ayat 9 50 zakat 51 surat+al hijr+AYAT+36 52 gunung 53 Al hasyr ayat 7 54 al ikhlas 55 yusuf 87 56 An nisa ayat 4 57 yusuf ayat 87 58 Az Zariyat ayat 56 59 2154 hadist muslim 60 al maidah ayat 3 61 an nisa ayat 1 62 pemimpin 63 al+maarij+ayat+32 64 ali imran 7 65 al+maarij+ayat+30 66 nikah 67 Pemerintahan 68 ali imran 190 69 surat+ibrahim+AYAT+44 70 Tolong menolong 71 ali imran 92 72 Pinjaman uang 73 tentang murabahah 74 ilmu 75 Surat+Ibrahim+Ayat+52 76 Tentang masjid 77 Al-Baqarah ayat 151 78 Niat 79 ikhlas 80 Anggur 81 al baqarah ayat 2 82 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 83 an nahl ayat 72 84 Hadits tentang filsafat 85 malas 86 al maidah ayat 38 87 At-Taubah ayat 103 88 al qasas ayat 77 89 ALI IMRAN 12 90 maryam+ayat+37 91 Pemuda 92 al+maarij+ayat+36 93 bertakwa+sembah+manusia 94 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 95 Imran 159 96 an nisa ayat 29 97 luqman ayat 18 98 Dengki 99 Kezaliman 100 Zikir

Hasil pencarian tentang sihir

Lalu kerahkanlah balatentara ke seluruh kota untuk mengumpulkan para ahli sihir dari wargamu....Karena sihir hanya bisa dilawan dengan sihir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu...sihir.
(Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi...Musa dalam ilmu sihir.
Menyaksikan hal itu, para ahli sihir segera bersujud kepada Allah....Mereka yakin apa yang dilakukan Mûsâ bukan sejenis sihir.
Ketika waktu yang ditentukan itu tiba, Mûsâ berkata kepada para ahli sihir, "Lemparkanlah semua sihir
Para ahli sihir pun berdatangan dan berdiri di hadapan Mûsâ untuk menaklukkannya....Disaksikan khalayak ramai, Mûsâ angkat bicara, "Silakan tunjukkan sihir yang kalian miliki!"
(Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir) termasuk orang-orang...yang banyak kena sihir, sehingga akalnya tidak waras lagi.
Ia pun merasa takut karena pengaruh sihir yang dilihatnya itu, dan khawatir kalau-kalau orang-orang yang...melihatnya tidak dapat membedakan antara sihir dan mukjizat.
(Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir) menurut suatu qiraat dibaca sahhaar (yang pandai.")...maksudnya yang dapat melebihi kepandaian ilmu sihir Musa, akhirnya mereka dapat menghimpunnya.
kepada pembesar-pembesar yang ada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir...yang pandai) yakni orang yang unggul di dalam ilmu sihir.
(Maka apakah ini sihir) maksudnya, apakah azab yang kalian lihat sekarang seperti juga apa yang kalian...katakan mengenai wahyu, bahwa itu adalah sihir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 102
oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir...), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan...sihir)....Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil...Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan
Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir) ulah tukang sihir belaka....(Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang") dengan sihirnya itu....maka tongkat Nabi Musa itu menjadi ular yang besar dan menelan semua apa yang diperbuat oleh para ahli sihir
dalam menanggapi apa yang didatangkan oleh Nabi saw. yakni Alquran ("Tiada lain) (Alquran ini hanyalah sihir...yang dipelajari") maksudnya, yang diambil dari tukang-tukang sihir.
berkata, "Patutkah kalian menganggap kebenaran yang kusampaikan dari Allah ini sebagai suatu bentuk sihir...Apakah mungkin kebenaran yang kalian saksikan ini dapat disebut sebagai sihir?...Kerahkanlah para ahli sihir untuk membuktikannya, pasti mereka tidak dapat mengalahkannya untuk selamanya
tangguhkanlah perkara keduanya (serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir...) yang menghimpun para ahli sihir.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 15
Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
berkata, "Apakah kalian mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepada kalian) sesungguhnya adalah sihir...padahal sungguh telah mendapat kemenangan orang yang mendatangkannya dan kalahlah sihir yang dilakukan...oleh para ahli tenung (dan sungguh ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan.") kedua kata tanya yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 112
supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 46
Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah),
(Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud) kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 37
niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 125
Ahli-ahli sihir itu menjawab: "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 15
Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
Fir'aun dan kaumnya telah menganggap Mûsâ dan Hârûn sebagai dua orang ahli sihir, bukan sebagai rasul...orang-orangnya untuk mendatangkan siapa saja di antara rakyatnya yang mempunyai keahlian dalam ilmu sihir
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 120
Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud.
(Maka dia mengumpulkan) para ahli sihir dan bala tentaranya (lalu berseru.)
Mereka semua memperkirakan bahwa kemenangan nantinya akan berada di pihak para ahli sihir, sehingga mereka...Mereka sengaja melakukan hal itu, agar para ahli sihir terdorong untuk lebih menyiapkan diri guna mengalahkan
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 4
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
(Dan ahli-ahli sihir itu dengan serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud).