Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Bencana 3 al hujurat ayat 13 4 ali imran 5 luqman 6 ali imran 92 7 Bintang 8 an-nur ayat 36 9 Surah+Saba+28 10 Sabar 11 AL BAQARAH AYAT 195 12 Al maidah ayat 6 13 ali imran 195 14 ali imran 97 15 AN NAHL AYAT 90 16 Thalut sungai 17 luqman 13 18 an nisa ayat 58 19 albaqarah ayat 30 20 an nisa ayat 1 21 tafsir at-tahrim ayat 3 22 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 23 yunus ayat 72 24 dunia adalah cobaan 25 Rezeki 26 surah al kahfi ayat 1-2 27 ayat tentang penjualan 28 ali imran 26 29 banjir 30 Al Baqarah ayat 30 31 Agama 32 ar rahman 33 Saba 13 34 ar rum ayat 21 35 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 36 akhlak 37 al mujadalah ayat 11 38 Ujian 39 Meski kau inginkan 40 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 41 al baqarah ayat 16 42 yunus 101 43 ali imran 190 44 al-baqarah ayat 275 45 Syari’ah Charge Card 46 ali imran 159 47 al baqarah ayat 111 48 Al maidah ayat 67 49 takwa 50 an nisa ayat 29 51 ALI IMRAN 191 52 hadiah 53 Al-Jaatsiyah ayat 13 54 an nur ayat 2 55 Surat Al Kahfi ayat 66 56 ALI IMRAN 104 57 Gempa 58 belajar 59 tafsir surat at-tahrim ayat 3 60 al maidah ayat 90 61 al maidah ayat 8 62 manusia 63 sejarah+islam 64 an nur ayat 31 65 Surat+24+ayat+7 66 Ibrahim 41 67 ali+imran+159 68 an nisa ayat 59 69 ikhlas 70 al baqarah ayat 275 71 Hadits Muslim Nomor 4802 72 langit 73 yunus 57 74 Hadits ahmad+26216 75 ibrahim ayat 7 76 Yunus 40 77 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 78 Matahari 79 Hadits Ahmad 16628 80 al+baqarah+ayat+30 81 Ali Imran 133 82 an nur ayat 4 83 menuntut ilmu 84 Jihad 85 Yunus 86 ibadah 87 al imran 104 88 al maidah ayat 3 89 zina 90 surah an-nisa ayat 59 91 Al imran 103 92 al imran 173 93 Taubat 94 haji 95 Hujan 96 an+nur+ayat+33 97 al ikhlas 98 Al hujurat ayat 11 99 Kematian 100 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu.

Hasil pencarian tentang langit

terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 16
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah) melemah.
(Dan dibukalah langit) dapat dibaca Futtihat dan Futihat, artinya langit terbelah karena para malaikat...turun (maka terdapatlah beberapa pintu) yakni langit itu membentuk beberapa pintu.
(Pada hari) menjadi Ma'mul bagi lafal Waaqi'un (ketika langit benar-benar berguncang) pada waktu langit
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 1
Apabila langit terbelah,
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 1
Apabila langit terbelah,
(Apabila langit terbelah)
(Dan demi yang turun dari langit dengan cepat) yakni demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari...langit dengan membawa perintah-Nya.
Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan....Saat itu langit melemah setelah sebelumnya kuat dan terkendalikan.
Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan....Saat itu langit melemah setelah sebelumnya kuat dan terkendalikan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 12
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya....Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 16
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi...langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 11
dan apabila langit dilenyapkan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 5
dan langit serta pembinaannya,
(Dan langit serta pembinaannya.)
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 10
Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya?...(Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
(Maka Kami bukakan) dapat dibaca Fafatahnaa atau Fafattahnaa (pintu-pintu langit dengan menurunkan air...yang tercurah) air yang ditumpahkan dari langit dengan sangat derasnya.
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 11
Demi langit yang mengandung hujan
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 9
dan apabila langit telah dibelah,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 18
Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 5
dan atap yang ditinggikan (langit),
(Dan langit, bagaimanakah ia ditinggikan?)
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 6
Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan...menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?
(Dan patuh) artinya mendengar dan tunduk mau membelah dirinya (kepada Rabbnya, dan sudah semestinya langit...itu patuh) langit itu harus patuh dan taat kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 1
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 7
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
(Apabila langit terbelah) atau menjadi belah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 29
Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit..., lalu dijadikan-Nya tujuh langit.
(Pada hari ketika langit) lafal ayat ini bertaalluq kepada lafal yang tidak disebutkan, yaitu azab itu...terjadi pada hari ketika langit (menjadi seperti luluhan perak) seperti leburan perak.