Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 Ali imran 5 Riba 6 zakat 7 Menghitung nikmat allah 8 Ilmu 9 al ikhlas 10 Surat+An+n 11 al hujurat ayat 13 12 ibrahim 8 13 dalil+kitab+injil 14 Sabar 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 an nisa ayat 1 18 Akhlak 19 an+nahl+ayat+4+tafsir 20 Keutamaan orang yg mengajar 21 al alaq ayat 1 - 2 22 ALI IMRAN 19 23 yunus 24 ali imran 104 25 al imran 26 Ali imran 110 27 tolong menolong 28 Ibrahim 7 29 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 30 Ali+imran+ayat+191 31 At taubah ayat 24 32 pembeza hak dan batil 33 islam 34 ibrahim ayat 8 35 upah 36 Al Baqarah ayat 22 37 Firman Allah memberikan kelengkapan 38 ali imran aat 191 39 al ahzab ayat 21 40 allah 41 pertengkaran 42 Anak 43 surat+nuh+ayat+11 44 tumbuhan 45 al alaq ayat 1 46 jihad 47 surat saba ayat 3 48 Penyakit 49 Surat Al-A’raf Ayat 10 50 Pasar uang halal atau haram 51 At tahrim ayat 6 52 Hijr 19 53 Surah Maryam 54 al+alaq+ayat+5 55 ali imran 130 56 al maidah ayat 2 57 al rahman 5 58 Pemimpin 59 al+a'raf+ayat+176 60 riak takbur 61 al hijr 22 62 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 63 iman 64 sholat 65 saba' ayat 46 66 ibrahim ayat 7 67 surat nuuh ayat 60 68 Zina 69 Jual beli 70 an+nisa+ayat+101 71 Haji 15 72 an nahl ayat 68-69 73 al-Ahzab ayat:12 74 Perintah berperang 75 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 76 nikah 77 al hijr 9 78 dalil+kitab+zabur 79 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 80 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 81 hadits muslim 1631 82 an nisa ayat 29 83 malu 84 Jibril 85 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 86 Puasa senin 87 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 88 al baqarah ayat 43 89 Ali Imran 102 90 ibrahim+ayat+25 91 ar ra'du ayat 16 92 surah+haj+ayat+14 93 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 94 unta 95 surat al-ikhlas 96 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 97 Adab dan akhlak 98 An nahl ayat 72 99 sungguh aku marah 100 An nisa ayat 19

Hasil pencarian tentang tipu+daya

(Jika kalian mempunyai tipu daya) tipu muslihat untuk melindungi diri kalian dari azab (maka lakukanlah...tipu daya kalian itu terhadap-Ku) perbuatlah tipu daya kalian itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 54
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu....Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 30
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu....Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 42
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?...Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya dan menyalahkan pesan-pesan sucimu?...Maka sesungguhnya orang-orang kafir itulah yang akan tertimpa tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 39
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
(Sesungguhnya mereka) yakni orang-orang kafir (merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya...) yaitu mereka melakukan tipu daya yang jahat terhadap diri Nabi saw.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 28
melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu...daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 22
dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
(Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena...menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan...seperti Isa sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit (dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu...daya.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 21
kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu...daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami....Katakanlah: "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)"....Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu.
(Dan mereka melakukan tipu daya) yaitu para pemimpin mereka (yang amat besar.")...Tipu daya mereka sangat besar, yaitu mereka telah mendustakan Nabi Nuh dan menyakitinya serta menyakiti
(Dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu daya terhadapku) lancarkanlah tipu daya untuk membinasakan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 15
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah.) yakni istidraj Allah terhadap mereka dengan memberi...banyak kenikmatan kemudian Ia menghukum mereka dengan sekonyong-konyong (Tiada yang merasa aman dari tipu...daya Allah kecuali hanya orang-orang yang merugi).
berbuat serong yang kamu lemparkan kepada Yûsuf, padahal kamu sendiri yang melakukannya, itu memang tipu...daya wanita belaka....Sesungguhnya tipu daya kalian, wanita, amatlah kejam.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 79
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 86
dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir".
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 2
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah.
kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu (adalah di antara tipu...daya kalian) hai kaum wanita (sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar.").
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 57
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 46
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 18
Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang
(Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian
(Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?)...(Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya) maksudnya, merekalah yang kalah dan binasa
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 45
Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab
Yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak dapat menahan mereka dari azab, dan mereka tidak pula mendapatkan
(Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu-daya) yang dimaksud adalah umat-umat...terhadap nabi-nabi-Nya sebagaimana orang-orang kafir Mekah telah berbuat makar terhadapmu (tetapi semua tipu-daya...itu adalah dalam kekuasaan Allah) tipu daya mereka tidaklah sama dengan tipu daya-Nya, karena Allah...oleh setiap diri) maka untuk itu Dia telah mempersiapkan balasan usaha itu; dan inilah yang dinamakan tipu...daya secara keseluruhan.