Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 tumbuhan 5 Berfikir 6 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 7 Mencuri 8 Bidadari 9 ali imran 10 al hujurat ayat 13 11 al ikhlas 12 Luqman 13 ikhlas 14 Bintang 15 al imran 31 16 amanat 17 Surat Al Baqarah ayat 267 18 surah an najmu ayat 3-4 19 al maidah ayat 8 20 al maidah ayat 2 21 Surat-ad-dahr-ayat-23 22 al ahzab ayat 21 23 Luqman ayat 20 24 surat al anbiya ayat 30 25 Zina 26 hutang 27 tolong menolong 28 al imran 159 29 istri 30 q.s yunus 105 31 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 32 Surat Luqman Ayat 14 33 ibrahim 52 34 Ilmu 35 Ali Imran ayat 159 36 Surga 37 an+nur+ayat+59 38 Al-Baqarah ayat 247 39 al alaq ayat 1-5 40 Surat+At+Takatsur+ayat+1 41 Al Luqman ayat 14 42 malu 43 al-baqarah ayat 188 44 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 45 Surat+At+Takatsur+ayat+2 46 Tanah 47 rezeki 48 Ibrahim ayat 7 49 Ali imran 104 50 at-taubah+ayat 3 51 Surat+At+Takatsur+ayat+3 52 ridha 53 luqman 18 54 Syariat 55 al isra ayat 55 56 Surat+Al+An+am+152 57 yusuf 111 58 hadits abu daud 59 AL HIJR 9 60 yunus 57 61 Ar Rahman 62 Gempa 63 Hari kebangkitan 64 Al-Hujurat ayat 11 65 surah+yusuf ayat 87 66 an nur ayat 4 67 penciptaan manusia dan jin 68 menuntut ilmu 69 Cinta tanah air 70 al maidah ayat 90 71 surat+al+isra ayat 26 dan 27 72 An Nahl ayat 97 73 surat an nahl ayat 64 74 Pemimpin 75 ali+imran+ayat+159 76 an-nur ayat 32 77 pasangan 78 Al maidah ayat 3 79 ali imran 110 80 Surat al luqman ayat 14 81 Al maidah ayat 48 82 an+nur+ayat+60 83 surah an nisa ayat 29 84 luqman ayat 13 85 an-nur ayat 43 86 islam 87 al baqarah ayat 163 88 surah yusuf 67 89 an nisa ayat 29 90 al a'raf ayat 172 91 Al isra ayat 23 92 an+nur+ayat+61 93 ali imran 31 94 al ahzab ayat 49 95 Tidur 96 Makan 97 Hujan 98 Al-Ma'un ayat 1-3 99 perdagangan dilaut 100 Ali imran 141

Hasil pencarian tentang al+imran+130

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al