Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 surat yunus ayat 99 12 at taubah ayat 71 13 ali imran 14 saba' 46 15 yunus ayat 99 16 saba ayat 46 17 surat al baqarah ayat 256 18 kebebasan 19 Ali imran 14 20 ilmu pengetahuan 21 ibrahim 7 22 YUNUS 23 pemimpin 24 Qs. Attin ayat 4 25 rezeki 26 as saba 46 27 Berpikir 28 Surah+An+Nisa+Ayat+26 29 al mujadalah ayat 11 30 AL HUJURAT AYAT 13 31 jual beli 32 SABA+46 33 ali imran 191 34 Anisa ayat 118 35 an nisa ayat 1 36 Anisa+ayat+118 37 al maidah ayat 2 38 Surah al- baqarah ayat 36 39 al hajj ayat 41 40 saba 41 ibrahim 42 al-hajj ayat 41 43 maryam 44 al imran ayat 159 45 Ali Imran 185 46 Surat Ibrahim ayat 7 47 surat at taubah ayat 71 48 al mujadilah ayat 11 49 Syirik 50 Sabar 51 QS. Al-Hajj ayat 41 52 Ar rahman 53 ali imran 12 54 al baqarah ayat 3 55 surat al baqarah ayat 36 56 Surah Ali Imran 214 57 ali imran 31 58 An Nahl ayat 5 59 al-baqarah ayat 36 60 al-baqarah ayat 256 61 An+Nahl+ayat+6 62 kurban 63 surat saba' ayat 46 64 surat saba ayat 46 65 kebebasan musyawarah 66 Ali Imran ayat 19 67 al baqarah ayat 170 68 an najm ayat 39-42 69 Surat Al hajj ayat 41 70 ali imran 103 71 Arab 72 saba' ayat 46 73 YUNUS+99 74 asy-Syura ayat 38 75 Al+Baqarah+ayat+260 76 Angin 77 QS Saba' ayat 46 78 at taubah ayat 122 79 ali imran 13 80 al furqan ayat 74 81 surat ali imran ayat 159 82 luqman 17 83 al baqarah ayat 233 84 pendidikan 85 al ankabut ayat 26 86 QS saba ayat 46 87 ali imran 104 88 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 89 al bayyinah ayat 8 90 Al-Baqarah ayat 30 91 yusuf 47-49 92 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 93 ar rum ayat 21 94 Al+ahzab+ayat+18 95 Perang badar 96 AL-MAIDAH AYAT 33 97 Surat yusuf 98 AL+najm+ayat+23 99 ibrahim perintah Allah 100 Hadits Ahmad Nomor 17398

Hasil pencarian tentang tipu+daya

(Jika kalian mempunyai tipu daya) tipu muslihat untuk melindungi diri kalian dari azab (maka lakukanlah...tipu daya kalian itu terhadap-Ku) perbuatlah tipu daya kalian itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 54
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu....Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 30
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan...Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu....Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 42
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?...Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya dan menyalahkan pesan-pesan sucimu?...Maka sesungguhnya orang-orang kafir itulah yang akan tertimpa tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 39
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
(Sesungguhnya mereka) yakni orang-orang kafir (merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya...) yaitu mereka melakukan tipu daya yang jahat terhadap diri Nabi saw.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 28
melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu...daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 22
dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
(Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena...menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan...seperti Isa sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit (dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu...daya.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 21
kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu...daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami....Katakanlah: "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)"....Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu.
(Dan mereka melakukan tipu daya) yaitu para pemimpin mereka (yang amat besar.")...Tipu daya mereka sangat besar, yaitu mereka telah mendustakan Nabi Nuh dan menyakitinya serta menyakiti
(Dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu daya terhadapku) lancarkanlah tipu daya untuk membinasakan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 15
Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah.) yakni istidraj Allah terhadap mereka dengan memberi...banyak kenikmatan kemudian Ia menghukum mereka dengan sekonyong-konyong (Tiada yang merasa aman dari tipu...daya Allah kecuali hanya orang-orang yang merugi).
berbuat serong yang kamu lemparkan kepada Yûsuf, padahal kamu sendiri yang melakukannya, itu memang tipu...daya wanita belaka....Sesungguhnya tipu daya kalian, wanita, amatlah kejam.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 79
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 86
dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir".
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 2
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah.
kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu (adalah di antara tipu...daya kalian) hai kaum wanita (sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar.").
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 57
Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 46
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 18
Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang
(Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian
(Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?)...(Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya) maksudnya, merekalah yang kalah dan binasa
Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab
Yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak dapat menahan mereka dari azab, dan mereka tidak pula mendapatkan
(Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu-daya) yang dimaksud adalah umat-umat...terhadap nabi-nabi-Nya sebagaimana orang-orang kafir Mekah telah berbuat makar terhadapmu (tetapi semua tipu-daya...itu adalah dalam kekuasaan Allah) tipu daya mereka tidaklah sama dengan tipu daya-Nya, karena Allah...oleh setiap diri) maka untuk itu Dia telah mempersiapkan balasan usaha itu; dan inilah yang dinamakan tipu...daya secara keseluruhan.